TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 211680-2018

17/05/2018    S93    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Öffentliche Fernsprechdienste

2018/S 093-211680

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. A. Felińskiego 2B
Warszawa
01-513
Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Wielkopolanin
Telefon: +48 225618018
E-Mail: jacek.wielkopolanin@mf.gov.pl
Fax: +48 225618268
NUTS-Code: PL9

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

Referenznummer der Bekanntmachung: PN/4/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64211000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.1 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i podległych jednostek województwa mazowieckiego, zwanych dalej „Jednostkami”.

1.2 Dzierżawa central telefonicznych w urzędach skarbowych wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

2.1 Załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia;

2.2 Załączniku Nr 2 do SIWZ - Opis Techniczny Przedmiotu Zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 084 425.93 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32551200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9
Hauptort der Ausführung:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa i jej podległe Jednostki w woj. mazowieckim.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

1.1 Załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia;

1.2 Załączniku Nr 2 do SIWZ - Opis Techniczny Przedmiotu Zamówienia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy, Zamawiający dopuszcza zwiększenie zamówienia o maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych usług telekomunikacyjnych, dodatkowych łączy lub zmiany rodzaju łączy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustala wadium

w wysokości 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy i 00/100).

2. Wadium Wykonawca może wnieść dowolnie w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 039-085147
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PN/4/2018
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Orange Polska Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 160
Warszawa
02-326
Polen
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 084 425.93 PLN
Niedrigstes Angebot: 796 091.95 PLN / höchstes Angebot: 989 283.62 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolnia@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2018