Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Teenused - 211420-2017

03/06/2017    S106    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Tõhusate maksumäärade pakkumine ja seonduvate tugiteenuste osutamine

2017/S 106-211420

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postiaadress: J79 05/40
Linn: Brussels
NUTS kood: BE
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Stéphane Mail Fouilleul
E-post: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Faks: +32 22995444

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2074
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: maksundus ja tolliliit.

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Tõhusate maksumäärade pakkumine ja seonduvate tugiteenuste osutamine

Viitenumber: TAXUD/2017/AO-02.
II.1.2)CPV põhikood
79300000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Pakkumiskutse hõlmab 2 liiki teenuseid:

1. osa: juurdepääs ettevõtjate maksude tõhusate määradega seotud võrreldavate tulevikku suunatud indikaatorite andmebaasile, aastaaruandele ja kalkulaatorile, kasutades mudelipõhist käsitlust, mis põhineb Devereux-Griffithi metoodikal, ajavahemiku 2005–2020 kohta;

2. osa: nõudmise korral osutatavate tugiteenuste osutamine sihtotstarbeliste majandusanalüüside tegemiseks, et aja jooksul tõhusat maksukoormat arendada ning uurida konkreetsete ettevõtte tulumaksu reformide mõju ELis, kasutades lisamudelit.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
Selliste osade maksimaalne arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe pakkujaga: 2
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Juurdepääs ettevõtjate maksude tõhusate määradega seotud võrreldavate tulevikku suunatud indikaatorite andmebaasile, aastaaruandele ja kalkulaatorile

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
79311400
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00
Põhiline teostamise koht:

töövõtja tavapärastes ruumides ELi territooriumil. Kogu teavet / kõiki andmeid, mida töövõtja töötleb kõnealuse lepingu täitmise raames, tuleb hoida eranditult ELis.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kasutades mudelipõhist käsitlust, mis põhineb Devereux-Griffithi metoodikal, otsitakse ajavahemiku 2005–2020 jaoks selliste teenuste osutamiseks asutuseväliseid eksperditeadmisi, et tagada andmete kvaliteet, hõlmavus, kättesaadavus, kiire reageerimine, täpsus, pidev seire, ühtne vorming ja võrreldavus.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Nõudmise korral osutatavate tugiteenuste osutamine sihtotstarbeliste majandusanalüüside tegemiseks

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
79311400
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00
Põhiline teostamise koht:

töövõtja tavapärastes ruumides ELi territooriumil. Kogu teavet / kõiki andmeid, mida töövõtja töötleb kõnealuse lepingu täitmise raames, tuleb hoida eranditult ELis.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Asutuseväliseid eksperditeadmisi otsitakse mitmete sihtotstarbeliste majandusanalüüside tegemiseks konkreetsetel ettevõtjate tulumaksu käsitlevatel teemadel, mille komisjon on kindlaks määranud. Uuritavad teemad seonduvad fiskaalaspektide analüüsiga seoses aja jooksul tõhusate maksukoormate arendamisega ning konkreetsete ettevõtjate tulumaksu reformide mõjuga ELis komisjoni tööprogrammi raames ning seoses oluliste ettevõtjate tulumaksu alaste arengutega riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt hankedokumente.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 17/07/2017
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 12 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 24/07/2017
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

rue Joseph II 79, 1000 Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

eelneva taotluse esitamisega, 1 esindaja iga pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Komisjon võib nõuda (kooskõlas finantsmääruse artikli 104 lõikes 5 ning rakenduseeskirjade artikli 134 lõike 1 punktis e nimetatud tingimustega) täiendavaid teenuseid sõlmitud raamlepingu maksumusest maksimaalselt 50 % ulatuses.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Linn: Strasbourg Cedex
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313
Faks: +33 388179062

Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postiaadress: J79 05/40
Linn: Brussels
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Faks: +32 22995444

Internetiaadress: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
24/05/2017