Árubeszerzések - 209290-2014

21/06/2014    S118    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Trolibuszok

2014/S 118-209290

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 703903833
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; anita.gottlinger@bkk.hu
Fax: +36 12351044

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu

További információ a következő címen szerezhető be: BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 703903833
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; anita.gottlinger@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 703903833
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; anita.gottlinger@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 703903833
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; anita.gottlinger@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A „Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” keretében a műszaki leírásnak megfelelő, 100 %-ban alacsonypadlós, azonos típuscsaládba tartozó, új, min. 4 km folyamatos felsővezeték nélküli utasforgalmi üzemre alkalmas személyszállító csuklós és szóló trolibuszok beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Budapest.

NUTS-kód HU101

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szerződés meghatározása: Adásvételi szerződés
Tárgya: „A „Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” keretében a műszaki leírásnak megfelelő, 100%-ban alacsonypadlós, azonos típuscsaládba tartozó, új, min. 4 km folyamatos felsővezeték nélküli utasforgalmi üzemre alkalmas személyszállító csuklós és szóló trolibuszok beszerzése”.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34622300, 80531200

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
1) Alapmennyiség:
Adásvételi szerződés a „Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” keretében a vevő műszaki leírásnak megfelelő, 100 % alacsonypadlós, azonos típuscsaládba tartozó, új, min. 4 km folyamatos felsővezeték nélküli utasforgalmi üzemre alkalmas személyszállító csuklós és szóló trolibuszok gyártása, helyszínre leszállítása, helyszíni próbaüzemének lebonyolítása, az előírt engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetések, forgalomba helyezési engedélyeztetés), a kezelőszemélyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:
összesen 14 db szóló trolibusz az alábbi, és a dokumentációban részletezett főbb jellemzőkkel:

— min. utas befogadóképesség [állóhely: 4 fő/m2]: 62 fő

— kerekesszék befogadóképesség: 1 db
— max. hossz szóló: 12,75 m
— max. szélesség: 2,55 m
— max. magasság: 3,5 m
és összesen 10 db csuklós (egyszeresen ízelt) trolibusz az alábbi, és a dokumentációban részletezett főbb jellemzőkkel:
— min. utas befogadóképesség [állóhely: 4fő/m2]: 102 fő
— kerekesszék befogadóképesség: 1 db
— max. hossz csuklós: 18,75 m
— max szélesség: 2,55 m
— max. magasság: 3,5 m
Továbbá ezen járművekhez tartozó egyéb áruk (tartalék alkatrészek és speciális készülékek, technológiai berendezések, valamint dokumentáció és szoftver) szállítása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint Budapestre, és kapcsolódó szolgáltatások (a dokumentáció és az áruk szállításával együtt járó szolgáltatásokat jelenti, mint például a betanítás a járművezetők és szerelők részére) ellátása.
A részletes feladat meghatározást és műszaki leírást a dokumentáció részeként átadandó műszaki leírás tartalmazza.
2) Feltételes mennyiség
Ajánlatkérő az alapmennyiséghez tartozó utolsó jármű leszállításának teljesítését követő 60. hónap utolsó napjáig jogosult akár egy, akár több lehívás keretében
— összesen további (a jelen felhívás II.2.1) pont 1) pontjában meghatározott alapmennyiségen felüli) 84 darab jármű és kapcsolódó szolgáltatások, valamint jármű lehívás esetén összesen
— további (a jelen felhívás II.2.1) pont 1) pontjában meghatározott alapmennyiségen felüli) ezen járművekhez tartozó egyéb áruk megrendelésére.
Ajánlatkérő e körben jogosult – az eljárást megindító felhívás II.2.1. pont 1) pontjában meghatározottak figyelembevételével – akár kizárólag szóló jármű, akár kizárólag csuklós jármű, vagy ezek bármilyen arányú megrendelésére, valamint bármilyen összetételű egyéb áru (tartalék alkatrészek és speciális készülékek, technológiai berendezések, valamint dokumentáció és szoftver) lehívására. (Feltételes mennyiség).
Egy lehívás keretében legalább 10 jármű megrendelése szükséges, amiből legalább 5 darab azonos típus (szóló vagy csuklós).
A Feltételes mennyiség az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így a Feltételes mennyiség körébe tartozó lehívás elmaradása esetén ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
A feltételes mennyiség lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 18 700 000 000 HUF
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): igen
A vételi jog meghatározása: Részletesen lásd az ajánlati felhívás II.2.1.) 2.) pontjában meghatározott Feltételes mennyiséget.
A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: 73 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 134 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződést biztosító mellékötelezettségek – az előleg visszafizetési biztosíték kivételével – mind az alap, mind a feltételes mennyiségre vonatkoznak.
1. Jótállás:
— Jótállás időtartama a járműre egységesen az Alapmennyiség keretében teljesített Járművek tekintetében az adott Jármű üzembe helyezésétől kezdődik, és lejár attól az időponttól számított 3 év elteltével, mikor az Alapmennyiség keretében szállított utolsó Jármű üzembe helyezésre került. A szekrényváz és csuklórész elemeire vonatkozóan a korrózió elleni jótállás 10 év, míg az erőátvitelre, hátsó hídra vonatkozó jótállás öt év.
— Jótállás a Berendezésekre és Készülékekre, valamint Tartalék-alkatrészekre: legalább a beszállítók által biztosított jótállási idő, de egységesen minimum 3 év az üzembe helyezéstől, kivéve kopóalkatrészekre.
— Jótállás a tervekre és dokumentációkra: teljességéért, hibátlanságáért, mindaddig, amíg a tárgyát képező termékre fennáll a jótállás.
2. Késedelmi kötbér: Ha az eladó a szerződésben meghatározott kötbérterhes vég és részhatáridők vonatkozásában késedelembe esik késedelmi kötbér fizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelmesen szállított jármű illetve egyéb áru nettó ellenértékének 0,5%-a. A késedelmi kötbér max. mértéke a nettó szerződéses ár 20%-a.
3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a teljesítés nem felel meg a szerződésben, a típusengedélyben és a műszaki leírásban meghatározott feltételeknek az eladó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, a szerződésben meghatározott feltételek szerint. A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a hibásan leszállított jármű illetve egyéb áru nettó ellenértékének 0,5%, max. mértéke a nettó szerződéses ár 20%-a.
4. Fogyasztási hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 2.1 és 2.2. értékelési alszempontokra tett vállalásának nem megfelelően teljesít, úgy az alábbiak szerint köteles a fogyasztási hibás teljesítési kötbér fizetésére minden egyes jármű után.
A nem megfelelő teljesítést a vevő ellenőrző mérés alapján állapítja meg. A vontatási energiafogyasztási érték az eladóval közösen kiválasztott vonalon, a vevő által a prototípus szóló és csuklós járművekre elvégzett mérés alapján kerül megállapításra a csuklós és a szóló járművekre. Amennyiben e mérések alapján az ajánlatban vállalt értéket meghaladó fogyasztás kerül megállapításra, abban az esetben a vevő a fogyasztási hibás teljesítési kötbért érvényesíti minden egyes az adott prototípusú járművel megegyező szóló és csuklós járműre.
A Fogyasztási hibás teljesítési kötbér mértékei a következők:
— Ha a mért fajlagos vontatási energiafogyasztási érték az ajánlatban az adott alszempont szerinti vállalt értéket legfeljebb 4,99%-kal haladja meg: nincs kötbér,
— Ha a mért fajlagos vontatási energiafogyasztási érték az ajánlatban az adott alszempont szerinti vállalt értéket 5,00%-kal vagy annál nagyobb mértékben, de legfeljebb 7,99%-kal haladja meg: 5,00% esetén 500 EUR, valamint minden megkezdett tizedszázalék után további 100 EUR tizedszázalékonként az 5,00% feletti részre járművenként,
— Ha a mért fajlagos vontatási energiafogyasztási érték az ajánlatban az adott alszempont szerinti vállalt értéket 8,00%-kal vagy annál nagyobb mértékben, de legfeljebb 11,99 %-kal haladja meg: az előző pont szerinti kötbér + 8,00% esetén 150 EUR, valamint minden megkezdett tizedszázalék után további 150 EUR tizedszázalékonként a 8,00% feletti részre járművenként,
— Ha a mért fajlagos vontatási energiafogyasztási érték az ajánlatban az adott alszempont szerinti vállalt értéket 12,00%- kal vagy annál nagyobb mértékben, de legfeljebb 14,99%-kal haladja meg: az előző pontok szerinti kötbér + 12,00% esetén 250 EUR, valamint minden megkezdett tizedszázalék után további 250 EUR tizedszázalékonként a 12,00 % feletti részre járművenként,
— Ha a mért fajlagos vontatási energiafogyasztási érték az ajánlatban az adott alszempont szerinti vállalt értéket 15,00%-kal, vagy annál nagyobb mértékben haladja meg: az előző pontok szerinti kötbér + 500 EUR járművenként, vagy vevő jogosult a szerződéstől elállni, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
Tengelyterhelési hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben nyertes ajánlattevő a 5.1; 5.2.; értékelési alszempontokra vonatkozó vállalásának nem megfelelően teljesít úgy az alábbiak szerint tengelyterhelési hibás teljesítési kötbérfizetésére köteles minden egyes jármű után.
A nem megfelelő teljesítést a vevő ellenőrző mérés alapján állapítja meg. A maximális tengelyterhelési érték prototípus járművekre a vevő által elvégzett mérés alapján kerül megállapításra csuklós és szóló járművekre. Amennyiben e mérés alapján az ajánlatban vállalt értéket meghaladó tengelyterhelések kerülnek megállapításra abban az esetben a vevő a tengelyterhelési hibás teljesítési kötbért érvényesíti minden egyes az adott prototípusú járművel megegyező szóló és csuklós járműre.
A tengelyterhelési hibás teljesítési kötbér mértékei a következők:
— Ha a mért maximális tengelyterhelési érték az ajánlatban az adott alszempont szerinti vállalt értéket legfeljebb 3,99%-kal haladja meg: nincs kötbér,
— Ha a mért maximális tengelyterhelési érték az ajánlatban az adott alszempont szerinti vállalt értéket 4,00% kal vagy annál nagyobb mértékben, de legfeljebb 7,99 %-kal haladja meg: 4,00 % esetén 500 EUR, valamint minden megkezdett tizedszázalék után további 100 EUR tizedszázalékonként a 4,00 % feletti részre járművenként,
— Ha a mért maximális tengelyterhelési érték az ajánlatban az adott alszempont szerinti vállalt értéket 8,00%- kal vagy annál nagyobb mértékben, de legfeljebb 14,99%-kal haladja meg: az előző pontok szerinti kötbér + 8,00% esetén 250 EUR, valamint minden megkezdett tizedszázalék után további 250 EUR tizedszázalékonként a 8,00% feletti részre járművenként,
— Ha a mért maximális tengelyterhelési érték az ajánlatban az adott alszempont szerinti vállalt értéket 15,00%-kal, vagy annál nagyobb mértékben haladja meg: az előző pontok szerinti kötbér + 500 EUR járművenként, vagy vevő jogosult a szerződéstől elállni, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
Meghiúsulási kötbér: a le nem szállított járművek és egyéb áruk, valamint a nem teljesített kapcsolódó szolgáltatások nettó ellenértékének 20%-a (Feltételes mennyiség esetén az adott lehívás vonatkozásában értendő).
A késedelmi kötbér, valamint a hibás teljesítési kötbérek, valamint a meghiúsulási kötbér együttes maximális összege az Alapmennyiség vonatkozásában a nettó szerződéses ár 30%-a, a Feltételes mennyiség vonatkozásában a Lehívás nettó ellenértékének 30%-a. Amennyiben jelen kötbérek együttes összege eléri a maximális összeget a vevő jogosult saját választása szerint indokolási kötelezettség nélkül a Szerződéstől elállni, vagy azt felmondani, amelyek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
A késedelmi kötbér valamint a hibás teljesítési kötbér egyidejűleg ugyanazon okból nem kerülhet alkalmazásra.
Alapmennyiség esetében:
4. Előleg visszafizetési biztosíték:
A mindenkor hatályos jogszabályok, illetve változások figyelembevételével.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték (a projekt uniós támogatási és saját forrása (együttesen elszámolható összege) tekintetében:
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkoznia kell ajánlatában a szállítói előleg-visszafizetési biztosítékok határidőre, legkésőbb a szállítói előleg igényléséig történő rendelkezésére bocsátásáról.
A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékokat a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében és az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 190. pontjában foglaltak szerint kell a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium javára szóló,(NFM) és az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, a támogatás intenzitásának arányában.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott eladó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, biztosítékok nyújtására köteles. Ennek hiányában eladó előlegre nem jogosult, Támogató és ajánlatkérő mentesül szállítói előlegfizetési kötelezettsége alól.
Szállítói előleg igénylése esetén az előleg összegét az Ajánlatkérő és Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium (NFM) együttesen biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás arányában, azaz a szerződéses ár 99,330000%-ának legfeljebb 30%-át az Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium (NFM) , míg a fennmaradó 0,670000% (önerő) legfeljebb 30%-át Ajánlatkérő biztosítja. Projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009.
Feltételes mennyiség esetén:
A feltételes mennyiség esetén, az alapmennyiség kapcsán szabályozottak irányadóak a feltételes mennyiség megrendelésekor hatályos jogszabályok, illetve változások figyelembevételével.
Előleg igénylése esetén az előleg összegét - amennyiben az adott lehívás finanszírozás Európai Uniós forrásból vagy egyéb támogatásból történik - az Ajánlatkérő és a támogató együttesen biztosítja nyertes ajánlattevő részére a finanszírozási megállapodásban rögzített arányban.
Amennyiben az adott lehívás finanszírozása nem Európai Uniós forrásból vagy egyéb támogatásból történik az előleg teljes összegét ajánlatkérő biztosítja.
Az előleg elszámolására nyertes ajánlattevő által kiállítandó valamennyi részszámlában valamint a végszámlában egyenlő arányban kerül sor.
5. Teljesítési biztosíték:
— az eladónak a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania,
— Érvényessége az Alapmennyiségre vonatkozó végteljesítési határidő + 30 napig terjed, késedelem esetén meghosszabbítandó.
— Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
6. Jótállási biztosíték:
— Mértéke az alapmennyiség és a feltételes mennyiség esetében is: a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a
— A jótállási biztosítékot a Kbt. 126. §. § (6) bekezdés a) pontja alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, vagyis a Teljesítési Igazolás kiadásának időpontjában kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek.
— Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 130. § (1),(4)-(5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint. Ajánlattevő az alapmennyiség tekintetében egy előlegszámla, hat részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az eladó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás devizaneme: Euró.
A kifizetés devizaneme: Forint.
A projekt uniós forrása tekintetében szállítói finanszírozással történik a kifizetés, azaz az adásvételi szerződés szerinti teljesítés mértéke alapján kiállított rész, vagy végszámlák tekintetében a kifizetések közvetlenül a Támogatótól az eladó részére történnek. A támogatás intenzitása: 99,330000%.
Projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint szállítói finanszírozás alkalmazása esetén ajánlatkérő köteles biztosítani a szerződés elszámolható összeg legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét feltétel nélküli visszafizetési biztosítékok ellenében figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésére.
Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, előleg-visszafizetési biztosítékok nyújtására köteles; ennek hiányában eladó előlegre nem jogosult, Támogató és Ajánlatkérő mentesül szállítói előlegfizetési kötelezettsége alól.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
— Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
— Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet,
— A 1.1.2007. napjától 8.2.2011. napjáig hatályban volt, a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet
— A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet.
A támogatás kifizetésével kapcsolatos további szabályozás:
— a 25.10.2012. napjától 5.5.2014. napjáig hatályban volt, az egységes működési kézikönyvről szóló 26/2012. (X. 24.) NFM utasítás
— 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik.
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
— Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §. meghatározottak szerint kell igazolnia.
— Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
— A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.
Továbbá felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság által 16.5.2014-án a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, továbbá a 1.6.2012-én a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatókra.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
P1)

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje előző három lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának meghatározott részei (eredmény kimutatás) – amennyiben az a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus hatósági nyilvántartásból (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) nem hozzáférhető az előző három lezárt üzleti évre – feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évekre vonatkozóan, azért, mert az időszak után kezdte meg működését, akkor nyilatkozat a működésének ideje alatti, közbeszerzés tárgyából (trolibusz jármű és/vagy trolibusz jármű hajtásrendszerének szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése.
P2)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előző három üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetve a közbeszerzés tárgyából származó (trolibusz jármű és/vagy trolibusz jármű hajtásrendszerének szállítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha:
P1)
a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerint eredménye az előző három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (trolibusz jármű és/vagy trolibusz jármű hajtásrendszerének szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az összesen a 3 000 000 EUR ellenértéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
P2)
az előző három üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 60 000 000 EUR ellenértéket és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (trolibusz jármű és/vagy trolibusz jármű hajtásrendszerének szállítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 3 000 000 EUR ellenértéket.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbiak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat:
M1)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) visszafelé számított 5 évben végzett a közbeszerzés tárgya szerinti (autóbusz és/vagy trolibusz jármű szállítása) szállításai bemutatásáról legalább az alábbi tartalommal:
— a szállított járművek olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés. Bemutatandó többek között: az alacsonypadló mértéke, a felsővezeték nélküli utasforgalmi üzemre alkalmas trolibusz jármű önjárást biztosító üzemének módja, az adott jármű által utasforgalmi üzemben felsővezeték nélkül megtehető távolság, jármű, illetve annak önjárást biztosító üzemének új gyártású jelleg, típus vagy azzal egyenértékű engedélyezettség adatai (tárgya, kiállítás időpontja, helye) az üzembe helyezés helye, szállítás mennyisége.
— az ellenszolgáltatás nettó összege (nettó EUR), adott esetben a saját teljesítés értéke EUR-ban meghatározva,
— a teljesítés ideje [az üzembe helyezés (üzembe helyezési engedély kiadásának) ideje (év, hónap, nap)];
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevő köteles benyújtani a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti referencianyilatkozatot vagy referenciaigazolást legalább a fenti – az alkalmasság megítéléséhez szükséges – tartalommal egyszerű másolati példányban.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a referenciaigazolások/referencianyilatkozatok aláírására vonatkozóan a 310/2011. Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésére, különös tekintettel a 16. § (1) bekezdés a) pontjára: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az érintett referencia munkát ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha:
M1)
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen nem rendelkezik legalább az alábbi referencia munkákkal:
1. összesen legalább 15 db, új gyártású, 100%-ban alacsonypadlós*, az Európai Unió vagy az EFTA bármely országában kiadott, típusengedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező, trolibusz és/vagy autóbusz leszállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával/ referenciákkal,
és
2. leszállított és üzembe helyezett/üzembe helyezési engedéllyel rendelkező, összesen legalább 15 db, új gyártású, legalább 2 km folyamatos felsővezeték nélküli utasforgalmi üzemre alkalmas trolibusz jármű hajtásrendszerének szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Ugyanaz a referencia mind az M1)1 és mind az M1)2 alkalmassági feltételt igazolhatja, azaz a referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést.
Amennyiben a gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben – a Kbt. 129.§ (7) bekezdés alapján – csak a saját részvétele mértékéig használhatja fel a referenciát.
Ajánlatkérő az olyan jelenleg még teljes körűen be nem fejezett referenciamunkák igazolását is elfogadja, amelyekben már igazoltan megtörtént a jármű, a járművek leszállítása és üzembe helyezési engedélyének kiadása.
*100%-ban alacsonypadlós jármű: ha összes utas-ajtajának belépő éle (beszálló éle) és az állóhelyi padlófelület az előírt magasságban van, továbbá bármely utas-ajtótól bármely utas-ajtóig folytonos felületet képez, és kizárólag a meghatározott meredekségű lejtő/emelkedő kerül alkalmazásra.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Alapmennyiség járműflotta, és egyéb áruk, kapcsolódó szolgáltatások nettó ajánlati ára (nettó EUR). Súlyszám 65

2. Üzemeltetés közbeni energiafelhasználás értékelése teljes utasterhelésnél (kWh/km/fő). Súlyszám 7

3. Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve (%). Súlyszám 4

4. Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya (%). Súlyszám 2

5. Legnagyobb tengelynyomású tengely terhelése (kg). Súlyszám 2

6. Önjárás biztosítása elektromos üzemű energiaforrás (akkumulátor és/vagy szuperkondenzátor) segítségével. Súlyszám 20

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 5.8.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
5.8.2014 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 5.8.2014 - 10:00

Hely:

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. 5. emelet jobb szárny 508. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Részvétel a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak szerint; eljárás a Kbt. 62. § (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”.
VI.3)További információk
1.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
2.) Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
3.) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdése, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
4.) Az Alapmennyiség teljesítése tekintetében a szerződés időtartama 372 nap + 36 hónap. A szerződés időtartama a Feltételes mennyiség lehívása esetén legfeljebb 134 hónapra meghosszabbodhat, melyet a II.3) „A szerződés időtartama vagy befejezés határideje” pontban tüntettünk fel.
5.) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az Ajánlati Dokumentációban foglaltak az irányadóak. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban, valamint adott esetben a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti papír alapú példányban + 1 – a papír alapú eredeti példánnyal mindenben megegyező – elektronikus példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD), amely az ajánlatot (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban) és a kereskedelmi árajánlatot (szerkeszthető Microsoft Excel formátumban) tartalmazza. Ajánlattevő az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának papír alapú (eredeti) ajánlatával történő egyezőségéről cégszerűen aláírt formában köteles nyilatkozni. Amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.

6.) A dokumentációt az ajánlatkérő képviselője az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában – az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre – e-mail útján megküldve biztosítja a Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott módon. Igénybejelentés az kozbeszerzes@bkk.hu, illetve az anita.gottlinger@bkk.hu e-mail címen tehető az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció igénylése esetén meg kell adni az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma, valamint e-mail címe.

7.) Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó elektronikus úton igényelje és átvegye. A dokumentáció másra át nem ruházható.
8.) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti.
9.) Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell:
— A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány, vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
— Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
— Külföldi letelepedésű ajánlattevők esetében, az ajánlathoz szükséges csatolni az illetékes cégbíróság, illetve annak megfelelő cégnyilvántartó szerv nyilvántartásának a közbeszerzési eljárás megindítását, azaz a felhívás feladást, követően kelt kivonatát (cégkivonat) vagy amennyiben a külföldi ajánlattevő országának joga szerint nem ismeri a cégkivonatot, azzal egyenértékű, legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmányt felelős magyar fordításban.
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is csatolandó).
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett, eredeti aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint).
— Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint).
— Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint).
— A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani; az igazolásokat a nyilatkozattal összhangban – felelős magyar fordításban – kell benyújtani.
10.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol 10 pont a legjobb, 1 pont a legrosszabb érték.
11.) Rész(al)szempontok:
1. Alapmennyiség járműflotta, és egyéb áruk, kapcsolódó szolgáltatások nettó ajánlati ára (nettó EUR), súlyszám: 65
2. Üzemeltetés közbeni energia felhasználás értékelése teljes utasterhelésnél (kWh/km/fő), súlyszám: 7
2.1 Szóló jármű fajlagos vontatási energia fogyasztása segédüzemi energiafogyasztás nélkül (kWh/km/fő), súlyszám: 3,5
2.2 Csuklós jármű fajlagos vontatási energia fogyasztása segédüzemi energiafogyasztás nélkül (kWh/km/fő), súlyszám:3,5
3. Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve (%), súlyszám: 4
3.1 Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve szóló jármű esetén (%), súlyszám: 2
3.2 Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve csuklós jármű esetén (%), súlyszám: 2
4. Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya (%), súlyszám: 2
4.1 Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya szóló jármű esetén (%), súlyszám: 1
4.2 Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya csuklós jármű esetén (%), súlyszám: 1
5. Legnagyobb tengelynyomású tengely terhelése (kg), súlyszám: 2
5.1 Legnagyobb tengelynyomású tengely tengelyterhelése szóló jármű esetén (kg), súlyszám. 1
5.2 Legnagyobb tengelynyomású tengely tengelyterhelése csuklós jármű esetén (kg), súlyszám: 1
6. Önjárás biztosítása elektromos üzemű energiaforrás (akkumulátor és/vagy szuperkondenzátor) segítségével súlyszám 20
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy a 2.1 és 2.2-es értékelési alszempont esetében a 0,0300 kW/km/fő vállalást tekinti az ajánlati elem legmagasabb elfogadható értékének, ennél kedvezőtlenebb megajánlás nem tehető, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy a 3.1-es értékelési alszempontok esetében az 50%-os vállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél kedvezőbb vállalások is csak 10 pontot kapnak;
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy a 3.1-es értékelési alszempont esetében a 25%-os vállalást tekinti az ajánlati elem minimális szintjének, ennél kedvezőtlenebb megajánlás nem tehető, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy a 3.2-es értékelési alszempontok esetében az 40%-os vállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél kedvezőbb vállalások is csak 10 pontot kapnak;
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy a 3.2-es értékelési alszempont esetében a 20%-os vállalást tekinti az ajánlati elem minimális szintjének, ennél kedvezőtlenebb megajánlás nem tehető, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy az 4.1-es értékelési alszempont esetében a 45%-os vállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél kedvezőbb vállalások is csak 10 pontot kapnak;
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy az 4.1-es értékelési alszempont esetében a 35%-os vállalást tekinti az ajánlati elem minimális szintjének, ennél kedvezőtlenebb megajánlás nem tehető, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy az 4.2-es értékelési alszempont esetében a 45%-os vállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél kedvezőbb vállalások is csak 10 pontot kapnak;
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy az 4.2-es értékelési alszempont esetében a 35%-os vállalást tekinti az ajánlati elem minimális szintjének, ennél kedvezőtlenebb megajánlás nem tehető, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy a 5.1 és 5.2-es értékelési alszempont esetében a 9 000 kg-os vállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél kedvezőbb vállalások is csak 10 pontot kapnak;
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy a 5.1 és 5.2-es értékelési alszempont esetében a 11 500 kg-os vállalást tekinti az ajánlati elem maximális elfogadott értékének, ennél kedvezőtlenebb megajánlás nem tehető, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
12.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012. útmutatója szerint az:
— 1.; értékelési részszempont és a 2.1.; 2.2; értékelési alszempontok esetében fordított arányosítással,
— a 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2; 5.1; 5.2; értékelési alszempontok; esetében a dokumentációban és alábbiakban kifejtett matematikai képlettel kerül meghatározásra az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámhoz képest:
P= ((Avizsgált-Alegrosszabb)/(Alegjobb-Alegrosszabb)*(Pmax-Pmin)+Pmin
Ahol:
Pmax:10
Pmin:1
Avizsgált:a vizsgált ajánlati elem
Alegjobb: az adott rész(al)szempontnál előre meghatározott legkedvezőbb érték
Alegroszabb: az adott rész(al)szempontnál előre meghatározott legkedvezőtlenebb érték
történik a dokumentációban részletezettek szerint.
— 6. értékelési részszempont esetében abszolút értékeléssel (igen esetén 10 pont, nem esetén 1 pont),
13.) A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását (pl. garancia vállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
14.) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
— a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
— a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe.
15.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő jelen beszerzés kapcsán a Feltételes mennyiség vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat.
16.) Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie – a Kbt. 165.§ (2) bekezdésben foglalt eset kivételével.
17.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot euróban (EUR) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem euróban (EUR) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az eljárást megindító felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. A referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB devizaárfolyam. Az árbevétel tekintetében az átszámítás alapja az adott év utolsó napján hatályos MNB devizaárfolyam. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
18.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
19.) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. (P1); P2); M1) alkalmassági feltételek)
20.) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
21.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) és b) pontja alapján jogosult kizárni az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése). Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplőnek minősül-e, továbbá közösségi származású árut ajánl-e meg, illetve ezek hiányában nemzeti elbánás alá esik-e.
22.) Az Ajánlattevő köteles – az ajánlati dokumentáció előírásainak megfelelő – a megajánlott trolibusz járműre (szóló és csuklós külön) vonatkozó műszaki ajánlatot benyújtani. Az Ajánlattevő a műszaki ajánlata részeként köteles arra vonatkozóan is nyilatkozni, hogy a megajánlott járművek megfelelnek az Európai Unió területén a trolibuszokkal szemben támasztott kötelező műszaki feltételeknek.
23.) Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában szabályozott Feltételes mennyiség, amely a felhívás II.2.2. pontjában opcióként (vételi jog) került megjelölésre a közbeszerzési jogi értelemben vett opcióra vonatkozik, ezért arra nem vonatkoznak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:225. §-ban meghatározott rendelkezések. A Feltételes mennyiség lehívásának a részletes szabályait az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
24.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § rendelkezései szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
19.6.2014