Varer - 212663-2019

08/05/2019    S89    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Esbjerg: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2019/S 089-212663

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Termansen
E-mail: lte@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161444

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e669b787-edc2-43e7-8853-b4cbcb3940d3/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af vaskeservietter og -handsker til Esbjerg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring - Esbjerg Kommune vil udbyde levering af vaskeservietter og -handsker til kommunens 18 plejehjem.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK03
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af engangsvaskeprodukter til brug hos plejemodtagere med nedsat mobilitet og dårligt helbred, som har behov for assistance ved personlig pleje. Produkterne skal være specielt udviklet til at give en daglig kropsvask via lotion men uden behov for skylning eller tørring. Det er således ved specifikke borgergrupper, at produkterne anvendes. Her vaskes hver kropsdel med en separat vaskeserviet/-handske, som derefter kasseres. Risikoen for krydskontaminering reduceres samtidig til et minimum og hver kropsvask er garanteret fri for mikroorganismer.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/05/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Esbjerg Kommune vil gerne opfordre alle potentielle tilbudsgivere om at kommentere høringsmaterialet, så det endelige udbudsmateriale bliver så godt som muligt. Fristen for fremsendelse af høringssvar er onsdag d. 22.5.2019 og skal ske via Ethics.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2019