Suministros - 213002-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Giżycko: Barcos a vela

2018/S 094-213002

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Urząd Miejski w Giżycku, Aleja 1 Maja 14
Giżycko
11-500
Polonia
Persona de contacto: Wydział Ogólny
Teléfono: +48 877324143
Correo electrónico: przetargi@gizycko.pl
Fax: +48 874285241
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.gizycko.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.bip.gizycko.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego Ekomarina w Giżycku

Número de referencia: ZP.271.1.21.2018.ARPO
II.1.2)Código CPV principal
34522100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży łodzi oraz wyposażenia obiektu Ekomarina Gizycko w ramach zadania realizowanego przez Gminę Miejską Giżycko pn. „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Z uwagi na cel, jakiemu ma służyć zakupiony sprzęt tj. pozaszkolne formy kształcenia – szkółki żeglarskie oraz warsztaty rekreacyjno-żeglarskie, przedmiot oferty ma umożliwić szkolenie i doskonalenie umiejętności żeglarskich w różnych typach i klasach jachtów.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Jacht żaglowy, mieczowo-balastowy – 3 szt.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34522100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL623
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Giżycko.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kompletów nowych łodzi żaglowych mieczowo-balastowych minimum 24 stopy, przeznaczonych do warsztatów rekreacyjno-żeglarskich.

— posiadający pełne wyposażenie, gotowy do żeglugi i startu w regatach,

— funkcja i przeznaczenie jednostki: szkolenia.

Specyfikacja techniczna, minimalne parametry:

Jacht mieczowo-balastowy.

Sposób sterowania rumpel.

Typ balastu/kila miecz.

Długość całkowita (LOA) 7,70 m 25,26 ft.

Długość kadłuba 7,32 m 24,02 ft.

Największa szerokość 2,50 m 8,20 ft.

Zanurzenie minimalne 0,23 m 0,75 ft.

Zanurzenie maksymalne 1,62 m 5,31 ft.

Masa całkowita jachtu 850 kg 1874 lbs.

Masa balastu 300 kg 661 lbs.

Pow. żagla głównego (grot) 21,00 m2 226,04 ft2.

Pow. żagla przedniego (fok) 10,22 m2 110,01 ft2.

Genaker - lik przedni - max. 11,00 m, lik tylny: max. 8,85 m, lik dolny: max. 6,00 m.

Wysokość masztu (całkowita) 9,50 m 31,17 ft.

Wys. masztu (od wody) 10,72 m 35,17 ft.

Szerokość do transportu 2,50 m 8,20 ft.

Długość do transportu 7,70 m 25,26 ft.

Uchwyt na silnik.

Kategoria CE C – 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: jakość, funkcjonalność / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: okres rękojmi / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 276 422.76 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPWM.06.02.03-28-0039/16
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy, przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ponton asekuracyjny typu RIB o dł. całk. min. 4,70m wraz z silnikiem zaburt. o min. mocy 40KM – 3szt., ponton asekuracyjny typu RIB o dł. całk. min. 5,00m wraz z silnikiem zaburt. o min. mocy 40KM - 2szt.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34521100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL623
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Giżycko.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 kompletów (3 szt. min. 4,70m i 2 szt. min. 5,00 m) nowych łodzi asekuracyjnych – pontonów typu RIB wraz z zamontowanymi silnikami w pełni wyposażonych, gotowych do żeglugi wg poniższych parametrów:

1. Ponton o długości minimalnej 4,7 m (3 sztuki)

Ogólny opis:

— długość całkowita pontonu – min. 4,70 m,

— szerokość całkowita – min. 2.30 m,

— średnica tub – min. 450/350 mm,

— dopuszczalna liczba pasażerów (w tym sternik), – max. 6 osób,

— kadłub łodzi z laminatu - z głębokim V na całej długości - kategoria projektowa C, certyfikat CE,

— zamontowany silnik zaburtowy o mocy 40 KM z hydraulicznym podnoszeniem kolumny.

2. Ponton o długości minimalnej 5,00 m (2 sztuki)

Ogólny opis:

— długość całkowita pontonu – min. 5,00 m,

— szerokość całkowita – min. 2.30 m,

— średnica tub – min. 450/350 mm,

— dopuszczalna liczba pasażerów (w tym sternik), – max. 6 osób,

— kadłub łodzi z laminatu - z głębokim V na całej długości - kategoria projektowa C, certyfikat CE,

— zamontowany silnik zaburtowy o mocy 40 KM z hydraulicznym podnoszeniem kolumny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: okres rękojmi / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 284 552.85 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPWM.06.02.03-28-0039/16
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy, przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Boja regatowa – 30 szt.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34515100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL623
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Giżycko.

II.2.4)Descripción del contrato:

Skład zestawu/1 szt:

— tyczka dwuczęściowa z flagą – 1 szt,

— pokrowiec transportowy – 1 szt,

— indywidualny, odpinany za pomocą karabinka system kotwiczenia tyczki – 1 szt,

— pływająca lina kotwiczna z łańcuchem – 1 szt,

— flagi – 6 kolorów,

— kotwica tyczki (obciążnik) – 1 szt,

— klucz montażowy – 1 szt,

— reduktor do pompowania wypornościowego elementu pneumatycznego – 1 szt.

Dane techniczne: (minimalne parametry).

— wysokość ponad lustrem wody: min. 165 cm,

— wysokość całkowita: min. 305 cm,

— waga tyczki: min. 2,5kg maks. 3,5 kg,

— waga obciążnika (kotwicy tyczki): min 2,0 kg, maks. 4 kg,

— wymiary flagi: 62 x 25 cm.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: okres rękojmi / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 17 804.88 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPWM.06.02.03-28-0039/16
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy, przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 23/08/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 10:10
Lugar:

Urząd Miejski w Giżycku, Giżycko al. 1 Maja 14, Polska.

Sala konferencyjna przy Sekretariacie Burmistrza Miasta Giżycka (I piętro).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję powołaną przez Zamawiającego.

Zamaw. każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, warunków gwarancji i płatności zawartych w ofercie. Przed otwarciem ofert Zamaw. poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zam.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP;

2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

Cz.I – 6 000 PLN (sześć tysięcy zł);

Cz.II – 8 000 PLN (osiem tysięcy zł);

Cz.III – 300 PLN (trzysta zł).

4. Wadium może być wnoszone w formach określ. w art. 45 ust. 6 pkt 1–5 ust. PZP. Szczegółowe regulacje dot.

Wnoszenia wadium określa rozdział 10. SIWZ – Wymagania dotyczące wadium;

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykon. będzie zobow. przedstawić oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia złożone na formularzu - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej „JEDZ”) - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe regulacje dotyczące formy, terminu i zasad składania określa SIWZ.

6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykon., w term. 3 dni od dnia zamieszcz. na stronie internetowej Zam. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zam. oświadczenie o przynal. i lub braku przynal. do tej. samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wg wzoru stanowiącego – zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem ośw., Wykon. może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wyk. nie prowadzą.

Do zakłócenia konkurencji w postęp. o udziel. zam.;

7. W zw. z zast. proced. z art. 24aa ustawy Pzp, Zamaw. wezwie wykon., którego oferta została najwyżej oceniona/jako najkorzyst. do złożenia w wyznacz., nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nast. ośw. lub dok.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ust., wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

b) oświadczenia Wykon. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo – w przyp. wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potw. dokonanie płatności tych należn. wraz z ew. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spr. spłat tych należności;

c) ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobieg. zakazu ubiegania się o zam. publ.;

d) ośw. Wyk. o niezaleg. z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ust. z dn. 12.1.1991 r. o podatkach i opł. lok.;

e) odpis z właść. rejestru lub Centralnej Ewidencji i Inform. o Dział. Gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1.

Ustawy;

f) zaśw. właść. naczelnika urzędu skarbowego potw., że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skł. ofert albo wniosków o dop. do udziału w postęp., lub innego dok. potw., że wyk. zawarł porozum. z wł. organem podatkowym w spr. spłat tych należn. wraz z ew. odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał przewidz. prawem zwolnienie, odroczenie lub rozł. na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykon. decyzji wł. organu;

g) zaśw. właść. terenowej jedn. organizacyjnej Zakł. Ubezp. Społ. lub Kasy Rolniczego Ubezp. Społ. albo innego dok. potw., że Wyk. nie zalega z opłaceniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne wystaw. nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływ. term. skł. ofert albo wniosków o dopuszcz. do udziału w postęp., lub innego dok. potw., że wykon. zawarł porozum. z wł. organem w sprawie spłat tych należności wraz z ew. odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właść. organu,

7. Szczegółowe zasady (forma, moment złożenia, podmiot zobow. do złożenia) składania oświadczeń lub dokumentów potw. spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały szczegółowo opisany w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp:

Odwołanie i skarga do Sądu.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie określonym w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018