Urakat - 209935-2019

07/05/2019    S88    - - Urakat - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Rovaniemi: Talonrakentaminen

2019/S 088-209935

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
1796022-7
Ainonkatu 1
Rovaniemi
96200
Suomi
Yhteyshenkilö: Pekka Rouhiainen
Puhelin: +358 201525090
Sähköpostiosoite: pekka.rouhiainen@markkinakiinteistot.fi
Faksi: +358 201525099
NUTS-koodi: FI1D7

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.rovaseudunmarkkinakiinteistot.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa toinen osoite:
WSP Finland Oy
0875416-5
Ruokasenkatu 4 B 4. krs
Rovaniemi
96200
Suomi
Yhteyshenkilö: Kimmo Puttonen
Puhelin: +358 469234433
Sähköpostiosoite: kimmo.puttonen@wsp.com
NUTS-koodi: FI1D7

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.wsp.com/fi-FI

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kuntayhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ennakkoilmoitus: Ylikylän monitoimitalo, Rovaniemi

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45210000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä on ennakkoilmoitus heinäkuussa 2019 laskentaan tulevasta peruskorjaus- ja laajennusrakennushankkeesta.

Ennakkoilmoituksen perusteella ei voi ilmoittautua tarjoamaan hanketta. Hankkeesta julkaistaan myöhemmin hankintailmoitus. Kaikki ilmoitetut tiedot ovat ennakkotietoja, jotka saattavat muuttua kohteen suunnittelun edetessä.

Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa pääurakoitsijana/päätoteuttajana toimii rakennusurakoitsija. Pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina toteutetaan maarakennus ja perustus-, putki-, ilmanvaihto-, automaatio-, sähkö- ja pihaurakka. Käyttäjä suorittaa omia hankkeen toteutuksessa huomioon otettavia AV-, kaluste- ja varustehankintoja.

Maarakennus- ja perustusurakka suoritetaan omana hankintana. Hankinnasta jätetään EU-hankintailmoitus ilman ennakkoilmoitusta.

Maarakennus- ja perustusurakoitsija toimii pääurakoisijana/päätoteuttajana hankkeessa siihen asti, kunnes rakennusurakoitsija aloittaa työt kohteessa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45214000
45310000
45330000
45000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ylikyläntie 23

96800 Rovaniemi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Monitoimitaloon sijoitetaan neljäsarjainen yhtenäinen peruskoulu, jossa on noin 900 oppilasta. Sekä rakennuksessa toimii kahdeksanryhmäinen päiväkoti, jossa on n. 150 lasta. Henkilökuntaa rakennuksessa on yhteensä n. 120 henkilöä.

Monitoimitaloon tulee sen oman tarpeen mukaan mitoitettu kuumennuskeittiö.

Monitoimitalossa järjestetään iltapäivätoimintaa 1–2 vuosiluokan oppilaille. Lisäksi rakennukseen tulee tilat kouluterveydenhoitajalle, kansalaisopistolle ja nuorisotoimelle.

Rakennushanke käsittää kaksikerroksisen peruskorjattavan osan, n. 2 900 brm2 sekä kaksikerroksisen laajennusosan, n. 8 800 brm2. Rakennuksen paloluokka on P1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 25 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
päättymispäivä: 30/07/2021
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
22/07/2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.5)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
06/05/2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/05/2019