We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Servizzi - 209924-2019

07/05/2019    S88    il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' Kuntratt Multiplu għat-Tħejjija u l-immaniġġjar ta' avvenimenti għall-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

2019/S 088-209924

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Indirizz postali: Rue Belliard/Belliardstraat 101
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100
Kodiċi postali: 1040
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Posta elettronika: cor-marches-publics@cor.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://cor.europa.eu

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4811
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' Kuntratt Multiplu għat-Tħejjija u l-immaniġġjar ta' avvenimenti għall-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Numru ta' referenza: CDR/COM/45/2019/1
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79950000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu li jidentifika operaturi ekonomiċi li jistgħu jgħinu lid-Direttorat għall-Komunikazzjoni tal-KtR permezz ta'

— l-organizzazzjoni u l-immaniġġjar tal-avvenimenti tiegħu, kemm fil-bini tal-KtR u f'postijiet oħra fi Brussell jew post ieħor, u

— l-appoġġ fil-qasam tal-komunikazzjoni.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79951000
79952000
79956000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 2
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 17/06/2019
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 24/06/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Room BVS 765

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Rue Montoyer 92, 1040 Bruxelles/Brussel, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' offerta jistgħu jattendu għall-ftuħ tal-offerti. Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti permezz ta' Email fl-indirizz: cor-marches-publics@cor.europa.eu mill-inqas 3 ijiem tax-xogħol qabel id-data tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

L-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti addizzjonali (inkluż il-mistoqsijiet u t-tweġibiet) se jkunu disponibbli fl-indirizz tal-Internet li ġej:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4811

Il-partijiet interessati huma mistiedna jirreġistraw permezz tas-sit tal-Internet. Wara dan huma jiġu nnotifikati mis-sistema ta' ksib pubbliku onlajn dwar kwalunkwe aġġornamenti disponibbli għal din l-istedina għall-offerti. Dawk il-partijiet li ma jkunux irreġistrati fuq is-sit huma mitluba biex jikkonsultawh regolarment. Il-Kumitat tar-Reġjuni ma jistax jinżamm responsabbli jekk dawk li jitfgħu l-offerti ma jkunux konxji minn xi tagħrif addizzjonali dwar din l-istedina għall-offerti mogħti fuq dan is-sit tal-Internet.

Is-sit tal-Internet se jiġi aġġornat b'mod regolari; hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw għal xi aġġornamenti u modifiki matul il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxemburg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu

Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
30/04/2019