TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 212127-2018

17/05/2018    S93    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Koło: Computeranlagen und Zubehör

2018/S 093-212127

Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, Zu Händen von: Artur Szafrański, Koło 62-600, Polen. Telefon: +48 632617809. Fax: +48 632725825. E-Mail: zp@starostwokolskie.pl

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 10.4.2018, 2018/S 069-153967)

Betr.:
CPV:30200000

Computeranlagen und Zubehör

Anstatt: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, zasilaczy awaryjnych UPS, modułu bateryjnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego a także montaż urządzenia w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, w następujących ilościach:

1) komputery All-in-One (ekran 21,5 cala) - 3 szt.

2) komputery All-in-One (ekran 20 cali) - 2 szt.

3) komputery (laptopy) (ekran 15,6 cala) - 1 szt.

4) Zasilacz awaryjny (Pojemność napędu wyjścia 550 VA) - 11 szt.

5) Zasilacz awaryjny (Pojemność napędu wyjścia 1500 VA) - 1 szt.

6) Wymienny moduł awaryjny lub zamiennik - 10 szt.

7) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe - 1 szt.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający podzielił zadanie na dwie części.

1) część nr 1

„Dostawa komputerów, zasilaczy awaryjnych, wymienne moduły awaryjne”.

W ramach części nr 1 należy dostarczyć:

a) komputery All-in-One (ekran 21,5 cala) - 3 szt.

b) komputery All-in-One (ekran 20 cali) - 2 szt.

c) komputery (laptopy) (ekran 15,6 cala) - 1 szt.

d) Zasilacz awaryjny (Pojemność napędu wyjścia 550 VA) - 11 szt.

e) Zasilacz awaryjny (Pojemność napędu wyjścia 1500 VA) - 1 szt.

f) Wymienny moduł awaryjny lub zamiennik - 10 szt.

2) część nr 2

„Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego”.

W ramach części nr 2 należy dostarczyć:

a) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe - 1 szt.

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego”

1) Krótki opis

W ramach części nr 2 należy dostarczyć:

a) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 i 10 do niniejszej SIWZ, który spełnia równocześnie funkcję danych technicznych, które muszą potwierdzić Wykonawcy jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Opis zawiera wymagania minimalne.

muss es heißen: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, zasilaczy awaryjnych UPS, modułu bateryjnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego a także montaż urządzenia w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, w następujących ilościach:

1) komputery All-in-One (ekran 21,5 cala) - 3 szt.

2) komputery All-in-One (ekran 20 cali) - 2 szt.

3) komputery (laptopy) (ekran 15,6 cala) - 1 szt.

4) Zasilacz awaryjny (Pojemność napędu wyjścia 550 VA) - 11 szt.

5) Zasilacz awaryjny (Pojemność napędu wyjścia 1 500 VA) - 1 szt.

6) Wymienny moduł awaryjny lub zamiennik - 10 szt.

7) Urządzenie wielofunkcyjne mono - 1 szt.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający podzielił zadanie na 2 części.

1) część nr 1 „Dostawa komputerów, zasilaczy awaryjnych, wymienne moduły awaryjne”.

W ramach części nr 1 należy dostarczyć:

a) komputery All-in-One (ekran 21,5 cala) - 3 szt.

b) komputery All-in-One (ekran 20 cali) - 2 szt.

c) komputery (laptopy) (ekran 15,6 cala) - 1 szt.

d) Zasilacz awaryjny (Pojemność napędu wyjścia 550 VA) - 11 szt.

e) Zasilacz awaryjny (Pojemność napędu wyjścia 1 500 VA) - 1 szt.

f) Wymienny moduł awaryjny lub zamiennik - 10 szt.

2) część nr 2 „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego”.

W ramach części nr 2 należy dostarczyć:

a) Urządzenie wielofunkcyjne mono - 1 szt.

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego”

1) Krótki opis

W ramach części nr 2 należy dostarczyć:

a) Urządzenie wielofunkcyjne mono - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 i 10 do niniejszej SIWZ, który spełnia równocześnie funkcję danych technicznych, które muszą potwierdzić Wykonawcy jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Opis zawiera wymagania minimalne.

Weitere zusätzliche Informationen

Termin składania ofert bez zmian