Supplies - 211624-2022

22/04/2022    S79

Romania-Sihlea: Protective gear

2022/S 079-211624

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Comuna Sihlea (Consiliul Local Sihlea)
National registration number: 4447436
Postal address: Strada: Alexandru Sihleanu, nr. 1
Town: Sihlea
NUTS code: RO226 Vrancea
Postal code: 627300
Country: Romania
Contact person: Baragan Tincuta
E-mail: primar@sihlea.primarievrancea.ro
Telephone: +40 237257708
Fax: +40 237257708
Internet address(es):
Main address: https://www.sihlea.primarievn.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100141390
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitia de echipamente sanitare pentru Comuna Sihlea, judetul Vrancea necesara desfasurarii activitatii didactice in contextul provocat de coronavirusul COVID-19

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului il reprezinta “Achizitia de echipamente sanitare pentru Comuna Sihlea, judetul Vrancea necesara desfasurarii activitatii didactice in contextul provocat de coronavirusul COVID-19”, conform specificatiilor tehnice si a cantitatilor din caietul de sarcini.

Achizitia de echipamente sanitare este formata din urmatoarele produse, repartizate pe loturi astfel:

Lotul I: Masti de protectie – 253.460 buc, Combinizoane – 1.330 buc, Viziere – 19.000 buc

Lotul II: Manusi protectie – 608.800 buc;

Lotul III: Dezinfectant maini – 3.802 litri, Dezinfectant suprafete – 3.800 litri, Sapun dezinfectant – 50 litri;

Lotul IV: Aparatura destinata dezinsectiei si sterilizarii aerului de tipul nebulizatoarelor – 7 buc, Termometru cu termoscanare – 14 buc;

Lotul V: Dispensere sapun dezinfectant – 43 buc, Dispensere dezinfectant cu sensor – 37 buc

Solicitarile de clarificari se depun cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/participare, inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile, ca ofertantii sa aiba la dispozitie 10 zile inainte de termenul limita pentru pregatirea ofertei.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 097 159.30 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL III

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

UAT Comuna Sihlea, strada Alexandru Sihleanu nr. 1, judetul Vrancea

II.2.4)Description of the procurement:

Dezinfectant maini – 3.802 litri, Dezinfectant suprafete – 3.800 litri, Sapun dezinfectant – 50 litri

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 228 660.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

II.2.14)Additional information

..

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

UAT Comuna Sihlea, strada Alexandru Sihleanu nr. 1 judetul Vrancea

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi protectie – 608.800 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 304 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

II.2.14)Additional information

..

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

UAT Comuna Sihlea, strada Alexandru Sihleanu nr. 1, judetul Vrancea

II.2.4)Description of the procurement:

Masti de protectie – 253.460 buc, Combinizoane – 1.330 buc, Viziere – 19.000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 501 784.30 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

II.2.14)Additional information

....

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL IV

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

UAT Comuna Sihlea, strada Alexandru Sihleanu nr. 1, judetul Vrancea

II.2.4)Description of the procurement:

Aparatura destinata dezinsectiei si sterilizarii aerului de tipul nebulizatoarelor – 7 buc, Termometru cu termoscanare – 14 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

II.2.14)Additional information

..

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL V

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
39831700 Automatic soap dispensers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

UAT Comuna Sihlea, strada Alexandru Sihleanu, nr. 1, judetul Vrancea

II.2.4)Description of the procurement:

Dispensere sapun dezinfectant – 43 buc, Dispensere dezinfectant cu sensor – 37 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 44 815.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

II.2.14)Additional information

..

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor,.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz.

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60 Formularul nr.10. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă: Modreanu Radu - Primar, Vlase Ecaterina – Secretar Delegat, Ghiorghias Mirela – contabil, Cristea George -Contabil, Consilieri locali: Gurbet Costica, Eni Gheorghe, Branzei Gheorghe, Soricu Ionelia, Filip Ionel, Lazarica Ionel, Lalu Viorel, Gheorghiu Cristian, Coman Valeriu, Faraoneanu Radu, Gamulea Costel, Rentea Mihail, Bordea Corneliu, Modreanu Pasica, Ionita Vasile, Manta Alina - furnizor servicii auxiliare achiziției.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul (asociații în cazul ofertelor comune și dacă este cazul terțul susținător în situația susținerii) trebuie să facă dovada faptului că a mai furnizat, în ultimii 3 ani, bunuri de tipul celor ce fac obiectul prezentei proceduri, în valoare cumulată de minimum-500.000 lei, fără TVA, pentru lotul 1;- 304.000 lei, fără TVA, pentru lotul 2;- 228.000 lei, fără TVA, pentru lotul 3;- 17.500 lei, fără TVA, pentru lotul 4;- 44.800 lei, fără TVA, pentru lotul 5.Experiența similară se va demonstra, pentru fiecare lot în parte, prin însumarea valorilor contractelor de furnizare la nivelul a maximum 5 contracte. Completarea DUAE este obligatorie pentru toți participantii la procedură, iar prezentarea documentelor doveditoare este obligatorie la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluării ofertelor.Perioada de referință - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei.Pentru contractele exprimate în alta moneda, Conversia RON/ALTA VALUTA se va realiza la cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.

Loturile: 1,2,3,4,5Proportia de subcontractareInformații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontractezeOfertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi (se va completa – Formularul nr.5).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: O lista a principalelor furnizari efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari (autoritati contractante sau clienti privati). Pentru fiecare contract mentionat se vor atasa documente justificative suport (copii dupa parti relevante ale contractului sau recomandare sau alte certificate sau documente prin care sa se confirme în mod obligatoriu, date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul furnizarilor similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, perioada în care sa realizat contractul, valoarea contractului sau a partii din contract pentru care sa efectuat receptia; În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere de subcontrctare, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.Urmare a Notificarii nr. 256/08.12.2016, ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, angajamentul tertului sustinator (Formularul nr. 4), impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele prestate în trecut, corespunzator sustinerii acordate.Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordatsustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodata, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatea subcontractantului /subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:- acordul/acordurile de subcontractare (Formular 5)- documente justificative ale subcontractantului/subcontractanților.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Ref. Garantia de buna executie:

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de particip. se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP pâna la data limita de depunere a oferelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat in limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus autoritatea contractantă va comunica fiecărui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalți faptul că se trece la faza următoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Secțiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016.

În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.

În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/04/2022