Tjänster - 211204-2016

Visa förkortad version

22/06/2016    S119

Sverige-Solna: Utarbetande av ett verktyg för stöd till beslutsprocessen avseende övervakning och vektorkontroll av sjukdomar orsakade av denguevirus, chikungunyavirus och zikavirus i Europa

2016/S 119-211204

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 3.6.2016, 2016/S 106-188191)

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, Granits väg 8, SE-171 65 Solna, SVERIGE. Kontaktpunkt: Procurement Back Office. E-post: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu

I stället för 

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid:

Antal dagar: 48.

[...]

Skall det stå 

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid:

Antal månader: 48.

[...]