Obras - 212791-2018

18/05/2018    S94    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Trabajos de construcción

2018/S 094-212791

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 053-116605)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Poznań - Usługi Komunalne
ul. Słowackiego 43a
Poznań
60-521
Polonia
Persona de contacto: Maciej Dźwig
Teléfono: +48 618462901
Correo electrónico: maciej.dzwig@uslugikomunalne.com.pl
Fax: +48 618462911
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://uslugikomunalne.com.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa schroniska dla zwierząt w Poznaniu

Número de referencia: UK.D.340-2/18
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych w ramach inwestycji polegającej na budowie schroniska dla zwierząt w Poznaniu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Kobylepole w Poznaniu.

Całkowita powierzchnia objęta zakresem programu funkcjonalno-użytkowego wynosi 52 070,01 m2, w tym powierzchnia zabudowy – 6 036,12 m2. Na zabudowę składają się:

a) budynek główny schroniska – powierzchnia zabudowy 1 589,15 m2; kubatura ok. 8 300,00 m3,

b) dwa budynki z kojcami dla psów – powierzchnia zabudowy 1 835,77 i 1 535,84 m2; kubatura ok. 3 750,00 i 5 100,00 m3,

c) budynek dla kotów – powierzchnia zabudowy 615,03 m2; kubatura ok. 2 100,00 m3,

d) budynek gospodarczy – powierzchnia zabudowy 460,32 m2; kubatura ok. 2 300,00 m3.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 053-116605

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 21/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 23/05/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 21/05/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 23/05/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: