W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 21222-2015

TITytułPolska-Bydgoszcz: Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
NDNr dokumentu21222-2015
PDData publikacji21/01/2015
OJDz.U. S14
TWMiejscowośćBYDGOSZCZ
AUNazwa instytucjiUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekUsługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany16/01/2015
DTTermin27/02/2015
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty3 - Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV90712400 - Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
90721700 - Usługi ochrony gatunków zagrożonych
IAAdres internetowy (URL)http://www.utp.edu.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE