Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 211231-2016

22/06/2016    S119

Belgium-Brüsszel: DIGIT/R3/PO/2015/023 – PrinCESSe II – 1. tétel – csoportos és személyes multifunkcionális készülékek, nyomtatók, szkennerek, specifikus célú kimeneti és képalkotó készülékek, opcióik, bővítményeik és fogyóeszközeik, kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

2016/S 119-211231

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Informatics
Postai cím: rue Belliard 28
Város: Brussels
NUTS-kód: 00 Not specified
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
Telefon: +322 2960762
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/calls_running/index_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1631
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1631
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Informatika.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DIGIT/R3/PO/2015/023 – PrinCESSe II – 1. tétel – csoportos és személyes multifunkcionális készülékek, nyomtatók, szkennerek, specifikus célú kimeneti és képalkotó készülékek, opcióik, bővítményeik és fogyóeszközeik, kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
30230000 Számítógéppel kapcsolatos eszközök
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyomtatásra, fénymásolásra és szkennelésre, dokumentumkészítésre és képalkotásra szolgáló berendezések beszerzése, alapszolgáltatások nyújtása (pl. menedzselt nyomtatási szolgáltatások vagy karbantartás) és opcionális szolgáltatások nyújtása (pl. VIP karbantartás, nyomtatásindítás [„pull printing”]/helyi lapolvasás [„push scanning”], képzés). A részleteket lásd a pályázati dokumentációban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel, Luxembourg, Strasbourg, Ispra, Dublin, Grange és Hága.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A pályázati dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalon érhetők el: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1631 Az érdekelt pályázók adott esetben regisztrálhatnak a weboldalon keresztül a frissítésekről való, kellő időben történő értesítés céljából. Azok az érdekelt felek, akik nem regisztráltak, rendszeresen keressék fel a szóban forgó weboldalt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a pályázati dokumentációt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: A kapcsolódó árucikkek szokásos élettartama.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 063-109956
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/08/2016
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/08/2016
Helyi idő: 15:00
Hely:

rue Belliard 28, 1049 Brüsszel, BELGIUM. Biztonsági és szervezési okokból kifolyólag az ajánlattevőknek el kell küldeniük a részt vevő személy(ek) személyi igazolványának másolatát e-mailben (digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu), legkésőbb a pályázatbontás előtt 1 munkanappal, ennek elmulasztása esetén az Informatikai Főigazgatóság fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja az ajánlattevő képviselőjének/képviselőinek a pályázatbontásra történő bejutását.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

pályázónként legfeljebb 2 képviselő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Új regisztrációs eljárás („e-tendering”):

A pályázati dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalon érhetők el: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1631 Az érdekelt felek, amennyiben úgy kívánják, a regisztrálhatnak weboldalon keresztül. Ez lehetővé teszi a számukra, hogy az e-tendering rendszerén keresztül tájékozódjanak a jelen pályázati felhívást érintő frissítések elérhetőségéről.

Azok az érdekelt felek, akik nem regisztráltak, rendszeresen keressék fel a szóban forgó weboldalt. Az Európai Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók figyelmét elkerüli a weboldalon közzétett, az ajánlati felhívással kapcsolatos további információ. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor. Az Informatikai Főigazgatóságot 2008-ban az „EMAS” szerint tanúsították, ennek megfelelően környezetbarát módon működik. Az EMAS környezetvédelmi hitelesítési rendszer. Olyan eszköz, melyet különböző szervezetek az EU-ban önkéntesen alkalmaznak a környezetvédelmi teljesítményük fejlesztése céljából. A szerződéssel, a szerződés időtartamával, megújításával, a részvétel feltételeivel, az elvárt minimális kapacitásszintekkel, a beszerzések és szolgáltatások becsült összvolumenével, az odaítélendő konkrét szerződésekkel, a szolgáltatás kivitelezéséért felelős munkatársakkal kapcsolatosan kért további információkat stb. a fentebb említett weboldalon elérhető pályázati dokumentációban találják.

2. A PrinCESSe II-ben az Európai Bizottságon kívül 48 másik uniós intézmény vesz részt ajánlatkérőként (a részleteket lásd a pályázati dokumentációban).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit
Postai cím: rue Belliard 28, Office: 07/142
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Fax: +32 22957702
Internetcím: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/06/2016