Supplies - 210579-2021

28/04/2021    S82

Poland-Białystok: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2021/S 082-210579

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postal address: ul. Jana Kilińskiego 1
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-089
Country: Poland
Contact person: Kamila Kartaszow
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Telephone: +48 857485640
Fax: +48 857485625
Internet address(es):
Main address: www.umb.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części

Reference number: AZP.25.1.11.2021
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części:

— część nr 1 – Doposażenie mikroskopu we fluorescencję – 1 zestaw,

— część nr 2 – Zestaw do elektroforezy wraz zasilaczem – 1 zestaw,

— część nr 3 – Mikroskop optyczny z wyposażeniem – 1 zestaw,

— część nr 4 – System dekontaminacji pomieszczenia, laboratoryjnego wraz z odczynnikami i oprzyrządowaniem – 1 zestaw,

— część nr 5 – Cytometr przepływowy z wyposażeniem – 1 zestaw.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Doposażenie mikroskopu we fluorescencję

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38519320 Video attachments for microscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Zakład Farmakologii Klinicznej, ul. Waszyngtona 15a, 15-274 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

— Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

— Tabela oceny technicznej – załącznik nr 3 do SWZ,

— Tabela oceny warunków gwarancji – załącznik nr 4 do SWZ,

— Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – załącznik nr 5 do SWZ,

— Procedura dostawy i odbioru urządzenia – załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: warunki gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw do elektroforezy wraz zasilaczem

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Zakład Analizy i Bioanalizy Leków, Mickiewicza 2d, 15-222 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

— Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

— Tabela oceny technicznej – załącznik nr 3 do SWZ,

— Tabela oceny warunków gwarancji – załącznik nr 4 do SWZ,

— Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – załącznik nr 5 do SWZ,

— Procedura dostawy i odbioru urządzenia – załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: warunki gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mikroskop optyczny z wyposażeniem

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38634000 Optical microscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Zakład Patomorfologii Ogólnej, ul Waszyngtona 13, 15-269 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

— Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

— Tabela oceny technicznej – załącznik nr 3 do SWZ,

— Tabela oceny warunków gwarancji – załącznik nr 4 do SWZ,

— Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – załącznik nr 5 do SWZ,

— Procedura dostawy i odbioru urządzenia – załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: warunki gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

System dekontaminacji pomieszczenia laboratoryjnego wraz z odczynnikami i oprzyrządowaniem

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej, Mickiewicza 2c, 15-222 Białystok (wejście główne od ul. Mickiewicza)

II.2.4)Description of the procurement:

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

— Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

— Tabela oceny technicznej – załącznik nr 3 do SWZ,

— Tabela oceny warunków gwarancji – załącznik nr 4 do SWZ,

— Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – załącznik nr 5 do SWZ,

— Procedura dostawy i odbioru urządzenia – załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: warunki gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Cytometr przepływowy z wyposażeniem

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434500 Biochemical analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Zakład Biofarmacji, Mickiewicza 2c, 15-222 Białystok (wejście główne od ul. Mickiewicza)

II.2.4)Description of the procurement:

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

— Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

— Tabela oceny technicznej – załącznik nr 3 do SWZ,

— Tabela oceny warunków gwarancji – załącznik nr 4 do SWZ,

— Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – załącznik nr 5 do SWZ,

— Procedura dostawy i odbioru urządzenia – załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: warunki gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 63
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/05/2021
Local time: 10:00
Place:

Siedziba zamawiającego

Information about authorised persons and opening procedure:

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej (https:// umedbialystok.ezamawiajacy.pl) w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierć będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/04/2021