Suministros - 212824-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Kyjov: Maquinaria industrial

2018/S 094-212824

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
00053163
Havlíčkova 1223/17
Kyjov
697 01
República Checa
Persona de contacto: Mgr. Ing. Petr Zatloukal, GrantPoint, s.r.o.
Teléfono: +420 777595086
Correo electrónico: zatloukal@grantpoint.cz
Código NUTS: CZ064

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.soukyjov.cz/uvod

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_271.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_271.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Número de referencia: 05042018
II.1.2)Código CPV principal
42000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám:

Průmyslové stroje - 42000000-6.

Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6.

Audiovizuální přístroje - 32321200-1.

Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5.

Počítače - 30200000-1.

Vzdělávací vybavení - 9162000-5.

Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky - 39000000-2.

Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části: „ICT“, „Dílenské vybavení“, „CNC“, „Dílna elektro“, „Výukové moduly“. BLižší podrobnosti v ZD uveřejněné na výše uvedeném profilu zadavatele.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 124 050.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 5
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

Účastník je oprávněn podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky. Účastník je oprávněn podat svou nabídku do jedné či více či do všech části veřejné zakázky.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ICT

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místo plnění pro všechny části veřejné zakázky je sídlo zadavatele, tj. Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov. Bližší podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 a) ZD.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka ICT. Předpokládaná hodnota ve výši 738 017 CZK bez DPH. Podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 a) ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 738 017.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 Zkrácený název projektu: PolyGram Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: 02_16_034
II.2.14)Información adicional

Název výzvy: Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP.

Název projektu CZ: PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dílenské vybavení

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místo plnění pro všechny části veřejné zakázky je sídlo zadavatele, tj. Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov. Bližší podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 b) ZD..

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka dílenského vybavení. Předpokládaná hodnota ve výši 1 559 587 CZK bez DPH. Podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 b) ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 559 587.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 Zkrácený název projektu: PolyGram Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: 02_16_034
II.2.14)Información adicional

Název výzvy: Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP.

Název projektu CZ: PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

CNC

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místo plnění pro všechny části veřejné zakázky je sídlo zadavatele, tj. Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov. Bližší podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 c) ZD.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka CNCí. Předpokládaná hodnota ve výši 256 198 CZK bez DPH. Podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 c) ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 256 198.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 Zkrácený název projektu: PolyGram Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: 02_16_034
II.2.14)Información adicional

Název výzvy: Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP.

Název projektu CZ: PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dílna elektro

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místo plnění pro všechny části veřejné zakázky je sídlo zadavatele, tj. Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov. Bližší podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 d) ZD.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka zařízení pro dílnu elektro. Předpokládaná hodnota ve výši 1 188 430 CZK bez DPH. Podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 d) ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: nejnižší nabídková cena v CZK bez DPH / Ponderación: 100 %
Precio - Ponderación: 100 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 188 430.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 Zkrácený název projektu: PolyGram Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: 02_16_034
II.2.14)Información adicional

Název výzvy: Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP.

Název projektu CZ: PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Výukové moduly

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místo plnění pro všechny části veřejné zakázky je sídlo zadavatele, tj. Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov. Bližší podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 e) ZD.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka výukových modulů pro odborný výcvik oborů vzdělání instalatér a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, který se skládá s minimálně čtyř výukových panelů – modulů. Zadavatel požaduje komplexní pomůcku včetně interaktivních animací pro praktickou výuku následujících oblastí odborného výcviku:

— Vodovodní přípojka, vodoměry,

— Přečerpávací stanice odpadních vod,

— Předstěnová instalace závěsného WC,

— Instalace vany.

Předpokládaná hodnota ve výši 381 818 CZK bez DPH. Podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 e) ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: nejnižší nabídková cena v CZK bez DPH / Ponderación: 100 %
Precio - Ponderación: 100 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 381 818.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 Zkrácený název projektu: PolyGram Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: 02_16_034
II.2.14)Información adicional

Název výzvy: Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP.

Název projektu CZ: PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

a) základní způsobilosti dle § 74 zákona

b) profesní způsobilosti dle § 77 zákona

c) technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov, ředitelna.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Bližší podrobnosti v ZD.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018