Építési beruházás - 211834-2017

03/06/2017    S106

Magyarország-Budapest: Gát építése

2017/S 106-211834

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon – KEHOP-1.4.0-15-2015-00006.

II.1.2)Fő CPV-kód
45247210 Gát építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon – KEHOP-1.4.0-15-2015-00006

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247211 Gátfal építése
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
45246200 Folyópartvédelmi munka
45243400 Partmegerősítés
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45233123 Alárendelt út építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45112500 Földmozgatási munka
45111260 Terep-előkészítési munka bányaműveléshez
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
90523100 Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások
45248100 Csatornazsilip építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Tisza bal parti töltés az 143+258 – 159+382 tkm szelvények között.

Batár bal parti töltés a 0+000 – 6+140 tkm szelvények között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján

Árvízvédelmi töltésfejlesztés (elsőrendű árvízvédelmi műfejlesztés) a tározótöltésen burkolt út építésével:

— Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés az 143+258 – 159+382 tkm szelvények között, (16 124 fm), töltéskorona burkolat 70 000 m², földmunka 803 887 m³ töltés anyag beépítéssel

— Batár bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés a 0+000 – 6+140 tkm szelvények között (6 140 fm), töltéskorona burkolat 24 100 m², földmunka 311 800 m³ töltés anyag beépítéssel

Folyószabályozási munkák

— Milota-alsó partbiztosítás (732,00-734,40 fkm), 1 800 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

— Milota-középső partbiztosítás (736,10-737,15 fkm) 200 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

— Milota-felső partbiztosítás (739,00-741,50 fkm) 1 568 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

— Tiszabecsi partbiztosítás (744,14-744,83 fkm) 2 200 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

Műtárgyrekonstrukció (meglévő elbontása, új műtárgy építés)

— Kőröspataki zsilip átépítése,

— Dohorna zsilip átépítése,

— Uszkai Községi lecsapoló zsilip átépítése,

— Palád-csécsei zsilip átépítése,

— Dögtéri zsilip átépítése.

Egyéb feladatok:

— Törzsvízmérce átépítése,

— Árvízi vízmércék átépítése (5 db).

Magasépítési munkák:

— Tiszabecsi gátőrtelep és védelmi központ korszerűsítése 218,84 m²,

— Uszkai gátőrtelep és árvízvédelmi raktár korszerűsítése 188,44 m².

Tervezési feladatok:

— Töltésfejlesztési munkák kiviteli tervei,

— Közmű kiváltási tervek,

— Folyószabályozási rekonstrukciós munkák kiviteli tervei,

— Magasépítési munkák engedélyes és kiviteli tervei,

— Egyéb tervezési munkák,

— Komplex bányaműveleti terv készítése,

— Árvízvédekezési intézkedési terv készítése,

— Üzemelési szabályzat készítése,

— Erdőtelepítési terv,

— Megvalósulási tervek készítése.

Engedélyeztetési feladatok:

— Komplex bányaműveleti terv engedélyeztetése,

— Közmű kiváltási tervek engedélyeztetése,

— Magasépítési engedélyek megszerzése,

— Erdőtelepítési terv engedélyeztetése.

Egyéb vállalkozói feladatok:

— Lőszermentesítés,

— Régészeti feltáró munkák során együttműködés a régészeti szervekkel,

— Szakfelügyeletek biztosítása,

— Tervezői művezetés,

— A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumok előállítása,

— Az üzemeltetési engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció összeállítása (a kérelem benyújtása már nem ajánlattevői feladat).

A részletes feladat meghatározást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-14.0-15-2015-00006.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 005-006240

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon – KEHOP-1.4.0-15-2015-00006

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Vécsey utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP' B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gáz u. 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Jász u. 156–158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9 839 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás dátuma: 26.5.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828503
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828503
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/06/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45247210 Gát építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45247211 Gátfal építése
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
45246200 Folyópartvédelmi munka
45243400 Partmegerősítés
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45233123 Alárendelt út építése
45248100 Csatornazsilip építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45112500 Földmozgatási munka
45111260 Terep-előkészítési munka bányaműveléshez
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
90523100 Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Tisza bal parti töltés az 143+258 – 159+382 tkm szelvények között,

Batár bal parti töltés a 0+000 – 6+140 tkm szelvények között.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján.

Árvízvédelmi töltésfejlesztés (elsőrendű árvízvédelmi műfejlesztés) a tározótöltésen burkolt út építésével:

— Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés az 143+258 – 159+382 tkm szelvények között, (16 124 fm), töltéskorona burkolat 70 000 m², földmunka 803 887 m3 töltés anyag beépítéssel,

— Batár bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés a 0+000 – 6+140 tkm szelvények között (6 140 fm), töltéskorona burkolat 24 100 m², földmunka 311 800 m3 töltés anyag beépítéssel.

Folyószabályozási munkák:

— Milota-alsó partbiztosítás (732,00-734,40 fkm), 1800 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Milota-középső partbiztosítás (736,10-737,15 fkm) 200 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Milota-felső partbiztosítás (739,00-741,50 fkm) 1568 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Tiszabecsi partbiztosítás (744,14-744,83 fkm) 2200 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással.

Műtárgyrekonstrukció (meglévő elbontása, új műtárgy építés):

— Kőröspataki zsilip átépítése,

— Dohorna zsilip átépítése,

— Uszkai Községi lecsapoló zsilip átépítése,

— Palád-csécsei zsilip átépítése,

— Dögtéri zsilip átépítése.

Egyéb feladatok:

— Törzsvízmérce átépítése,

— Árvízi vízmércék átépítése (5 db).

Magasépítési munkák:

— Tiszabecsi gátőrtelep és védelmi központ korszerűsítése 218,84 m²,

— Uszkai gátőrtelep és árvízvédelmi raktár korszerűsítése 188,44 m².

Tervezési feladatok:

— Töltésfejlesztési munkák kiviteli tervei,

— Közmű kiváltási tervek,

— Folyószabályozási rekonstrukciós munkák kiviteli tervei,

— Magasépítési munkák engedélyes és kiviteli tervei,

— Egyéb tervezési munkák,

— Komplex bányaműveleti terv készítése,

— Árvízvédekezési intézkedési terv készítése,

— Üzemelési szabályzat készítése,

— Erdőtelepítési terv,

— Megvalósulási tervek készítése.

Engedélyeztetési feladatok:

— Komplex bányaműveleti terv engedélyeztetése,

— Közmű kiváltási tervek engedélyeztetése,

— Magasépítési engedélyek megszerzése,

— Erdőtelepítési terv engedélyeztetése.

Egyéb vállalkozói feladatok:

— Lőszermentesítés,

— Régészeti feltáró munkák során együttműködés a régészeti szervekkel,

— Szakfelügyeletek biztosítása,

— Tervezői művezetés,

— A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumok előállítása,

— Az üzemeltetési engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció összeállítása (a kérelem benyújtása már nem ajánlattevői feladat).

A részletes feladat meghatározást a dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9 839 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Vécsey utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP' B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gáz u. 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Jász u. 156–158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés 2.10. pont eredeti szövege:

2.10. A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Megrendelő nyilatkozik, hogy Vállalkozó általi alvállalkozó igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő módon és feltételekkel járul hozzá. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Vállalkozó a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban jogosult alvállalkozó bevonására. A Vállalkozó csak a jelen szerződésben szabályozottak szerint a Kbt. rendelkezéseinek betartása mellett változtathatja meg a szerződés teljesítése körében eljáró közreműködőit. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásra adhat okot a Megrendelő döntése alapján.

A Szerződés 2.10. pont szövege kiegészül az alábbiak szerint:

2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Megrendelő nyilatkozik, hogy Vállalkozó általi alvállalkozó igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő módon és feltételekkel járul hozzá. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Vállalkozó a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban jogosult alvállalkozó bevonására. A Vállalkozó csak a jelen szerződésben szabályozottak szerint a Kbt. rendelkezéseinek betartása mellett változtathatja meg a szerződés teljesítése körében eljáró közreműködőit. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásra adhat okot a Megrendelő döntése alapján.

Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 138. § (1) és (5) bekezdésének a Kbt. és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény (a továbbiakban: Mód1. tv.) által módosult szabályait a megkötött szerződésükre is alkalmazzák.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Kbt.-nek a Mód1. tv. által megállapított 197. § (6) bekezdésének utolsó mondata alapján a szerződés ilyen tartalmú módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9 839 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9 839 000 000.00 HUF