Szolgáltatások - 209929-2019

07/05/2019    S88    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: A terrorizmus áldozatainak uniós szakértői központja

2019/S 088-209929

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Postai cím: Office MO59 04/21
Város: Brussels
NUTS-kód: BE1
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: just-04-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22981708

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4662
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A terrorizmus áldozatainak uniós szakértői központja

Hivatkozási szám: JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés fő célkitűzése a terrorizmus áldozatainak uniós szakértői központja létrehozása (a továbbiakban: az EU-központ). Az EU-központ célja, hogy segítse az EU-tagállamokat a terrorizmus áldozataival kapcsolatos uniós szabályok hatékony átültetésének és gyakorlati alkalmazásának biztosításában uniós szintű közös segítségnyújtási mechanizmusok és források rendelkezésre bocsátásával. Az EU-központ olyan konkrét és gyakorlati intézkedéseket tesz majd, amelyek kedvező hatással lesznek a terrorizmus áldozataira. Az EU-központ elsősorban iránymutatásokat és képzéseket fog nyújtani az uniós szabályok végrehajtásáról, valamint jegyzékeket fog készíteni a megfelelő, nemzeti szinten rendelkezésre álló szakértőkről. A projekt végén az EU-központ minden tevékenységét értékelni fogják annak érdekében, hogy elemezzék a terrorizmus áldozatainak uniós koordinációs központja jövőbeni létrehozásának szükségességét és megvalósíthatóságát. A nyertes ajánlattevő e célból jelentést fog készíteni.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80000000
80511000
79100000
79400000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az EU-központ fő célkitűzései a következők:

(i) iránymutatások és képzési csomag kidolgozása, valamint képzési tevékenységek szervezése. Az EU-központ iránymutatásokat és képzési tevékenységeket dolgoz ki a múltbeli terrortámadásokból levont tanulságok alapján. Képzési tevékenységeket és az oktatók képzését célzó tevékenységeket szerveznek a nemzeti hatóságok személyzete és a nemzeti áldozatsegítő szervezetek számára az áldozatok szükségleteiről és a terrorizmus áldozataival kapcsolatos uniós szabályok végrehajtásának gyakorlati szempontjairól;

(ii) szakértői központként és platformként történő működés a terrorizmus áldozataival foglalkozó szakemberek számára terrorizmus áldozataival kapcsolatos valamennyi kérdéssel kapcsolatban. Konkrétan, az EU-központ nemzeti és uniós szintű szakértőket (képzett pszichológusokat, jogászokat, kártérítési szakértőket) és áldozatsegítő szervezeteket szerepeltető jegyzékeket fog készíteni és fenntartani, megkönnyíti az áldozatok jogaira vonatkozó információkhoz való hozzáférést és azok gyakorlati alkalmazását, és egy átfogó weboldalt fog működtetni. Az EU-központnak külön jegyzéket kell készítenie azokról a pszichotrauma-szakértőkről, akik kifejezetten a terrorizmus áldozataira jellemző poszttraumás szindróma kezelésére vonatkozó képzést kaptak, és akik azonnal mozgósíthatók egy terrortámadást követően, akik azonnal kiküldhetők az érintett tagállamba. Az EU-központ szakértőket, kutatásokat, tudást és készségeket gyújt össze az Európai Unióból és a világ minden tájáról;

(iii) segítségnyújtás az Európai Bizottság és az Áldozati Jogok Európai Hálózata (a továbbiakban: ENVR) számára a tagállamok és az áldozatok egyesületei közötti operatív koordináció megerősítésében, beleértve az áldozatok segítéséért és gondozásáért felelős hatóságok azonosításában nyújtott segítséget az egyes tagállamokban, valamint olyan biztonságos kommunikációs csatornák létrehozását, amelyek lehetővé teszik a különböző tagállamok áldozataival kapcsolatos azonnali információcserét. Az ENVR az EU tagállamainak az áldozatok jogai területén tevékenykedő szakembereiből álló hálózat;

(iv) a terrorizmus áldozatainak uniós koordinációs központja létrehozásának szükségességének és megvalósíthatóságának értékelése.

A terrorizmus áldozatainak uniós szakértői központjának valamennyi tevékenysége a Bizottság irányítása és szoros felügyelete alatt áll, és együttműködésben történik az Áldozati Jogok Európai Hálózatával.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„A terrorizmus áldozatainak uniós szakértői központjának felállítása” című kísérleti projekt finanszírozásáról és a 2018. évi munkaprogram elfogadásáról szóló 31.1.2019 keltezésű bizottsági határozat

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/06/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/06/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

Commission building - MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIUM

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Brit ajánlattevők esetében:

Figyelembe kell venni, hogy az Egyesült Királyságnak az EU-ból való kilépése után az Egyesült Királyságból származó jelentkezőkre vagy ajánlattevőkre – a tárgyalások kimenetelétől függően – az EU közbeszerzési eljárásaihoz való hozzáférés tekintetében a harmadik országok gazdasági szereplőire érvényes szabályok vonatkoznak. Amennyiben a hatályos jogszabályok ilyen hozzáférést nem tesznek lehetővé, úgy az Egyesült Királyságból származó jelentkezők vagy ajánlattevők kizárásra kerülhetnek a közbeszerzési eljárásból.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Lásd fent
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Lásd fent
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/04/2019