Storitve - 209929-2019

07/05/2019    S88    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Strokovno središče EU za žrtve terorizma

2019/S 088-209929

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Poštni naslov: Office MO59 04/21
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: just-04-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22981708

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4662
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Strokovno središče EU za žrtve terorizma

Referenčna številka dokumenta: JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
II.1.2)Glavna koda CPV
79000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Glavni cilj tega naročila je ustanoviti strokovno središče EU za žrtve terorizma (v nadaljnjem besedilu: središče EU). Namen središča EU je pomagati državam članicam EU pri zagotavljanju učinkovitega prenosa in praktične uporabe pravil EU o žrtvah terorizma z zagotovitvijo skupnih mehanizmov in sredstev pomoči na ravni Unije. Središče EU bo zagotovilo konkretne in praktične ukrepe, ki bodo imeli pozitiven vpliv na žrtve terorizma. Predvsem bo središče EU zagotovilo smernice in usposabljanja o izvajanju pravil EU ter pripravilo sezname ustreznih strokovnjakov, ki so na voljo na nacionalni ravni. Ob koncu projekta bodo ocenjeni vsi ukrepi središča EU, da bi analizirali nujnost in izvedljivost ustanovitve koordinacijskega središča EU za žrtve terorizma v prihodnosti. Izvajalec bo o tem izdal poročilo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80000000
80511000
79100000
79400000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavni cilji središča EU so:

(i) razviti smernice in paket usposabljanja ter organizirati dejavnosti usposabljanja. Središče EU bo razvilo smernice in dejavnosti usposabljanja na podlagi izkušenj, pridobljenih iz preteklih terorističnih napadov. Za osebje nacionalnih organov in nacionalnih organizacij za podporo žrtvam bodo organizirane dejavnosti usposabljanja in usposabljanja za inštruktorje o potrebah žrtev in praktičnih vidikih izvajanja pravil EU o žrtvah terorizma;

(ii) delovati kot vozlišče strokovnega znanja in platforma za strokovnjake, ki se ukvarjajo z žrtvami terorizma, o vseh vprašanjih, povezanih z žrtvami terorizma. Predvsem bo središče EU sestavilo in posodabljalo sezname strokovnjakov na nacionalni ravni in ravni EU (usposobljenih psihologov, odvetnikov, strokovnjakov na področju odškodnin) ter organizacij za podporo žrtvam, olajšalo dostop do informacij o pravicah žrtev in njihovi uporabi v praksi ter upravljalo izčrpno spletišče. Središče EU bo oblikovalo predvsem poseben seznam strokovnjakov s področja psihotravmatskih motenj, posebej usposobljenih za obravnavo posttravmatskega sindroma, značilnega za žrtve terorizma, ki bodo na voljo za pomoč takoj po terorističnem napadu na zadevno državo članico. Središče EU bo zbralo strokovnjake, raziskave, znanje in spretnosti iz Evropske unije in preostalega sveta;

(iii) pomagati Evropski komisiji in evropski mreži za pravice žrtev (European Network of Victims' Rights, v nadaljnjem besedilu: ENVR) pri krepitvi operativnega usklajevanja med državami članicami in združenji žrtev, vključno s pomočjo pri opredeljevanju organov, ki so odgovorni za zagotavljanje podpore in oskrbe žrtvam v vsaki državi članici, ter vzpostavitvi varnih komunikacijskih kanalov, ki omogočajo takojšnjo izmenjavo informacij o žrtvah iz različnih držav članic. ENVR je mreža, ki jo sestavljajo strokovnjaki držav članic EU (običajno iz ministrstev za pravosodje), ki delujejo na področju pravic žrtev;

(iv) oceniti nujnost in izvedljivost ustanovitve koordinacijskega središča EU za žrtve terorizma.

Vse ukrepe strokovnega središča EU za žrtve terorizma bo usmerjala in strogo nadzorovala Komisija v sodelovanju z evropsko mrežo za pravice žrtev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sklep Komisije z dne 31.1.2019 o financiranju pilotnega projekta „Ustanovitev strokovnega središča EU za žrtve terorizma“ in sprejetju delovnega programa za leto 2018

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/06/2019
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 27/06/2019
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Evropska komisija, building MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIJA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Za ponudnike iz Združenega kraljestva:

Upoštevajte, da bodo po izstopu Združenega kraljestva iz EU za kandidate ali ponudnike iz Združenega kraljestva veljala pravila o dostopu do razpisnih postopkov EU, ki veljajo za gospodarske subjekte s sedežem v tretjih državah, odvisno od izida pogajanj. Če takšen dostop ne bo zagotovljen z veljavnimi pravnimi določbami, bodo kandidati ali ponudniki iz Združenega kraljestva lahko izključeni iz razpisnega postopka.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Enako kot zgoraj
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Enako kot zgoraj
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25/04/2019