TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 210830-2018

17/05/2018    S93    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Teile für Militärfahrzeuge

2018/S 093-210830

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
3 Regionalna Baza Logistyczna
121390415
ul. Montelupich 3
Kraków
30-901
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Gnieciak
E-Mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa części zamiennych do KTO Rosomak

Referenznummer der Bekanntmachung: 22/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35420000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do KTO Rosomak obejmująca swym zakresem 2 zadania:

Zadanie nr 1 – części KTO Rosomak – RWT Rzeszów,

Zadanie nr 2 – części KTO Rosomak – Skład Gałkówek.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 625 032.50 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Części KTO Rosomak – RWT Rzeszów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35420000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Rejonowe Warsztaty Techniczne, 35-901 Rzeszów, ul. Krakowska 11b

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do KTO Rosomak dla RWT Rzeszów., tj.: zestaw karty obwodów; zestaw naprawczy piasty koła.

Dokładne ilości podanych powyżej części zamiennych określono w dokumentacji postępowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie do 120 albo w terminie do 150 dni od dnia podpisania umowy (jednak nie później niż do dnia 28.9.2018 r).

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Części do KTO Rosomak – Skład Gałkówek

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35420000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712
Hauptort der Ausführung:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Gałkówek, 95-041 Gałkówek k/Łodzi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części KTO Rosomak do Składu Gałkówek, tj. moduł elektron. znormalizowany, przewód gumowy; zespół przewodu giętkiego; regulator czasowy sekwencyjny; świeca żarowa; skrzynka zaciskowa; wyłącznik dwustabilny; wyłącznik dwustabilny; regulator napięcia; przełącznik obrotowy; grupa sterowania zasilacza; zespół przewodu giętkiego; zespół przewodu giętkiego; czujnik temperatury modułu hamulca; przewód hydrauliczny; zespół przewodu giętkiego; zespół przewodu giętkiego; zespół rury metalowej; złącze ciśnieniowe; chłodnica płynu przekładniowego; świeca zapłonowa; lampka sygnalizacyjna; śruba dwustronna; wspornik; wspornik montażowy; zawór zamykaj; prętowy wskaźnik poziomu oleju; chłodnica płynu przekładniowego; wkładka amortyzująca; uszczelka; walec prowadzący; zawór bezpieczeństwa nadmiar, osuszacz klimatyzatora; korek z gwintem maszynowym; zespół chłodzenia; pulpit sterowania; zespół przewodu giętkiego; rura wydechowa; przewód giętki; przewód giętki; zbiornik ciśnieniowy; zbiornik ciśnieniowy; skrzynia na zasilacz; kosz akumulatorów; tłumik wydechu; peryskop pojazdu opancerzonego; szyba wielowarstwowa klejona; przewód giętki; zespół rury metalowej; zespół rury metalowej; uchwyt; uchwyt do drzwi; prowadnica liny wciągarki; przekładnia główna; silnik; nakrętka.

Dokładne ilości podanych powyżej części zamiennych określono w dokumentacji postępowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie do 120 albo w terminie do 150 dni od dnia podpisania umowy (jednak nie później niż do dnia 28.9.2018 r).

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 025-052888
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 22/2018
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Części KTO Rosomak – RWT Rzeszów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Rosomak S.A.
ul. Powstańców 5/7
Siemianowice Śląskie
41-100
Polen
NUTS-Code: PL516
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 24 560.32 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 23 447.82 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 22/2018
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Części do KTO Rosomak – Skład Gałkówek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Rosomak S.A.
ul. Powstańców 5/7
Siemianowice Śląskie
41-100
Polen
NUTS-Code: PL516
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 522 063.86 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 601 584.68 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ

— W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

— W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów dla każdego z tych podmiotów składa odrębny formularz JEDZ oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje procedurę przewidzianą w art. 24 aa ustawy Pzp.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie danego zadania, przed udzieleniem zamówienia zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:

A. Potwierdzających spełnianie warunków udziału, tj;

1) koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej wydanej przez MSWiA, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 22.6.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym (Dz.U. z 2012r., poz.1017 z późn. zm.) obejmującą swoim zakresem wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia na których wytwarzanie lub obrót wymagana jest koncesja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 roku w sprawie rodzaju broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym na których wytwarzanie i obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r., nr 145, poz. 1625 z późn. zm).

2) wykazu wykonanych dostaw;

3) dowodów, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

B: Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 oraz 21 ustawy Pzp;

2) odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

C: Potwierdzających że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

Dla obydwu zadań: oświadczenie że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w wymaganiach jakościowych stanowiących załącznik do dokumentacji postępowania. Wymagane jest złożenie własnego oświadczenia o wymaganej treści.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdz. VI ustawy Pzp dla postępowań, których wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej organizacjom.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

7. Terminy składania odwołań:

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2018