Supplies - 210791-2021

28/04/2021    S82

Romania-Bucharest: Disinfectants

2021/S 082-210791

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Protecție Internă
National registration number: 36755310
Postal address: Str. Intrarea Răzoare nr. 5
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050506
Country: Romania
Contact person: Georgiana Drăgoiu
E-mail: achizitii@dgpi.ro
Telephone: +40 213156911/ +40 213111353
Fax: +40 213156911
Internet address(es):
Main address: www.dgpi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118614
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de furnizare de materiale de igienă și protecție de la nivelul DGPI pentru prevenirea contaminării personalului, ca urmare a riscurilor asociate pandemiei COVID-19

Reference number: 36755310/2021/A20
II.1.2)Main CPV code
24455000 Disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru de furnizare de materiale de igienă și protecție de la nivelul DGPI pentru prevenirea contaminării personalului, ca urmare a riscurilor asociate pandemiei COVID-19:

— lotul 1 – mască facială de protecție tip II R;

— lotul 2 – dezinfectant pentru dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare, 0,5 l;

— lotul 3 – dezinfectant pentru suprafețe tip I 1 l și dezinfectant pentru suprafețe tip II, 1 l;

— lotul 4 – dezinfectant de nivel înalt pentru microaerofloră prin nebulizare, 1 l.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare o singură dată, în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor pentru clarificările solicitate cu 18 zile înaintea termenului-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 731 250.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Oferta se poate depune pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant pentru dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare 0,5 L

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

București

II.2.4)Description of the procurement:

Cantităti acord cadru: minim 1, maxim 18.750 de produse, pe o perioadă de 12 de luni

Valoarea estimată a acordului cadru pentru o perioadă de 12 de luni: 393.750,00 RON fără TVA

Cantităti contractului subsecvent: minim 1, maxim 5.000 de produse

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 105.000,00 RON fara TVA.

Freceventa de atribuire a unui contract subsecvent: Trimestrial

Nota:

1.Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru.

2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 393 750.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Durata Acordului-cadru este de 12 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectanți pentru suprafețe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

București

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dezinfectant pentru suprafețe tip I 1 L

Cantităti acord cadru: minim 1, maxim 18.750 de produse, pe o perioadă de 12 de luni

Valoarea estimată a acordului cadru pentru o perioadă de 12 de luni: 393.750,00 RON fără TVA

Cantităti contractului subsecvent: minim 1, maxim 5.000 de produse

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 105.000,00 RON fara TVA.

2. Dezinfectant pentru suprafețe tip II 1 L

Cantităti acord cadru: minim 1, maxim 3. 750 de produse, pe o perioadă de 12 de luni

Valoarea estimată a acordului cadru pentru o perioadă de 12 de luni: 168.750,00 RON fără TVA

Cantităti contractului subsecvent: minim 1, maxim 1.000 de produse, pe o perioadă de 12 de luni

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 12 de luni: 45.000,00 RON fara TVA.

TOTAL LOT:

Cantităti acord cadru: minim 2, maxim 22.500 de produse, pe o perioadă de 12 de luni

Valoarea estimată a acordului cadru pentru o perioadă de 12 de luni: 562.500,00 RON fără TVA

Cantităti contractului subsecvent: minim 2, maxim 6.000 de produse

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 150.000,00 RON fara TVA.

Freceventa de atribuire a unui contract subsecvent: Trimestrial

Nota:

1.Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea

Maxima a acordului-cadru.

2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 562 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Durata Acordului-cadru este de 12 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant de nivel înalt pentru microaerofloră prin nebulizare 1 L

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

București

II.2.4)Description of the procurement:

Cantităti acord cadru: minim 1, maxim 2.000 de produse, pe o perioadă de 12 de luni

Valoarea estimată a acordului cadru pentru o perioadă de 12 de luni: 400.000,00 RON fără TVA

Cantităti contractului subsecvent: minim 1, maxim 500 de produse

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 100.000,00 RON fara TVA.

Freceventa de atribuire a unui contract subsecvent: Trimestrial

Nota:

1.Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea

Maxima a acordului-cadru.

2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 400 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Durata Acordului-cadru este de 12 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mască facială de protecție tip II R

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

București

II.2.4)Description of the procurement:

Cantităti acord cadru: minim 1, maxim 750.000 de produse, pe o perioadă de 12 de luni

Valoarea estimată a acordului cadru pentru o perioadă de 12 de luni: 375.000,00 RON fără TVA

Cantităti contractului subsecvent: minim 1, maxim 250.000 de produse

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 125.000,00 RON fara TVA.

Freceventa de atribuire a unui contract subsecvent: Trimestrial

Nota:

1.Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea

Maxima a acordului-cadru.

2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 375 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Durata Acordului-cadru este de 12 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pentru fiecare lot distinct (de la 1 - 4) ofertantul/ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul iar în cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va completa DUAE configurat de autoritatea contractantă în SEAP (conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016), în secțiunea dedicată procedurii în cauza, până la data limită de depunere a ofertei stabilită în Anunțul de participare. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. A se vedea Notificare ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 08/04/2019.

Operatorii economici vor completa toate campurile din DUAE.

Ofertantii clasati pe primele doua locuri/lot în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, vor avea obligația sa prezinte documentele justificative, menționate la acest capitol, doar la solicitarea Autorității contractante, prin intermediul SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. În situația în care documentele sunt semnate de către o altă persoană decât reprezentantul legal al operatorului economic se va prezenta o împuternicire în acest sens, în SEAP semnată cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, pentru sediul social, toate sediile secundare și punctele de lucru menționate în certificatul constatator ONRC sau organism echivalent, atât în cazul operatorului român cât și străin.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art.167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. Alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care să dovedească că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local conform cerințelor autorității contractante însoțite de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind perioada de valabilitate a documentelor, în cazul în care documentele emise nu conține această dată.

Nota:

— Autoritatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant care se încadrează în vreuna din situațiile prevăzute la art. 59-60, art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016,

— Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, pentru fiecare lot distinct, în secțiunea dedicată, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr.455/2001, republicată, privind semnatura electronică. În situația în care certificatul de semnatură electronică nu aparține reprezentantului legal al ofertantului se va prezenta o împuternicire în acest sens,

— Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe langă semnatură, menționat în clar numele întreg al persoanei semnatare,

— Dacă este cazul, ofertanții vor prezenta odată cu DUAE o listă cu datele de identificare ale terților susținători / subcontractanților (din care să rezulte și procentul de subcontractare), în vederea respectării prevederilor art. 63 alin.(2) din Legea nr. 98/2016. Aceasta se va depune în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

Conflictul de interese

Ofertantul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictul de interese, astfel cum este acesta definit în Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, poate apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului trebuie notificat, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia, în scris părților semnatare ale Contractului, fără întârziere.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt:

1. DUMITRACHE Tiberiu-Silviu – Director general;

2. PATRICHE Marius-Haientz - Adjunct al Directorului General;

3. BADEA Adrian - Director al Directiei Logistice;

4. DUȚULESCU Răzvan – Șef Serviciu juridic;

5. VOICU Cezar - Șef Serviciul Financiar – Contabilitate;

6. DUMITRU Andrei Bogdan - Șef Birou Achiziții Publice;

Declaratia pe proprie raspundere privind conflictul de interese se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si a ofertei in SEAP. Declaratia va contine informatii aferente situatiei lor.

Pentru fiecare lot distinct (de la 1 - 4) se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, care să ateste că ofertantul (ofertantul asociat/terțul susținător și subcontractantul) este abilitat să desfășoare activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC sau documente echivalente și să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Nota: certificatul constatator va fi prezentat, prin intermediul SICAP, în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă (Notificare ONRC_Serviciul InfoCert_AC_0). Informațiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Pentru persoane juridice/fizice străine:

În cazul ofertanților de altă naționalitate decât cea română, documentele menționate vor fi transmise în limba de origine, însoțit de o traducere autorizată a acestuia în limba română. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare). Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în Cadrul procedurii: se vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență.

Documentele vor fi prezentate în traducere autorizată în limba română.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), direct în SEAP, în secțiunea dedicată procedurii in cauza, până la data limită de depunere a ofertelor. DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. A se vedea Notificare ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 08/04/2019, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții străini: documentul echivalent emis în țara de rezidență în traducere autorizată în limba română, să fie prezentat la solicitarea Autorității contractante doar pentru ofertantii clasati pe primele 2 locuri.

Cerinta doar pentru LOTUL NR. 1 - Mască facială de protecție – tip II R

Operatorii economici (importatori, distribuitori) vor prezenta Aviz de functionare (insotit de anexe) emis in temeiul Ordinului Ministerului Sanatatii nr.566/2020 de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentarii, din care sa reiasa ca producatorul /producatorii mastilor, pe care le include in propunerea tehnica, sunt inregistrati in aviz.

Daca producatorul este din Romania, se va prezenta Certificatul de Inregistrare sau Avizul de la Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie.

Modalitate de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta- informatii referitoare la indeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Avizul insotit de anexe, urmeaza sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1 Proportia de subcontractare Cerinta A. - Informatii privind tertul sustinator si asociatii, daca este cazul a) În cazul în care oferta este depusă de un operator economic care beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti, se va prezenta DUAE, pentru ofertant și tertul sustinator/tertii sustinatori (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și angajamnetul ferm de sustinere din partea acestuia/acestora, ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate. b) In cazul in care oferta este depusa in asociere, se va prezenta DUAE pentru toti membrii asocierii si acordul de asociere, ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate. Cerinta B. - Informaţii privind subcontractanţii, dacă este cazul În cazul în care oferta este depusă de un operator economic ce are, eventual, intenţia de a subcontracta parte/părţi din contract, se va prezenta DUAE, pentru ofertant și subcontractant (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și acordul de subcontractare în acest sens.

Loturile: 2,3,4 Proportia de subcontractare Cerinta A. - Informatii privind tertul sustinator si asociatii, daca este cazul a) În cazul în care oferta este depusă de un operator economic care beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti, se va prezenta DUAE, pentru ofertant și tertul sustinator/tertii sustinatori (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și angajamnetul ferm de sustinere din partea acestuia/acestora, ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate. b) In cazul in care oferta este depusa in asociere, se va prezenta DUAE pentru toti membrii asocierii si acordul de asociere, ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate. Cerinta B. - Informaţii privind subcontractanţii, dacă este cazul În cazul în care oferta este depusă de un operator economic ce are, eventual, intenţia de a subcontracta parte/părţi din contract, se va prezenta DUAE, pentru ofertant și subcontractant (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și acordul de subcontractare în acest sens.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cerinta A: a) se va prezenta DUAE, pentru ofertant și terțul susținător/terții susținători (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și angajamentul ferm de susținere din partea acestuia/acestora. b) se va prezenta acordul de asociere care să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute de art. 34 și 233 din Codul Fiscal și informații privind competența de emitere a facturii, Declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare, să prezinte autorităţii contractante acordul de asociere în original sau copie legalizată, înainte de data semnării contractului. Cerinta B: Ofertantul va depune odată cu DUAE şi acordul de subcontractare în care se precizează procentul de subcontractare, activităţile ce revin subcontractantului, precum şi sumele aferente prestaţiilor. Acordul de subcontractare se va depune în SEAP semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinta A: a) se va prezenta DUAE, pentru ofertant și terțul susținător/terții susținători (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și angajamentul ferm de susținere din partea acestuia/acestora. b) se va prezenta acordul de asociere care să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute de art. 34 și 233 din Codul Fiscal și informații privind competența de emitere a facturii, Declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare, să prezinte autorităţii contractante acordul de asociere în original sau copie legalizată, înainte de data semnării contractului. Cerinta B: Ofertantul va depune odată cu DUAE şi acordul de subcontractare în care se precizează procentul de subcontractare, activităţile ce revin subcontractantului, precum şi sumele aferente prestaţiilor. Acordul de subcontractare se va depune în SEAP semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data limită de depunere a ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Dacă doi sau mai mulți ofertanți au același preț, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, care se vor depune

În SICAP, iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Contractul subsecvent va fi atribuit fără reluarea competitiei, operatorului economic câștigator clasat pe locul I în cadrul lotului/loturilor

Respectiv/e. În cazul in care acesta nu are capacitatea de a raspunde solicitarii autoritatii contractante, contractul subsecvent urmeaza sa

Fie atribuit operatorului economic clasat pe locul II în cadrul lotului/loturilor respectiv/e.

Operatorii economici vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii in cauza, DUAE-ul deja configurat de autoritatea

Contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. A se

Vedea Notificare ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 08/04/2019.

Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin

Prezentarea documentelor solicitate la cap. III.1) in termen de maxim 7 zile lucratoare de la interventia sau, dupa caz, luarea la cunostinta

Asupra acestor modificari.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii

Fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Direcția Generală de Protecție Internă
Postal address: Str. Intrarea Răzoare nr. 5, sector, județ București
Town: București
Postal code: 050506
Country: Romania
E-mail: achizitii@dgpi.ro
Telephone: +4 0213156911
Fax: +4 0213156911
Internet address: www.dgpi.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/04/2021