Teenused - 209929-2019

07/05/2019    S88    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: ELi terrorismiohvrite eksperditeadmiste keskus

2019/S 088-209929

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Postiaadress: Office MO59 04/21
Linn: Brussels
NUTS kood: BE1
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: just-04-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22981708

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4662
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

ELi terrorismiohvrite eksperditeadmiste keskus

Viitenumber: JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
II.1.2)CPV põhikood
79000000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Selle lepingu põhieesmärk on ELi terrorismiohvrite eksperditeadmiste keskuse (edaspidi ELi keskus) loomine. ELi keskuse eesmärk on aidata ELi liikmesriikidel tagada ELi terrorismiohvrite kohta kehtivate eeskirjade tõhus ülevõtmine ja praktiline rakendamine, pakkudes levinud abimehhanisme ja vahendeid Liidu tasandil. ELi keskus pakub konkreetseid ja praktilisi meetmeid, millel on terrorismiohvritele positiivne mõju. Eeskätt pakub ELi keskus suuniseid ja koolitusi ELi reeglite rakendamise kohta ja koostab asjaomaste liikmesriigi tasandil kättesaadavate ekspertide nimekirju. Projekti lõppedes hinnatakse ELi keskuse kõiki meetmeid eesmärgiga analüüsida ELi terrorismiohvrite koordineerimiskeskuse loomise vajadust ja teostatavust. Töövõtja koostab selleks aruande.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
80000000
80511000
79100000
79400000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE
Põhiline teostamise koht:

töövõtja ruumid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

ELi keskuse põhieesmärgid on järgmised:

i) koostada suunised ja koolituspakett ning korraldada koolitusi. ELi keskus töötab välja suunised ja koolitused lähtudes varasemate terrorirünnakute käigus saadud kogemustest. Koolitused ja koolitajakoolitused on mõeldud riigiasutuste ja riiklike ohvriabiorganisatsioonide personalile ja käsitlevad ohvrite vajadusi ja ELi terrorismiohvrite kohta kehtivate eeskirjade rakendamise praktilisi aspekte;

ii) tegutseda eksperditeadmiste keskusena ja platvormina praktikutele, kes tegelevad terrorismiohvritega kõigis terrorismiohvritega seotud küsimustes. Eeskätt koostab ja hooldab ELi keskus riikliku ja ELi tasandi ekspertide (koolitatud psühholoogid, juristid, kompensatsioonispetsialistid) ja ohvriabiorganisatsioonide nimekirju, lihtsustab juurdepääsu teabele ohvrite õiguste kohta, samuti nende rakendamise kohta praktikas, ja hoiab käigus kõikehõlmavat veebisaiti. ELi keskus peab eelkõige koostama erinimekirja psühho-traumaekspertidest, kes on koolitatud spetsiaalselt tegelema terrorismiohvritele iseloomuliku traumajärgse sündroomiga ja kes on valmis siirmiseks asjaomasesse liikmesriiki kohe pärast terrorirünnakut. ELi keskus koondab eksperte, teadustöid, teadmisi ja oskusi Euroopa Liidust ja kogu maailmast;

iii) aidata Euroopa Komisjonil ja Euroopa kuriteoohvrite õiguste võrgustikul (edaspidi „ENVR“) tugevdada operatiivkoordineerimist liikmesriikide ja ohvrite ühenduste vahel, sh abi kõigis liikmesriikides ohvrite tähelepanu ja hoolitsemise eest vastutavate riigiasutuste tuvastamisel ning turvaliste sidekanalite loomisel, mis võimaldavad viituseta teabevahetust ohvrite osas liikmesriikide vahel. ENVR on võrgustik, mis koosneb ELi liikmesriikide kuriteoohvrite õiguste valdkonnas tegutsevatest professionaalidest (tavaliselt justiitsministeeriumist);

iv) hinnatakse ELi terrorismiohvrite koordineerimiskeskuse loomise vajadust ja teostatavust.

Kõiki ELi terrorismiohvrite eksperditeadmiste keskuse tegevusi suunab ja teostab nende üle tihedat järelevalvet komisjon koostöös Euroopa kuriteoohvrite õiguste võrgustikuga.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Komisjoni 31.1.2019 otsus katseprojekti „ELi terrorismiohvrite eksperditeadmiste keskuse asutamine“ rahastamise ja 2018. aasta tööprogrammi vastuvõtmise kohta

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 25/06/2019
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 27/06/2019
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

Commission building - MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Kasutatakse elektroonilisi makseid
VI.3)Lisateave:

Ühendkuningriigist pärit pakkujatele

Palume tähele panna, et olenevalt läbirääkimiste tulemustest kohaldatakse pärast Ühendkuningriigi EList lahkumist Ühendkuningriigist pärit kandidaatidele või pakkujatele kolmandates riikides asutatud ettevõtjatele kehtivaid ELi hankemenetlustele juurepääsu käsitlevaid eeskirju. Kui sellist juurdepääsu kehtivates õiguslikes sätetes ette ei nähta, võidakse Ühendkuningriigist pärit kandidaadid või pakkujad hankemenetlusest kõrvale jätta.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Sama nagu eespool märgitud.
Linn: Luxembourg
Riik: Luksemburg

Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Sama nagu eespool märgitud.
Linn: Luxembourg
Riik: Luksemburg

Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
25/04/2019