Tjenesteydelser - 211938-2019

07/05/2019    S88    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Aarhus: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet

2019/S 088-211938

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Nørrebrogade 44
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Høgenhaven
E-mail: camilla.hoegenhaven@stab.rm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Partnerskab om integrerede sundhedsløsninger til Hjerne- og Rygkirurgi, AUH

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital ønsker i et pilotprojekt at indgå i et partnerskab med en leverandør mhp. at driftsoptimere afdelingen. Opgaven består dels i styring af materialehåndtering og brug af implantater ved kirurgiske indgreb i hjerne og ryg mhp. at reducere omkostninger hertil for AUH, dels i at optimere processer for hjerne- og rygkirurgi mhp. at øge antallet af mulige operationer. I optimeringen er der fokus på at skabe varige ændringer af arbejdsgange og processer for at sikre fastholdelse af den forbedrede kapacitetsudnyttelse. Leverandøren afregnes pba. de gevinster, der findes via projektet ud fra princippet "no cure, no pay". Kortlægning af driftsoptimeringer og gevinster vil ske løbende i partnerskabets levetid, hvorfor der på forhånd ikke kan fastsættes en nøjagtig kontraktværdi. Forventningen er dog en kontraktværdi på ml. 7-10 000 000 DKK. Samarbejdet vil vare i 24 måneder og har ikke produktmæssige bindinger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital ønsker i et pilotprojekt at indgå i et partnerskab med en leverandør mhp. at driftsoptimere afdelingen. Opgaven består dels i styring af materialehåndtering og brug af implantater ved kirurgiske indgreb i hjerne og ryg mhp. at reducere omkostninger hertil for AUH, dels i at optimere processer for hjerne- og rygkirurgi mhp. at øge antallet af mulige operationer. I optimeringen er der fokus på at skabe varige ændringer af arbejdsgange og processer for at sikre fastholdelse af den forbedrede kapacitetsudnyttelse. Leverandøren afregnes pba. de gevinster, der findes via projektet ud fra princippet "no cure, no pay". Kortlægning af driftsoptimeringer og gevinster vil ske løbende i partnerskabets levetid, hvorfor der på forhånd ikke kan fastsættes en nøjagtig kontraktværdi. Forventningen er dog en kontraktværdi på ml. 7-10 000 000 DKK. Samarbejdet vil vare i 24 måneder og har ikke produktmæssige bindinger.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Opgaven med styring og optimering af processer for kirurgiske indgreb i hjerne og ryg samt optimering af materialehåndtering og brug af implantater ved hjerne- og rygkirurgi kræver en unik kombination af ekspertise inden for såvel medicinsk udstyr, logistik, lean optimering som hospitalsviden inden for hjerne- og rygkirurgien. Opgaven er den første af sin slags i Danmark mht. hjerne- og rygkirurgi og kræver international erfaring, herunder benchmarking fra europæiske hospitaler. Medtronic er den eneste leverandør på markedet, der har den fornødne erfaring og kombination af ekspertise inden for foranstående processer. Der er tale om et pilotprojekt, der forventes at danne grundlag for en vurdering af, hvorvidt der er potentiale for at implementere lignende projekter på andre afdelinger. Det vil ske inden for de udbudsretlige rammer.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Medtronic Danmark
Postadresse: Arne Jacobsens Alle 17
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2019