Tjenesteydelser - 210332-2020

06/05/2020    S88

Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom til andet end beboelsesformål

2020/S 088-210332

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bygningsstyrelsen
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Emil Blomqvist Lund
E-mail: embll@bygst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bygst.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.bygst.dk/udbud/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Statslig ejendomsvirksomhed og bygherre

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Statens facility management, bølge 2

II.1.2)Hoved-CPV-kode
70332000 Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom til andet end beboelsesformål
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Facility management opgaverne i en stor del af den danske stat samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne udbydes i 3 bølger, hvor de daglige leverancer indenfor facility management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de 3 bølger. Nærværende udbud vedrører bølge 2 og har en anslået årlig værdi mellem 300 og 350 mio. DKK indenfor serviceområderne renhold, forplejning (kantine), intern service, indvendig vedligehold, vagt og sikkerhed, udearealer og affaldshåndtering. De omfattede institutioner i 2. bølge er geografisk placeret i og omkring Hovedstadsområdet og driftsstart forventes i maj 2022.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 275 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
55500000 Kantine- og cateringvirksomhed
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
98341120 Ejendomsservice
55512000 Drift af kantiner
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
77314000 Vedligeholdelse af arealer
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511000 Indsamling af affald
79992000 Receptionsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygningsstyrelsen agter at holde en indledende markedsdialog for at forberede udbuddet af bølge 2 bedst muligt. Emner der ønskes drøftet i markedsdialogen vil bl.a. være:

— Hvad kan Bygningsstyrelsen gøre udbudsteknisk for at sikre/forbedre adgang for SMV'er som eksempelvis konsortiedeltager eller underleverandør?

— Hvilke krav kan og bør Bygningsstyrelsen stille for at fremme regeringens mål om grøn omstilling?

— Drøftelse af indholdet og sammensætningen af en såkaldt service+ pakke for eksempelvis Statsministeriet og departementer

— Drøftelse af Bygningsstyrelsens løsninger indenfor udbudsdesign og organisering

— Drøftelse af udbudstidsplan.

Markedsdialogen forventes afholdt den 10, 11, 12 og 15. juni 2020 på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Interesserede virksomheder, der ønsker at deltage, bedes senest mandag den 18. maj 2020 udfylde en formular på Bygningsstyrelsens hjemmeside:

https://www.bygst.dk/viden-om/statens-facility-management/tilmelding-til-markedsdialog-juni-2020/

Bygningsstyrelsen forventer den 27. maj 2020 at give endelig tilbagemelding til de interesserede.

Bygningsstyrelsen forventer udvælgelse af maksimalt 6 deltagere. Såfremt antallet af virksomheder, der ønsker at deltage, overstiger 6, vil Bygningsstyrelsen udvælge dem, der ud fra deres kortfattede beskrivelse i kommentarfeltet fremstår mest relevante. Materiale til forberedelse for de deltagende virksomheder, vil blive lagt på Bygningsstyrelsens hjemmeside senest den 27. maj 2020.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Såfremt flere virksomheder overveje at afgive tilbud som et konsortium, anmoder Bygningsstyrelsen om, at der laves en samlet tilmelding til markedsdialogen.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
17/11/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2020