Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 211420-2017

03/06/2017    S106    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Levering af effektive skattesatser og beslægtede støttetjenester

2017/S 106-211420

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postadresse: J79 05/40
By: Brussels
NUTS-kode: BE
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Stéphane Mail-Fouilleul
E-mail: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2074
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: beskatning og toldunion.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af effektive skattesatser og beslægtede støttetjenester.

Sagsnr.: TAXUD/2017/AO-02.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter 2 typer tjenesteydelser:

parti 1: adgang til en database, herunder en årlig rapport, og en kalkulator af sammenlignelige fremadskuende indikatorer med relation til effektive niveauer for selskabsbeskatning ved brug af en modeltilgang baseret på Devereux-Griffith-metodologien for tidsrummet 2005-2020

parti 2: levering efter anmodning af tjenesteydelser vedrørende udførelse af økonomiske ad hoc-analyser for så vidt angår udviklingen af effektive skattebyrder over tid og indvirkningen af specifikke selskabsskattereformer i EU ved hjælp af yderligere en model.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Adgang til en database samt en årlig rapport og en beregning af sammenlignelige fremadskuende indikatorer med relation til effektive niveauer for selskabsbeskatning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79311400
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Fra kontrahentens sædvanlige lokaler på EU's område. Alle oplysninger/data, der behandles af kontrahenten i forbindelse med udførelsen af kontrakten, må kun lagres inden for EU.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

På grundlag af en modeltilgang baseret på Devereux-Griffith-metodologien for tidsrummet 2005-2020 søges der ekstern ekspertise til disse tjenester med henblik på at sikre datakvalitet, dækning, tilgængelighed, hurtig reaktion, nøjagtighed, løbende overvågning, standardiserede formater og sammenlignelighed.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af tjenesteydelser efter anmodning vedrørende udførelse af økonomiske ad hoc-analyser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79311400
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Fra kontrahentens sædvanlige lokaler på EU's område. Alle oplysninger/data, der behandles af kontrahenten i forbindelse med udførelsen af kontrakten, må kun lagres inden for EU.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der søges ekstern ekspertise til at udføre en række økonomiske ad hoc-analyser vedrørende specifikke emner om selskabsskat, der fastlægges af Kommissionen. Emnerne, der skal undersøges, vedrører analyse af skattemæssige aspekter angående udviklingen af effektive skattebyrder over tid og indvirkningen af specifikke selskabsskattereformer i EU inden for rammerne af Kommissionens arbejdsprogram og vigtige udviklinger inden for selskabsskat på nationalt, europæisk og internationalt plan.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/07/2017
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/07/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

rue Joseph II 79, 1000 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Efter forudgående anmodning: 1 repræsentant pr. tilbudsgiver.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Kommissionen kan for hvert parti anmode om supplerende tjenester i henhold til de betingelser, der er fastsat i artikel 104, stk. 5, i finansforordningen og artikel 134, stk. 1, litra e), i gennemførelsesbestemmelserne, til en maksimumsværdi af 50 % af det beløb, der er til rådighed for rammekontrakten.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
By: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postadresse: J79 05/40
By: Brussels
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444

Internetadresse: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2017