Supplies - 212204-2019

Display compact view

07/05/2019    S88

Czechia-Prague: Combat uniforms

2019/S 088-212204

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Česká republika - Ministerstvo obrany
National registration number: 60162694
Postal address: Tychonova 221/1
Town: Praha 6
Postal code: 160 00
Country: Czechia
Contact person: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
For the attention of: Ing. Oldřich Štěpánek
E-mail: stepaneko@army.cz
Telephone: +420 973225176
Fax: +420 973225192

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.army.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Electronic access to information: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://nen.nipez.cz/

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Oděv ECWCS 2010
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Brno

NUTS code CZ064 Jihomoravský kraj

II.1.3)Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in years: 4

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Předmět veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky blůz a kalhot ECWCS 2010 se zeleným a s béžovým potiskem.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

35812000 Combat uniforms, 18220000 Weatherproof clothing

II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Dodávky blůz a kalhot ECWCS 2010 se zeleným a s béžovým potiskem podle aktuálních potřeb zadavatele maximálně do výše finančního objemu uvedeného v rámcové dohodě.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Completion 30.11.2023

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Oděv ECWCS 2010 se zeleným potiskem
1)Short description
Dodávky blůz a kalhot ECWCS 2010 se zeleným potiskem
2)Common procurement vocabulary (CPV)

35812000 Combat uniforms, 18220000 Weatherproof clothing

3)Quantity or scope
Dodávky blůz a kalhot ECWCS 2010 se zeleným potiskem podle aktuálních potřeb zadavatele maximálně do výše finančního objemu uvedeného v rámcové dohodě.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Completion 30.11.2023
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Oděv ECWCS 2010 s béžovým potiskem
1)Short description
Dodávky blůz a kalhot ECWCS 2010 s béžovým potiskem.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

35812000 Combat uniforms, 18220000 Weatherproof clothing

3)Quantity or scope
Dodávky blůz a kalhot ECWCS 2010 s béžovým potiskem podle aktuálních potřeb zadavatele maximálně do výše finančního objemu uvedeného v rámcové dohodě.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Completion 30.11.2023
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Platební a fakturační podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu rámcové dohody, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen „ZD").
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ prokáže dodavatel způsobem uvedeným v § 75 odst. 1 ZZVZ. Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel způsobem uvedeným v tomto ustanovení. Podrobně jsou požadavky na prokázání kvalifikace uvedeny v ZD.
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Splnění technické kvalifikace podle § 196 odst. 1 písm. b) ZZVZ prokáže dodavatel seznamem významných dodávek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí, identifikace objednatele a osvědčení objednatele.
Minimum level(s) of standards possibly required
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud z osvědčení objednatele bude patrné, že dodavatel v posledních 5 letech poskytoval významné dodávky svrchních oděvů na 1. část VZ v celkovém finančním objemu minimálně 50 000 000 CZK bez DPH, z nichž alespoň 1 dodávka byla realizována ve finančním objemu minimálně 10 000 000 CZK bez DPH, na 2. část VZ v celkovém finančním objemu minimálně 10 000 000 CZK bez DPH, z nichž alespoň 1 dodávka byla realizována ve finančním objemu minimálně 2 000 000 CZK bez DPH. Osvědčení objednatele může být nahrazeno čestným prohlášením dodavatele, pokud vystavení osvědčení není možné nebo je objednavatel odmítl. Podrobně v ZD.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
SpMO 5526-35/2019-1350
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
31.7.2019 - 11:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz

VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
2.5.2019