Supplies - 20961-2019

16/01/2019    S11    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Occupational clothing, special workwear and accessories

2019/S 011-020961

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_35618302
Fényes Elek utca 7–13.
Budapest
1024
Hungary
Contact person: Dr. Falucskai Zoltán
Telephone: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://www.kozut.hu

Address of the buyer profile: http://www.kozut.hu

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003542019/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003542019/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: országos közutak üzemeltetése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Munkaruha öltönyök beszerzése

Reference number: EKR000003542019
II.1.2)Main CPV code
18100000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Munkaruha öltönyök beszerzése - adásvételi keretszerződés

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Munkaruha öltönyök beszerzése Kelet-Magyarország

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1
NUTS code: HU31
NUTS code: HU32
NUTS code: HU33
Main site or place of performance:

Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld

II.2.4)Description of the procurement:

Munkaruha öltönyök beszerzése Kelet-MAGYARORSZÁG területén

A beszerzés mennyisége:

— Narancssárga öltöny (Kabát és kantáros nadrág): 1850 db

— Narancssárga derekas nadrág: 1850 db

— Kék öltöny (Kabát és kantáros nadrág): 250 db

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A szállítási határidő vállalt időtartama (legjobb 30 naptári nap - legrosszabb 45 naptári nap) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Munkaruha öltönyök beszerzése Nyugat-Magyarország

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU21
NUTS code: HU22
NUTS code: HU23
Main site or place of performance:

Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl

II.2.4)Description of the procurement:

Munkaruha öltönyök beszerzése Nyugat-Magyarország területén

A beszerzés mennyisége:

— Narancssárga öltöny (Kabát és kantáros nadrág): 1850 db

— Narancssárga derekas nadrág: 1850 db

— Kék öltöny (Kabát és kantáros nadrág): 250 db

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A szállítási határidő vállalt időtartama (legjobb 30 naptári nap - legrosszabb 45 naptári nap) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő köteles külön egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (munkaruházat szállítása) szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva),

— a szerződés tárgyát és mennyiségét,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy darabszámban.

M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének h) pontja alapján csatolnia kell a beszerzendő áru műszaki leírását, amely tartalmazza legalább az egyes megajánlott áruk típusmegjelölését és a műszaki leírás szerinti műszaki követelmények szerinti paramétereit, továbbá a megajánlott áru (narancssárga öltöny, narancssárga derekas nadrág és kék öltöny) mintapéldányát (1-1 darab).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban a közbeszerzés tárgyából [munkaruházat szállítása] származó összesen legalább

1. rész: 1500 db munkaruha öltöny szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.

2. rész: 1500 db munkaruha öltöny szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.

A referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetén az egyes részek vonatkozásában meghatározott mennyiségi követelmények összeadottan értelmezendők.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész esetében, ha az ajánlatához csatolt műszaki leírás, illetőleg mintapéldányok nem felelnek meg a műszaki leírásban rögzített a lentebb meghatározott adatokra vonatkozó műszaki minimum követelményeknek.

Több részre történő ajánlattétel esetén csatolandó 1 db narancssárga öltöny (kabát + kantáros nadrág), 1 db narancssárga derekas nadrág és 1 db kék öltöny (kabát + kantáros nadrág) mintapéldánya, valamint a munkaruhátazokhoz tartozó műszaki leírások csatolásával egyszer igazolni ajánlattevő alkalmasságát, amennyiben azonos termék kerül több megajánlott rész vonatkozásában bemutatásra. Csatolandó továbbá

— a megajánlott termékek mérettáblázatai

— garancia nyilatkozat,

— a felhasznált narancssárga és kék alapanyag vizsgálati jegyzőkönyve,

— a logóra vonatkozó követelményeket tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyv

Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Valamennyi rész tekintetében:

Kötbérek, biztosítékok:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.

Jótállás időtartama a termék leszállításától számított 12 hónap kötelező jótállás

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.

Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámla benyújtására eseti megrendelésenként van lehetőség

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/02/2019
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/02/2019
Local time: 13:00
Place:

A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/

Information about authorised persons and opening procedure:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57.§ (1) és (2) bek. szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt.81.§ (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) – (6) nemleges tartalommal is csatolandó – bekezdése és a Kbt.66.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt.66.§ (1) bek. alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47.§ (2) bek. alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak

6) A Kbt.47.§ (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat kivételével.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja a 71.§ (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt.79.§ (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.73.§(5) bekezdésére.

10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14) Ajánlattevőnek ajánlat részenként külön be kell nyújtania a KD. részenként kiadott Excel ártáblázatot.

15) Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.A pontszámítás módszere: 1. értékelési szempont (ár) esetén a fordított arányosítás, míg a 2. szempont (minőségi kritérium) esetén a fordított arányosítás.A további részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.

16) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter lajstromszám:00064, dr. Halász Erik lajstromszám:00187

17) A Szerződés a hatálybalépéstől számított 36 hónapig tartó határozott időtartamra jön létre azzal, hogy amennyiben az eseti megrendelések összesített nettó vételára eléri a keretmennyiséget, úgy a szerződés – a fenti időtartamra tekintet nélkül – külön jognyilatkozat nélkül hatályát veszti.

18) Ajánlatkérő a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

19) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött a Közbeszerzési dokumentumok I. kötetében meghatározottak szerint. Mértéke részenként: 1 000 000 HUF.

20) Az 1. (narancssárga öltöny) és 2. (narancssárga derekas nadrág) termékek esetében mindkét részajánlatban az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést követően 30 napon belül benyújtja a bejelentett szervezet által kiadott EK típustanúsítványt és benyújtja a bejelentett szervezet által kiadott EK-megfelelőségi nyilatkozatot. Amennyiben nem adja be nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követő 30. naptári napon, úgy a szerződés érvénytelen és a 2. helyezettel kerül megkötésre a szerződés, ugyanezen feltétellel.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/01/2019