Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 209252-2022

20/04/2022    S77

Lucembursko-Lucemburk: Služby výroby a redakčních úprav propagačních výrobků ESTAT

2022/S 077-209252

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Statistický úřad Evropské unie (ESTAT)
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2721
Země: Lucembursko
E-mail: estat-calls-for-tender-directorates-a-b@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Statistika

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby výroby a redakčních úprav propagačních výrobků ESTAT

Spisové číslo: ESTAT/LUX/2021/OP/0006
II.1.2)Hlavní kód CPV
79800000 Tiskařské a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato výzva k podání nabídky se týká činností souvisejících se službami výroby a redakčních úprav propagačních výrobků ESTAT.

Statistické služby tvořící předmět této výzvy k podání nabídky jsou rozděleny do těchto položek:

— položka č. 1: vytvoření propagačních výrobků ESTAT,

— položka č. 2: redakční služby pro oddíl „Co je nového“ internetové stránky ESTAT

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 3 451 322.60 EUR
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Vytvoření propagačních výrobků

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79330000 Statistické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka kombinuje statistickou a redakční práci v různých statistických oblastech. Zhotovitel musí určit příslušné údaje a analyzovat tyto údaje tak, aby bylo možné určit nejdůležitější závěry. Zhotovitel musí rovněž předložit výsledky jasným, srozumitelným a atraktivním způsobem vytvořením a přidáním příslušných vysoce kvalitních ilustrací podporujících závěry. Od zhotovitele se očekává, že navrhne nové články a publikace do on-line encyklopedie „Statistics Explained“, zreviduje a aktualizuje stávající články v on-line encyklopedii „Statistics Explained“ a začlení obsah článků do on-line encyklopedie „Statistics Explained“.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Technický přístup a metodika / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Pracovní plán a časový rozpis – celkové plánování / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se řízení – organizace prací a zdrojů / Váha: 45
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kvality – opatření k zajištění kvality / Váha: 15
Cena - Váha: 30 %
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Program pro jednotný trh na období let 2021–2027.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Redakční služby v případě internetových stránek ESTAT

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79330000 Statistické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem zakázky je navrhnout a zveřejnit články a vizuály v relativně krátké (několikadenní) lhůtě. To zahrnuje analýzu dat s cílem identifikovat zprávy a odpovídat potřebám cílového publika, redakčním službám, grafickému návrhu a publikování na internetových stránkách. Za tímto účelem ESTAT poptává služby v oblasti koncipování statistických článků v novinářském stylu pro neodborné uživatele, získávání údajů z databáze Eurostatu a vytváření vizualizací odpovídajících sociálním médiím (současné platformy ESTAT: Twitter, Facebook a Instagram).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Technický přístup a metodika / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Pracovní plán a časový rozpis – celkové plánování / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se řízení – organizace prací a zdrojů / Váha: 40
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kvality – opatření k zajištění kvality / Váha: 15
Cena - Váha: 30 %
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Program pro jednotný trh na období let 2021–2027.

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 149-395439
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 2021.0317
Část č.: 1
Název:

Vytvoření propagačních výrobků ESTAT

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/03/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Informa sarl
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU Luxembourg
Země: Lucembursko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Artemis Information Management
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU Luxembourg
Země: Lucembursko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 639 835.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 639 835.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 31 %

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 2021.0318
Část č.: 1
Název:

Vytvoření propagačních výrobků ESTAT

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/03/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Sogeti Luxembourg SA
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU Luxembourg
Země: Lucembursko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 639 835.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 639 835.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 15 %

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 2021.0319
Část č.: 2
Název:

Redakční služby pro oddíl „Co je nového“ internetové stránky ESTAT

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/03/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Sogeti Luxembourg SA
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU Luxembourg
Země: Lucembursko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 811 487.60 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 811 487.60 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 50 %

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 2021.0320
Část č.: 2
Název:

Redakční služby pro oddíl „Co je nového“ internetové stránky ESTAT

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/03/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Informa Sarl
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU Luxembourg
Země: Lucembursko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 811 487.60 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 811 487.60 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 43 %

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 2021.0321
Část č.: 2
Název:

Redakční služby pro oddíl „Co je nového“ internetové stránky ESTAT

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/03/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Icon-Institut Public Sector GmbH
Obec: Köln
Kód NUTS: DE Deutschland
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Artemis Information Management
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU Luxembourg
Země: Lucembursko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Quantos Meletes Statistika Pliroforiaka Systimata Ependisis AE
Obec: Athens
Kód NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Země: Řecko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 811 487.60 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 811 487.60 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 10 %

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se výběrového řízení můžete předložit veřejnému zadavateli s využitím kontaktních údajů uvedených v bodě I.1). Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě dvou let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Ve lhůtě dvou měsíců od oznámení o rozhodnutí o zadání můžete zahájit postup pro zrušení rozhodnutí o zadání zakázky. Případná žádost, kterou podáte, ani jakákoliv naše odpověď na ni, nebo případná stížnost na nesprávný administrativní postup nebudou mít za účel ani za následek pozastavení lhůty k zahájení postupu pro zrušení tohoto rozhodnutí či započetí nové lhůty k zahájení postupu pro zrušení tohoto rozhodnutí. Orgán odpovědný za projednání zrušení řízení je uveden v oddílu VI.4.1).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/04/2022