Usługi - 211204-2016

Wyświetl widok skrócony

22/06/2016    S119    Agencje - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Szwecja-Solna: Opracowanie narzędzia wspierającego proces podejmowania decyzji w zakresie nadzoru i kontroli wektorów dengi, gorączki chikungunya i wirusa Zika w Europie

2016/S 119-211204

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.6.2016, 2016/S 106-188191)

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Granits väg 8, SE-171 65 Solna, SZWECJA. Kontakt: Procurement Back Office. E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu

Zamiast 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 48.

[...]

Powinno być 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 48.

[...]