Услуги - 211426-2017

Компактен изглед

03/06/2017    S106    Европейски парламент - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Координиране в областта на здравето и безопасността за дейности по поддръжка, които включват основната конструкция и довършителни работи, дейности по техническа поддръжка и дейности, свързани с хигиената, за сгради, заемани от Европейския парламент

2017/S 106-211426

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 26.5.2017 г., 2017/S 100-197642)

Европейски парламент, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, БЕЛГИЯ. За контакти: service d'assistance à la maintenance. Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Вместо 

I.3) Комуникация:

Документацията за обществени поръчки е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

(...)

Офертите или заявленията за участие трябва да се подават до следния адрес:

(...)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

Да се чете 

I.3) Комуникация:

Документацията за обществени поръчки е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2317

(...)

Офертите или заявленията за участие трябва да се подават до следния адрес:

(...)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2317