TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 211356-2018

17/05/2018    S93    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Seinäjoki: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 093-211356

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
1007629-5
Koulukatu 41, PL 75
Seinäjoki
60101
Finnland
Kontaktstelle(n): Jussi Luukko
Telefon: +358 408680893
E-Mail: jussi.luukko@sedu.fi
NUTS-Code: FI194

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.sedu.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenkky
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenkky?id=177512&tpk=bf360158-88ad-495a-8f1b-71d04a8dc408
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Uudisrakennuskohteen ja osin saneerattavien tilojen sähkösuunnittelutehtävät

Referenznummer der Bekanntmachung: Ky/47/2018 (177512)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti koulutuskuntayhtymälle tulevan uudisrakennuskohteen ja osin saneerattavien tilojen sähkösuunnittelutehtävistä. Hankkeen Kolme kampusta kiinteistöt ovat opetuskäytössä. Suunniteltavat ja saneerattavat kiinteistöt muodostavat kolme (3) erillistä kampusta Seinäjoella osoitteissa Kirkkokatu 10, Törnäväntie 24 ja Rastaantaival 2. Kaikilla näillä kiinteistöillä on olemassa olevia rakennuksia.

Hankinta kilpailutetaan kokonaisuutena aikatauluhallinnan ja edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Hankkeessa hyödynnetään projektipankki Buildercomia. Tarjouspyynnön liitteet (kartat ym.) saatavilla projektipankista. Tunnukset voi tilata sähköpostitse: jussi.luukko@sedu.fi

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI194
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Seinäjoen koulutuskuntayhtymän omistamien, Seinäjoella sijaitsevien, kolmen (3) kiinteistön uudis- ja saneerausrakentaminen, rakennushanke nimeltään Kolme kampusta. Suunniteltavat ja saneerattavat kiinteistöt muodostuvat kolmesta (3) eri kampuksesta osoitteissa Kirkkokatu 10, Törnäväntie 24 ja Rastaantaival 2. Kaikissa osoitteissa on siis olemassa olevia rakennuksia.

Kirkkokatu 10 +kampuksella puretaan rakennukset 2, 3, 5 ja 7 ja tehdään uudet tilat sosiaali- ja terveysalan, liiketoiminnan, tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille. Kampuksella on ennestään myös hius- ja kauneudenhoitoala. Opiskelijamäärä koko kampuksella on noin 1 600 henkeä, kuitenkin vain n. 950 samanaikaisesti.

Rakennus 1. Tontilla sijaitseva päärakennus, n. 7 000 m2, remontoitu viimeksi vuonna 2008. Päärakennukseen uusitaan katto ja liikuntasalin lattia sekä tehdään toiminnallisia muutoksia. Rakennus 4. Asuntolarakennus, n. 3 800 m2, jossa sijaitsee myös toimistotiloja. Ei toimenpiteitä. Törnäväntie 24 -kampuksella puretaan B rakennuksesta n. 5 500 m2, josta siirtyy pois kone- ja tuotantotekniikka (89 henkeä). B-rakennuksessa on tällä hetkellä myös autoalan koulutusta. A-rakennukseen tulee muutoksia ruokalaan ja ruokasaliin. Paikalla oleva opiskelijamäärä koko kampuksella on n. 600 henkeä. Sähkö- ja automaatioalan koulutuksen tilat on siirretty A-rakennukseen ja sitä koskevat muutostyöt toteutetaan tämän projektin ulkopuolella. Rastaantaival 2 -kampukselle siirtyy rakennus-, pintakäsittely-, talotekniikka- sekä kone- ja tuotantotekniikka. R-rakennukseen kampukselle siirtyy rakennus- ja pinta- käsittelyala sekä talotekniikka. P-rakennukseen, 1 226 m2, tehdään ruokasalin laajennus, n.130 m2. R-rakennukseen, 3 250 m2, tehdään n. 800 m2:n laajennus talotekniikan koulutustavarten. Lisäksi rakennusta muutetaan koulutusta vastaaviksi tiloiksi. M-rakennus, 2 800 m2, laajennetaan kone- ja tuotantotekniikan lisääntyvän tilantarpeen käyttöön n. 950 m2:llä. T-rakennukseen, 2 300 m2, ei tehdä laajennuksia, mutta olemassa olevia tiloja muutetaan n. 250 m2:n osalta. Opiskelijamäärä kampuksella on n. 500 henkeä. Ks. karttatulosteet 4, 5, 6 (Buildercom). Kampuksien toimijoille on ehdottoman tärkeää luoda tilojen avulla yhteisöllisyyttä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta edellytetään, että rakennuksessa on tiloja, jotka mahdollistavat ja ohjaavat sosiaaliseen kanssakäymiseen ja luonnollisiin kohtaamisiin. Tärkeitä ominaisuuksia tiloille ovat viihtyisyys, avoimuus, valoisuus, innostavuus ja innovatiivisuus. Tilojen tulee olla luontevasti yhteydessä toisiinsa ja yhteistilojen käytön tulee olla jokapäiväistä ja helppoa. Kampuksen yhteisten tilojen tulee olla monikäyttöisiä ja muunneltavia. Tilojen suunnittelussa tulee huomioida kestävän kehityksen periaatteet ja turvallisuusasiat. (oppilaitosturvallisuus- ja työturvallisuusasiat).

Kaikkien opetustilojen tulee olla muunneltavia, monikäyttöisiä ja nykyaikaisia oppimisympäristöjä. Tarkoitus on rakentaa uudenlaiseen oppimiseen ja opettamiseen ohjaavat tilat, joissa mahdollistuvat ammatillisen koulutuksen tutkinnon uudistukseen liittyvät osaamisperusteisuus sekä ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opintojen yhteistyö. Tilojen tulee innostaa ja kannustaa yhteistyöhön opettajien ja kaikkien ammatillisten tutkintojen välillä. Olemassa oleviin rakennuksiin säilyvien tilojen saneerauksen osalta tulee myös huomioida samoja asioita. Lisäksi tulee miettiä, miten luodaan yhteys olemassa olevien rakennuksien ja uusien tilojen välillä piha- ja muiden ratkaisujen avulla.

Tilaaja järjestää yhden (1) kaikille tarjoajille tarkoitetun avoimen tutustumistilaisuuden 24.5.2018 klo 12:00, jossa esitellään tarjouspyynnön kohteena olevaa hanketta. Tilaisuus järjestään os. Kirkkokatu 10. Tilaisuudesta tehtävä muistio on noudettavissa projektipankista viimeistään 8.6.2018.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen sähköpostilla: jussi.luukko@sedu.fi

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 35
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Tilaaja on laatinut hankkeelle alustavan projektiaikataulun, jonka mukaisesti hanke viedään eteenpäin (liite1).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja voittaneelta palveluntuottajalta.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 a-g § Suomen rakentamismääräyskokoelma A2.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 sopimuksessa mahdollisesti mainituin poikkeuksin.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/06/2018
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/06/2018
Ortszeit: 00:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen, tilaisuus ei ole julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen on saatavissa suomen kielellä. Kaikissa hankintaan liittyvissä asioissa ja asiakirjoissa käytetään suomen kieltä. Tarjous ja siihen liittyvät asiakirjat sekä tarjouksen hyväksymisen jälkeen syntyvät asiakirjat laaditaan suomen kielellä. Mahdollisissa erimielisyyksissä noudatetaan Suomen lakia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finnland
Telefon: +358 295643300
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2018