Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 212390-2015

Wyświetl widok skrócony

20/06/2015    S118

Belgia-Bruksela: Usługi na rzecz Komisji dotyczące inicjatywy „Beyond GDP”

2015/S 118-212390

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.6.2015, 2015/S 112-202095)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, ENV. SRD.2 — Finanse, do kontaktów: Zespół ds. Zamówień, BU 9, 01/005, 1049 Bruksela, BELGIA. Tel. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Zamiast 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

24-miesięczna umowa o budżecie 120 000–160 000 EUR z możliwością 1-krotnego wznowienia (w związku z tym umowa może trwać maksymalnie 48 miesięcy, a jej budżet może wynosić 240 000–320 000 EUR).

[...]

Szacunkowa wartość bez VAT:

Zakres: między 120 000 EUR i 160 000 EUR.

Powinno być 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

24-miesięczna umowa o budżecie 120 000–140 000 EUR z możliwością 1-krotnego wznowienia (w związku z tym umowa może trwać maksymalnie 48 miesięcy, a jej budżet może wynosić 240 000–280 000 EUR).

[...]

Szacunkowa wartość bez VAT:

Zakres: między 120 000 EUR i 140 000 EUR.

Zob. zmieniona specyfikacja zamówienia zamieszczona w serwisie eTendering.

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=898