Služby - 211426-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

03/06/2017    S106

Belgicko-Brusel: Koordinácia činností údržby v oblasti zdravia a bezpečnosti zahŕňajúca hlavnú stavbu a konečné úpravy, činnosti technickej údržby a činnosti súvisiace s hygienou pre budovy, ktoré využíva Európsky parlament

2017/S 106-211426

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 26.5.2017, 2017/S 100-197642)

Európsky parlament, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGICKO. Kontakt: service d'assistance à la maintenance. E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Namiesto 

I.3) Komunikácia:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

(...)

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na túto adresu:

(...)

Internetová adresa (adresy):

Hlavná adresa: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

Viď 

I.3) Komunikácia:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2317

(...)

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na túto adresu:

(...)

Internetová adresa (adresy):

Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2317