Roba - 212363-2022

22/04/2022    S79

Hrvatska-Zagreb: Uredske potrepštine

2022/S 079-212363

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 255-673506)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Nacionalni registracijski broj: 02958272670
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806382
Telefaks: +385 14806418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzzo.hr
Adresa profila kupca: www.hzzo.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava uredskog materijala

Referentni broj: 156/21-OP-OS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30192000 Uredske potrepštine
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava uredskog materijala

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/04/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 255-673506

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 25/04/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 02/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 25/04/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 02/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: