Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 212304-2019

08/05/2019    S89

Švédsko-Solna: Dočasný sběr kmenových multirezistentních bakterií

2019/S 089-212304

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Poštovní adresa: Gustav III:s boulevard 40
Obec: Solna
Kód NUTS: SE SVERIGE
PSČ: 169 73
Země: Švédsko
Kontaktní osoba: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4822
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4822
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dočasný sběr kmenových multirezistentních bakterií

Spisové číslo: OJ/2019/OCS/11068
II.1.2)Hlavní kód CPV
85100000 Zdravotnické zabezpečení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropská síť systémů antimikrobiální genetické rezistence (EURGen-Net – European Antimicrobial Resistance Genes Surveillance Network) je novou sítí Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), jež má za cíl provést genomické monitorování multirezistentních bakterií důležité z hlediska veřejného zdraví.

Prvním krokem v tomto ohledu je celoevropský průzkum bakterií Enterobacteriaceae, odolných vůči karbapenemu a/nebo kolistinu (CCRE), který se bude provádět v roce 2019. Průzkum CCRE doplní fenotopypové údaje antimikrobiální rezistence dostupné na Evropské síti sledování antimikrobiální rezistence (EARS-Net) o genomické informace s cílem určit vysoce rizikové klony a lépe porozumět cestám přenosu.

Kmenový sběr je určen zejména pro 6 000 izolátů shromážděných během průzkumu CCRE a další kmenový sběr pro 3 000 izolátů Acinetobacter baumannii z podobného průzkumu v budoucnu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 485 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: SE SVERIGE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Evropská síť systémů antimikrobiální genetické rezistence (EURGen-Net – European Antimicrobial Resistance Genes Surveillance Network) je novou sítí Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), jež má za cíl provést genomické monitorování multirezistentních bakterií důležité z hlediska veřejného zdraví.

Prvním krokem v tomto ohledu je celoevropský průzkum bakterií Enterobacteriaceae, odolných vůči karbapenemu a/nebo kolistinu (CCRE), který se bude provádět v roce 2019. Průzkum CCRE doplní fenotopypové údaje antimikrobiální rezistence dostupné na Evropské síti sledování antimikrobiální rezistence (EARS-Net) o genomické informace s cílem určit vysoce rizikové klony a lépe porozumět cestám přenosu.

Kmenový sběr je určen zejména pro 6 000 izolátů shromážděných během průzkumu CCRE a další kmenový sběr pro 3 000 izolátů Acinetobacter baumannii z podobného průzkumu v budoucnu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 485 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 13/06/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17/06/2019
Místní čas: 10:30
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/05/2019