Services - 20937-2022

14/01/2022    S10

Netherlands-Eindhoven: Grounds maintenance services

2022/S 010-020937

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Uitvoering
National registration number: 261529808
Postal address: Postbus 90150
Town: Eindhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5600 RB
Country: Netherlands
Contact person: M. Jannis
E-mail: aanbestedingen-RB@eindhoven.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.eindhoven.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Europese aanbesteding "Integraal beheer Woensel Noord 1 2022 - 2025"

Reference number: 61816202251
II.1.2)Main CPV code
77314000 Grounds maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Aanbestedende dienst wenst met onderhavige Opdracht het integraal beheer van het stadsdeel Woensel Noord 1 door een externe partij uitgevoerd voor de periode 2022 t/m 2025 met een mogelijke verlenging t/m 2029 middels een aanbesteding van het bestek met kenmerk 61816202251 met gunning op de beste prijs-kwaliteitsverhouding te bereiken.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het uitvoeren van het integraal beheer en onderhoud.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 785 688.35 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Integraal beheer Woensel Noord 1 2022 - 2025

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77314000 Grounds maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Stadsdeel Woensel Noord in de gemeente Eindhoven.

II.2.4)Description of the procurement:

Tot de Opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen in het stadsdeel Woensel Noord 1:

a. Onderhoud bomen

• Onkruidbeheer boomspiegels

• Verwijderen waterlot

b. Onderhoud sierplantsoen

• Onkruidbeheer sierplantsoen

• Snoei sierplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval sierplantsoen

• Zwerfafvalbeheer sierplantsoen

c. Onderhoud heesterplantsoen

• Onkruidbeheer heesterplantsoen

• Snoei heesterplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval heesterplantsoen

• Zwerfafvalbeheer heesterplantsoen

d. Onderhoud bosplantsoen en bossen

• Onkruidbeheer rand bosplantsoen en bossen

• Beheersing natuurlijk afval rand bosplantsoen en bossen.

• Zwerfafvalbeheer rand bosplantsoen en bossen

e. Onderhoud (half)verhardingen

• Onkruidbeheer verhardingen

• Veegvuilbeheersing verhardingen

• Beheersing natuurlijk afval verhardingen

• Zwerfafvalbeheer verhardingen

f. Onderhoud (recreatieve) grasvelden

• Beheersing natuurlijk afval recreatieve grasvelden

• Zwerfafvalbeheersing (recreatieve) grasvelden

• Maaibeheer recreatieve grasvelden

• Onderhoud graskanten

g. Onderhoud kolken en lijnafwateringen

• Kolken en lijnafwateringen reinigen

h. Afvalbakkenbeheersing

i. Bijkomende verplichtingen Flora en Fauna en verkeersmaatregelen

• Werkzaamheden Flora en Fauna

• Toepassen verkeersmaatregelen

j. Bijkomende werkzaamheden

• Werkzaamheden informatievoorziening

• Werkzaamheden kwaliteitsmanagement

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Ecologie / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Social Return / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Burgerparticipatie / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Mogelijke verlenging

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ondersteuning ingenieursdienst

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Stadsdeel Woensel Noord in de gemeente Eindhoven.

II.2.4)Description of the procurement:

Tot de Opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen in het stadsdeel Woensel Noord 1:

a. Onderhoud bomen

• Onkruidbeheer boomspiegels

• Verwijderen waterlot

b. Onderhoud sierplantsoen

• Onkruidbeheer sierplantsoen

• Snoei sierplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval sierplantsoen

• Zwerfafvalbeheer sierplantsoen

c. Onderhoud heesterplantsoen

• Onkruidbeheer heesterplantsoen

• Snoei heesterplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval heesterplantsoen

• Zwerfafvalbeheer heesterplantsoen

d. Onderhoud bosplantsoen en bossen

• Onkruidbeheer rand bosplantsoen en bossen

• Beheersing natuurlijk afval rand bosplantsoen en bossen.

• Zwerfafvalbeheer rand bosplantsoen en bossen

e. Onderhoud (half)verhardingen

• Onkruidbeheer verhardingen

• Veegvuilbeheersing verhardingen

• Beheersing natuurlijk afval verhardingen

• Zwerfafvalbeheer verhardingen

f. Onderhoud (recreatieve) grasvelden

• Beheersing natuurlijk afval recreatieve grasvelden

• Zwerfafvalbeheersing (recreatieve) grasvelden

• Maaibeheer recreatieve grasvelden

• Onderhoud graskanten

g. Onderhoud kolken en lijnafwateringen

• Kolken en lijnafwateringen reinigen

h. Afvalbakkenbeheersing

i. Bijkomende verplichtingen Flora en Fauna en verkeersmaatregelen

• Werkzaamheden Flora en Fauna

• Toepassen verkeersmaatregelen

j. Bijkomende werkzaamheden

• Werkzaamheden informatievoorziening

• Werkzaamheden kwaliteitsmanagement

Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden is te vinden in het bestek en beschrijvend document. Er is geen budgetplafond van toepassing.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: nvt / Weighting: 0
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Mogelijke verlenging

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Voor dit betreffende perceel (nr. 2) kan in het kader van deze aanbesteding geen inschrijving worden gedaan. Dit perceel (nr. 2) wordt, met een beroep op de percelenregeling (Aanbestedingswet 2012, art. 2.18), afzonderlijk onderhands aanbesteed.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ondersteuning Geovisia ten behoeve van beheerseenheden

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
72513000 Office automation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Stadsdeel Woensel Noord in de gemeente Eindhoven.

II.2.4)Description of the procurement:

Tot de Opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen in het stadsdeel Woensel Noord 1:

a. Onderhoud bomen

• Onkruidbeheer boomspiegels

• Verwijderen waterlot

b. Onderhoud sierplantsoen

• Onkruidbeheer sierplantsoen

• Snoei sierplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval sierplantsoen

• Zwerfafvalbeheer sierplantsoen

c. Onderhoud heesterplantsoen

• Onkruidbeheer heesterplantsoen

• Snoei heesterplantsoen

• Beheersing natuurlijk afval heesterplantsoen

• Zwerfafvalbeheer heesterplantsoen

d. Onderhoud bosplantsoen en bossen

• Onkruidbeheer rand bosplantsoen en bossen

• Beheersing natuurlijk afval rand bosplantsoen en bossen.

• Zwerfafvalbeheer rand bosplantsoen en bossen

e. Onderhoud (half)verhardingen

• Onkruidbeheer verhardingen

• Veegvuilbeheersing verhardingen

• Beheersing natuurlijk afval verhardingen

• Zwerfafvalbeheer verhardingen

f. Onderhoud (recreatieve) grasvelden

• Beheersing natuurlijk afval recreatieve grasvelden

• Zwerfafvalbeheersing (recreatieve) grasvelden

• Maaibeheer recreatieve grasvelden

• Onderhoud graskanten

g. Onderhoud kolken en lijnafwateringen

• Kolken en lijnafwateringen reinigen

h. Afvalbakkenbeheersing

i. Bijkomende verplichtingen Flora en Fauna en verkeersmaatregelen

• Werkzaamheden Flora en Fauna

• Toepassen verkeersmaatregelen

j. Bijkomende werkzaamheden

• Werkzaamheden informatievoorziening

• Werkzaamheden kwaliteitsmanagement

Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden is te vinden in het bestek en beschrijvend document. Er is geen budgetplafond van toepassing.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: nvt / Weighting: 0
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Mogelijke verlenging

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Voor dit betreffende perceel (nr. 3) kan in het kader van deze aanbesteding geen inschrijving worden gedaan. Dit perceel (nr. 3) wordt, met een beroep op de percelenregeling (Aanbestedingswet 2012, art. 2.18), afzonderlijk onderhands aanbesteed

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 186-483617
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Ondersteuning Geovisia ten behoeve van beheerseenheden

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Ondersteuning ingenieursdienst

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Integraal beheer Woensel Noord 1 2022 - 2025

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Combinatie Brouwers Groenaannemers B.V. – Aannemersbedrijf M.J. Smits BV
Postal address: Galgeneind 12
Town: DE MOER
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5176 NN
Country: Netherlands
E-mail: info@brouwersgroenaannemers.nl
Telephone: +31 135159427
Fax: +31 135159288
Internet address: https://www.brouwersgroenaannemers.nl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 785 688.35 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Het onder II.1.7 en V.2.4 "Totale waarde van de opdracht", vermelde bedrag is het bedrag voor de periode van 4 jaar.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/01/2022