Építési beruházás - 211108-2022

22/04/2022    S79

Magyarország-Sopron: Közút építése

2022/S 079-211108

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK06878
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs
E-mail: sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu
Telefon: +36 99515211
Fax: +36 99320939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.sopron.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sopron Megyei Jogú Város területén közúthálózat, közlekedési létesítmények és hozzátartozó csatornarendszerének, közműhálózatának, ivóvízhálózatának fenntartása és fejlesztése és parképítési munkák

II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Sopron Megyei Jogú Város területén közúthálózat, közlekedési létesítmények és hozzátartozó csatornarendszerének, közműhálózatának, ivóvízhálózatának fenntartása és fejlesztése és parképítési munkák.

További részletes kifejtés a II.2.4. pontokban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 263 867 977.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tavaszi kátyúzás, közterületi létesítmények, út- parkoló és járda felújítás és fejlesztés Sopron MJV város területén

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Sopron Megyei Jogú Város

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés az alábbi mélyépítési munkák elvégzésére és azok várható mennyisége:

1. Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása: út: 19 500 m2; járda: 3 500 m2

2. Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén (előzetes becslés alapján): kisfelületű kátyú (1 m2 alatti): 250 m2; nagyfelületű kátyú (1 m2 feletti): 550 m2

A tényleges mennyiségek és munkák meghatározását az egyedi megrendelések fogják tartalmazni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása (min 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 3 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.7 pontban részletezett összérték (1 263 867 977) : 188 976 378 + 139 558 893 + 131 899 890 + 184 934 482 + 229 001 568 + 137 353 691 + 252 143 075

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Soproni ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése - 1. rész Sopron Harka vízellátó távvezeték felbővítése III. ütem

Rész száma: 2.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

1. rész

Sopron, 6897, 6767, 6805, 6787, 6731/3 hrsz-okon

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A lakosságszám emelkedésével a község vízfogyasztása, ezen belül elsősorban a nyári csúcsfogyasztása jelentősen nőtt. 2017 nyarán Harka magasabban fekvő területein a kánikulai csúcsfogyasztások idején, az esti csúcsidőszakban nyomásproblémák jelentkeztek, mivel a megemelkedett fogyasztást a vízellátó rendszer nem tudta maradéktalanul kielégíteni. A Várisi út és a község közötti távvezeték keresztmetszete az esti csúcsidőszakban szűknek bizonyul, ezáltal a nyomáscsökkentő primer és emiatt a szekunder oldalán is nyomásesés tapasztalható.

A Soproni Vízmű Zrt.-től megkapott vízellátórendszer elosztó hálózatának műszaki és geodéziai adatai alapján Harka ellátása a Sopron-Fertőd Térségi Vízellátó Rendszer Várisi övezetéből történik. A Várisi úti DN 600 mm azbesztcement vezetékről a D 160 mm KPE távvezeték ágazik le Harka felé. A leágazás után egy szerelvényakna található, amelyben vízóra van beépítve távadóval. Itt kerül mérésre a Harka irányába továbbított vízmennyiség. A távvezetékről kerül lecsatlakoztatásra a Gida-patak lakpark, a hulladékkezelő telep, valamint a harkai vasútállomás ellátó hálózata. Harka előtt 2 db NA 80-as párhuzamosan beépített nyomáscsökkentő látja el a településen a megfelelő nyomás (1,5-6 bar) biztosítását.

A harkai távvezeték három szakaszból áll, melyből az 1. és a 3. szakasz kivitelezése megtörtént, most a hiányzó Harkai út -Gida patak közötti szakasz kivitelezése a feladat.

A beruházás a dokumentációhoz csatolt teljes körű kivitelezési tervek alapján kerül megvalósításra a költségvetési kiírás alapján, kivéve a 8. számú csatlakozási csomópontot (az 1+320 km szelvénynél), mely már az előző ütemekben kiépítésre került. Az új vezetékkel egy meglévő DN 200 tolózár karimájára kell csatlakozni.

A terveken jelölt, meglévő D150 AC vezetékek az építés alatt üzemelnek, nem kerülnek elbontásra, a földben maradnak.

Ajánlattevőnek további, a kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció készítése, vagy egyéb engedély beszerzése nem képezi a feladatát.

A dokumentációhoz csatolásra került a vízjogi létesítési engedély, továbbá a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások Az engedélyhez kiadott szakhatósági állásfoglalások tartalma a vízjogi engedélyben olvasható.

A további műszaki paraméterekkel kapcsolatos részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása (min 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 3 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés eljárás finanszírozása uniós forrásból történik mely a KEHOP-2.1.11 felhívás keretében fog megvalósulni. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Soproni ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése - 2. rész: Sopron, Villa sor-Lajta köz vízvezeték felbővítése

Rész száma: 3.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

2. rész

Sopron, 5932/19, 6703/10, 0502, 0503/4, 6791 hrsz-okon

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2018-ban a VOLT fesztivál egy új, a korábbival szomszédos területen került megrendezésre. A terület a fesztivált megelőzően közművesítésre került, külön szociális és külön tűzivíz ellátó rendszer épült ki. Ezzel egyidőben az Egeredi úton is lefektetésre került egy vezeték, amelynek révén egy körvezeték került kialakításra.

A fesztivált megelőző napokban és a fesztivál ideje alatt a Soproni Vízmű Zrt. több problémát is tapasztalt. A VOLT területén lévő tűzcsap nyitása esetén a Lőver körút, Domb utca, Sarudi utca, Citadella utca, Kitaibel utca, Harkai út térségében nyomáscsökkenés, a magasabban fekvő ingatlanokban (Lőver krt. 33.) napi gyakorisággal vízhiány lépett fel. Bármilyen ellenőrizetlen tűzcsapnyitás (pl. fesztiválozók locsolása kánikulában, poros felületek locsolása, csatornamosás, stb.) esetén a Sánc-hegyi zóna keleti oldalán vízhiány keletkezett. A jelenlegi közműves vízellátó rendszer nem alkalmas a fesztivál tűzivíz ellátására sem.

A Soproni Vízmű Zrt. számítása szerint meghatározásra kerültek a szűk keresztmetszetű vezetékszakaszok, ennek megfelelően a feladat a Villa soron, Várisi úton, Lajta közben és a Lővér krt.-Egeredi út kereszteződésben vízvezeték átépítése DN 200 GÖV átmérővel 504,6 fm hosszban.

A beruházás a dokumentációhoz csatolt teljes körű kivitelezési tervek alapján kerül megvalósításra a költségvetési kiírás alapján.

A meglévő vezetékek az építés alatt üzemelnek, nem kerülnek elbontásra, a földben maradnak.

Ajánlattevőnek további, a kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció készítése, vagy egyéb engedély beszerzése nem képezi a feladatát.

A dokumentációhoz csatolásra került a vízjogi létesítési engedély, továbbá a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások Az engedélyhez kiadott szakhatósági állásfoglalások tartalma a vízjogi engedélyben olvasható.

A további műszaki paraméterekkel kapcsolatos részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása (min 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 3 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés eljárás finanszírozása uniós forrásból történik mely a KEHOP-2.1.11 felhívás keretében fog megvalósulni. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem, Inkubátorház és új iparterület megközelítését szolgáló út

Rész száma: 4.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Az alábbi helyrajzi számú, soproni külterületi ingatlanok: 0390/181, 0390/116, 0390/118, 0390/120, 0390/122, 0390/124

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a „TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 - A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem” című projektből közúti fejlesztést kíván megvalósítani a 0390/181, 0390/116, 0390/118, 0390/120, 0390/122, 0390/124 hrsz-ú területeken.

A beruházás a dokumentációhoz csatolt teljes körű kivitelezési tervek alapján kerül megvalósításra, az 1. részletrajzon jelölt területek kivételével a költségvetési kiírás alapján. A feladatok között szereplő kitermelt humuszt a csatolt talajvédelmi terv szerint kell kezelni, a megmaradó humusz tárolására a 0390/183 hrsz területet jelöli ki Ajánlatkérő.

A projekt során, Sopron külterületén az új iparterület és Inkubátorház megközelítő útja és kapcsolódó létesítményeinek út- és vízépítési, valamint forgalomtechnikai munkái valósulnak meg a 0+022.75-0+305.00 km szelvények közötti szakaszon.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása (min 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 3 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés eljárás finanszírozása uniós forrásból történik a TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 azonosító számú pályázat alapján. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütemívóvíz hálózat építése

Rész száma: 5.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Sopron külterületi ingatlanok

Ivóvíz vezeték

0382/4 0390/136 0390/131 0390/132

0390/134 „b”

0389/3

0395/65

0395/66

0395/67

0395/68

0395/69

0395/70

0395/71

0395/72

0395/236

0395/235

0395/234

0390/65

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a „TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 - A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem” című projektben a város déli határában lévő területeken ipari park kialakítását tervezi, melyekhez nélkülözhetetlen a terület ívóvíz hálózat kiépítése az alábbiak szerint:

A beruházás a dokumentációhoz csatolt teljes körű kivitelezési tervek alapján kerül megvalósításra, az 1. részletrajzon jelölt területek kivételével a költségvetési kiírás alapján. Ajánlattevőnek további, a kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció készítése, vagy egyéb engedély beszerzése nem képezi a feladatát.

A feladatok között szereplő kitermelt humuszt a csatolt talajvédelmi terv szerint kell kezelni, a megmaradó humusz tárolására a 0390/183 hrsz területet jelöljük ki.

Tárgyi beruházással párhuzamosan épülő inkubátorház ivóvíz rácsatlakozását az inkubátorház tervei tartalmazzák, nem feladata jelen közbeszerzési eljárásnak.

II.2.3. pont folytatása

0390/65

0390/123

0390/124

0390/77

0390/116

0390/182

0390/181

0390/115 „a”

5776/258

5776/150

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása (min 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 3 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés eljárás finanszírozása uniós forrásból történik a TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 azonosító számú pályázat alapján. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem, gravitációs szennyvízcsatorna rendszer kiépítése

Rész száma: 6.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

soproni külterületi ingatlanok

Gravitációs szennyvíz csatorna

0390/183

0390/181

0390/116

0390/118

0390/120

0390/122

0390/124

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a „TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 - A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem” című projektből a város déli határában lévő területeken ipari park kialakítását tervezi, melyekhez nélkülözhetetlen a terület gravitációs szennyvízcsatorna rendszerének kiépítése az alábbi műszaki tartalommal:

A beruházás a dokumentációhoz csatolt teljes körű kivitelezési tervek alapján kerül megvalósításra, az 1. részletrajzon jelölt területek kivételével a költségvetési kiírás alapján. Ajánlattevőnek további, a kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció készítése, vagy egyéb engedély beszerzése nem képezi a feladatát.

A feladatok között szereplő kitermelt humuszt a csatolt talajvédelmi terv szerint kell kezelni, a megmaradó humusz tárolására a 0390/183 hrsz területet jelöljük ki.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása (min 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 3 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés eljárás finanszírozása uniós forrásból történik a TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 azonosító számúpályázat alapján. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem, nyomott szennyvízcsatorna rendszer kiépítése

Rész száma: 7.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

soproni külterületi ingatlanok

Nyomott szennyvíz vezeték

0390/136 „a)

0390/133 „b”

0390/19

0390/20 „a”

0389/3

0395/236

0395/235

0395/234

0395/237

0390/65

0390/123

0390/124

0390/122

0390/120

0390/118

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a „TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 - A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem” című projektből a város déli határában lévő területeken ipari park kialakítását tervezi, melyekhez nélkülözhetetlen a terület nyomott szennyvízcsatorna rendszer kiépítése az alábbi műszaki tartalommal:

A beruházás a dokumentációhoz csatolt teljes körű kivitelezési tervek alapján kerül megvalósításra, az 1. részletrajzon jelölt területek kivételével a költségvetési kiírás alapján. Ajánlattevőnek további, a kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció készítése, vagy egyéb engedély beszerzése nem képezi a feladatát.

Az I. ütem és a távlati ütem végátemelő aknáinak és azok szerelvényaknáinak komplett építése jelen közbeszerzési eljárás részét képezik.

A feladatok között szereplő kitermelt humuszt a csatolt talajvédelmi terv szerint kell kezelni, a megmaradó humusz tárolására a 0390/183 hrsz területet jelöljük ki.

II.2.3. pont folytatása

0390/116

0390/181

0390/182

0390/183

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása (min 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 3 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés eljárás finanszírozása uniós forrásból történik a TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 azonosító számúpályázat alapján. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 178-363714
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tavaszi kátyúzás, közterületi létesítmények, út- parkoló és járda felújítás és fejlesztés Sopron MJV város területén

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: utepites.gyor@strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 236 220 473.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 188 976 378.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Soproni ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése - 1. rész Sopron Harka vízellátó távvezeték felbővítése III. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: utepites.gyor@strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45 530 042.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 139 558 893.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3.
Rész száma: 3
Elnevezés:

Soproni ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése - 2. rész: Sopron, Villa sor-Lajta köz vízvezeték felbővítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: utepites.gyor@strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52 129 330.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 131 899 890.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4.
Rész száma: 4
Elnevezés:

A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem, Inkubátorház és új iparterület megközelítését szolgáló út

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: utepites.gyor@strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 189 861 002.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 184 934 482.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5.
Rész száma: 5
Elnevezés:

A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütemívóvíz hálózat építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: utepites.gyor@strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 232 874 031.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 229 001 568.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6.
Rész száma: 6
Elnevezés:

A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem, gravitációs szennyvízcsatorna rendszer kiépítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: utepites.gyor@strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 146 166 857.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 137 353 691.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 7.
Rész száma: 7
Elnevezés:

A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem, nyomott szennyvízcsatorna rendszer kiépítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: utepites.gyor@strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 254 464 010.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 252 143 075.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. - Tavaszi kátyúzás, közterületi létesítmények, út- parkoló és járda felújítás és fejlesztés Sopron MJV város területén

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D

épület).,adószám: 11705053-4-44)

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószám: 14300327-

2-44)

2. - Soproni ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése - 1. rész Sopron Harka vízellátó távvezeték felbővítése III. ütem

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D

épület).,adószám: 11705053-4-44)

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószám: 14300327-

2-44)

3. - Soproni ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése - 2. rész: Sopron, Villa sor-Lajta köz vízvezeték felbővítése

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D

épület).,adószám: 11705053-4-44)

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószám: 14300327-

2-44)

4. - A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem, Inkubátorház és új iparterület megközelítését szolgáló út

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D

épület).,adószám: 11705053-4-44)

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószám: 14300327-

2-44)

5. - A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütemívóvíz hálózat építése

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D

épület).,adószám: 11705053-4-44)

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószám: 14300327-

2-44)

6. - A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem, gravitációs szennyvízcsatorna rendszer kiépítése

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D

épület).,adószám: 11705053-4-44)

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószám: 14300327-

2-44)

7. - A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem, nyomott szennyvízcsatorna rendszer kiépítése

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D

épület).,adószám: 11705053-4-44)

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószám: 14300327-

2-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítettek szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/04/2022