Szolgáltatások - 211423-2017

03/06/2017    S106

Spanyolország-Sevilla: „Technikai támogatás az uniós ökocímke-kritériumok felülvizsgálatához”: 1. tétel: „kemény burkolatnak minősülő termékek”; 2. tétel: „feldolgozott papírtermékek”; 3. tétel: „nyomtatott papírtermékek”

2017/S 106-211423

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership
Postai cím: Edificio Expo, C/Inca Garcilaso, 3
Város: Sevilla (Sevilla)
NUTS-kód: ES618 Sevilla
Postai irányítószám: 41092
Ország: Spanyolország
Kapcsolattartó személy: Auf der Heyde Gesa
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/jrc/
A felhasználói oldal címe: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kutatás.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Technikai támogatás az uniós ökocímke-kritériumok felülvizsgálatához”: 1. tétel: „kemény burkolatnak minősülő termékek”; 2. tétel: „feldolgozott papírtermékek”; 3. tétel: „nyomtatott papírtermékek”.

Hivatkozási szám: JRC/SVQ/2017/B.5/0020/OC.
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célja a JRC Sevilla támogatása termékspecifikus szakértői tevékenységgel és életciklus-értékelési kapacitásokkal, amelyek segítik a meglévő uniós ökocímke-kritériumoknak, a kemény burkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 9.7.2009 keltezésű 2009/607/EK bizottsági határozatban, a feldolgozott papírtermékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2.5.2014 keltezésű 2014/256/EU bizottsági határozatban, valamint a nyomtatott papír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 16.8.2012 keltezésű 2012/481/EU bizottsági határozatban megállapítottak szerinti, az érintett termékcsoportra vonatkozó felülvizsgálatát.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 170 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kemény burkolatnak minősülő termékek

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES618 Sevilla
A teljesítés fő helyszíne:

a nyertes ajánlattevő helyszíne, a találkozók helyszíne: JRC Sevilla, Spanyolország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Technikai támogatás az uniós ökocímke-kritériumok felülvizsgálatához”:

1. tétel: „Kemény burkolatnak minősülő termékek”;

2. tétel: „Feldolgozott papírtermékek”;

3. tétel: „Nyomtatott papírtermékek”.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 60 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Feldolgozott papírtermékek

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES618 Sevilla
A teljesítés fő helyszíne:

a nyertes ajánlattevő helyszíne, a találkozók helyszíne: JRC Sevilla, Spanyolország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Technikai támogatás az uniós ökocímke-kritériumok felülvizsgálatához”:

1. tétel: „Kemény burkolatnak minősülő termékek”;

2. tétel: „Feldolgozott papírtermékek”;

3. tétel: „Nyomtatott papírtermékek”.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 50 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomtatott papírtermékek

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES618 Sevilla
A teljesítés fő helyszíne:

a nyertes ajánlattevő helyszíne, a találkozók helyszíne: JRC Sevilla, Spanyolország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Technikai támogatás az uniós ökocímke-kritériumok felülvizsgálatához”:

1. tétel: „Kemény burkolatnak minősülő termékek”;

2. tétel: „Feldolgozott papírtermékek”;

3. tétel: „Nyomtatott papírtermékek”.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 60 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/07/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/07/2017
Helyi idő: 12:00
Hely:

Edificio Expo, C/Inca Garcilaso, 3, 41092 Sevilla (Sevilla), SPANYOLORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/05/2017