TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213012-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Finlandia-Tampere: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 094-213012

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Tuomi Logistiikka Oy
2722581-6
Tursonkatu 4
Tampere
33540
Finlandia
Persona de contacto: Jarkko Vesapuisto
Teléfono: +358 401714398
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.1)Nombre y direcciones
Tampereen kaupunki (Orivesi)
0211675-2
Tampere
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tampere.fi

I.1)Nombre y direcciones
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä
0826597-8
Tamprere
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri

I.1)Nombre y direcciones
Pirkkalan kunta (Vesilahti)
0152084-1
Pirkkala
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pirkkala.fi/

I.1)Nombre y direcciones
Sastamalan kaupunki
0144411-3
Sastamala
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sastamala.fi/

I.1)Nombre y direcciones
Kangasalan kaupunki (Pälkäne)
1923299-5
Kangasala
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kangasala.fi/

I.1)Nombre y direcciones
Mänttä-Vilppula
0157867-2
Mänttä-Vilppula
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.manttavilppula.fi/

I.1)Nombre y direcciones
Hämeenkyrön kunta
0132947-3
Hämeenkyrö
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hameenkyro.fi/

I.1)Nombre y direcciones
Nokian kaupunki
0205717-4
Nokia
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nokiankaupunki.fi/

I.1)Nombre y direcciones
Akaan kaupunki
2050864-5
Akaa
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.akaa.fi/

I.1)Nombre y direcciones
Ikaalisten kaupunki
0203797-4
Ikaalinen
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ikaalinen.fi/

I.1)Nombre y direcciones
Lempäälän kunta
0150783-1
Lempäälä
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.lempaala.fi/

I.1)Nombre y direcciones
Valkeakosken kaupunki
0157568-2
Valkeakoski
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI19

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.valkeakoski.fi/portal/

I.1)Nombre y direcciones
Virtain kaupunki (Ruovesi)
0206333-9
Virrat
Finlandia
Correo electrónico: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi
Código NUTS: FI197

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.virrat.fi/kaupunkipalvelut/

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=184123&tpk=f7b40a9d-f080-4dc6-975f-401762ccac75
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: yhteishankintayksikkö
I.5)Principal actividad
Otra actividad: yhteishankintayksikkö

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ortoosit ja tuet

II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen kaupungin (Orivesi), Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymän sekä Valkeakosken, Ikaalisten, Virtain (Ruovesi), Nokian, Mänttä-Vilppulan, Hämeenkyrön, Sastamalan, Kangasalan (Pälkäne) ja Akaan kaupunkien sekä Pirkkalan (Vesilahti) ja Lempäälän kuntien käyttöön tulevat lääkinnällisen kuntoutuksen ortoosit ja tuet sekä muut hankittavat hoidolliset tuet.

Hankinnan kohteena ovat kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit luetellut apuvälineet. Kohderyhmäkohtaiset kappalemäärät ja hankinnan arvo ovat arvioita vuosittaisesta hankintamäärästä, eivätkä ne sido tilaajaa tietyn hankintamäärän tilaamiseen. Tilausmäärät voivat vaihdella vuosittain.

Kohderyhmäkohtaiset vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset on kerrottu kohdassa Hankinnan hankinnan kohteen kriteerit.

Tarjousvertailussa huomioitujen tuotteiden lisäksi tilataan myös muita ortoosien ja tukien ryhmään kuuluvia tuotteita, joita voi tarjota nettohinnastossa (mm. lasten mallit).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 800 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 12 06 Nilkka-jalkateräortoosit: nilkkatuki

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvinta tarjousta. Laatuvaatimukset on kerrottu kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 2 000 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä perustuen edellisvuosien hankintamääriin on n. 25 kpl/vuosi. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. PSHP:n arvioitu hankintamäärä perustuen edellisvuosien hankintamääriin on n. 20 kpl/vuosi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 12 06 Nilkka-jalkateräortoosit: geelitäytteinen nilkkatuki

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisinta tarjousta. Laatuvaatimukset ja laadun arviointikriteeri on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 2 100 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä perustuen edellisvuosien hankintamääriin on n. 25 kpl/vuosi. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. PSHP:n arvioitu hankintamäärä perustuen edellisvuosien hankintamääriin on n. 10 kpl/vuosi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 12 06 Nilkka-jalkateräortoosit: ilmatäytteinen nilkkatuki

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinta-laatu-suhteeltaan edullisinta tarjousta. Laatuvaatimukset ja arviointikriteeri on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 3 100 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä perustuen edellisvuosien hankintamääriin on 25 kpl/vuosi. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. PSHP:n arvioitu hankintamäärä perustuen edellisvuosien hankintamääriin on n. 40 kpl/vuosi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 12 06 Nilkka-jalkateräortoosit: peroneustuki

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti halvinta tarjousta.

Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 10 000 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä on 50 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. PSHP:n arvioitu hankintamäärä perustuen edellisvuosien hankintamääriin on n. 5 kpl/vuosi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 12 06 Nilkka- ja jalkateräortoosit: plantaarifaskiittituki

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Tarjotut hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvinta tarjousta. Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 2 000 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä on n. 30 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Muut mukana olevat kunnat/kaupungit eivät lähtökohtaisesti lainaa plantaarifaskiittitukea. PSHP:n arvioitu hankintamäärä perustuen edellisvuosien hankintamääriin on n. 10 kpl/vuosi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 12 09 Polviortoosit: kiskollinen polvituki ja pehmeä polvituki

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvinta tarjousta. Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 50 000 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä kiskollisen polvituen osalta on n. 50 kpl ja pehmeän polvituen osalta n. 240 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. PSHP:n arvioitu hankintamäärä kiskollisen polvituen osalta on n. 80 kpl/vuosi ja pehmeän polvituen osalta perustuen edellisvuosien hankintamääriin on n. 50 kpl/vuosi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 12 09 Polviortoosit: patellatuki

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Tarjotut hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvinta tarjousta.

Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 7 000 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä patellatukien osalta on yhteensä 50 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. PSHP:n arvioitu hankintamäärä patellatukien osalta on yhteensä 35 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 03 Vartalon, selkärangan ja kallon ortoosit: keskikorkea selän tukivyö

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Tarjotut hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvinta tarjousta. Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 20 000 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä on n. 100 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on 10 % Tampereen määrästä. PSHP:n arvioitu hankintamäärä on n. 200 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 03 Vartalon, selkärangan ja kallon ortoosit: selän tukivyö, jossa on irrallinen vatsakappale yksilölliseen säätämiseen.

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvinta tarjousta. Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 13 000 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä on n. 100 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. PSHP:n arvioitu hankintamäärä on n. 50 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 03 12 Kaularankaortoosit: pehmeä kaularangan tuki

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti halvinta tarjousta.

Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Tarjoajan on tarjottava sekä suoraa että muotoiltua pehmeää kaularangan tukea.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 2 200 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä perustuen edellisvuosien hankintamääriin on 60 kpl/vuosi. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. PSHP:n arvioitu hankintamäärä on n. 150 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 03 12 Kaularankaortoosit: kova kaularangan tuki

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinta-laatu-suhteeltaan halvinta tarjousta. Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 3 500 EUR. PSHP:n arvioitu hankintamäärä perustuen edellisvuosien hankintamääriin on 50 kpl/vuosi. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. Tampereen arvioitu hankintamäärä on n. 10 kpl/vuosi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 03 03 Ristisuoliluunivelen ortoosit: SI-vyö

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee yhden (1) kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvimman tarjouksen. Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 11 000 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä on n. 80 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. PSHP:n arvioitu hankintamäärä on n. 5 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 06 12 Ranne- ja kämmenortoosit: rannetuki

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvinta tarjousta. Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 32 000 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä on n. 400 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. PSHP:n arvioitu hankintamäärä on n. 250 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 06 Yläraajan ortoosit: epikondyliittituki

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvinta tarjousta. Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 10 000 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä on n. 140 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa. PSHP:n arvioitu hankintamäärä on n. 40 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 06 03 Sormiortoosit: peukalotuki

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvinta tarjousta. Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 11 000 EUR. Tampereen arvioitu hankintamäärä peukalotukien osalta on n. 150 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. PSHP:n arvioitu hankintamäärä peukalotukien osalta on n. 150 kpl ja sormitukien osalta n. 100 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden arvioitu tarve/hankintayksikkö on n. 10 % Tampereen arvioidusta määrästä vuodessa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 12 Alaraajan ortoosit: ыaranaortoosi

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinta-laatu-suhteeltaan edullisinta tarjousta. Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 4 500 EUR. PSHP:n arvioitu hankintamäärä on n. 30 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Saranaortoosia ei pääsääntöisesti lainata kunnallisista apuvälineyksiköistä.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 12 Alaraajan ortoosit: saapasortoosi

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinta-laatu-suhteeltaan edullisinta tarjousta. Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 2 000 EUR. Saapasortooseja hankkii tällä hetkellä ainoastaan PSHP, jonka arvioitu hankintamäärä on n. 30 kpl vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Saapasortoosia ei pääsääntöisesti lainata kunnallisista apuvälineyksiköistä.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

06 06 12 Ranne- ja kämmenortoosit: erittäin tukeva rannetuki

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI197
II.2.4)Descripción del contrato:

Hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden kaksi (2) ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät kaikki apuvälineiden kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä matkustus-, asennus- ja postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta sopimustuotteiden hintoihin optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu.

Tilaaja valitsee kaksi (2) kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvinta tarjousta. Laatuvaatimukset on määritelty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Mikäli tarjousvertailun voittaneiden tarjoajien tuotteet ovat merkiltään ja malliltaan samat, on tilaajalla oikeus valita tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tilalle tarjousvertailussa sellainen seuraavaksi tullut tarjoaja, jonka tarjottu tuote on eri kuin tarjousvertailun voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tuote.

Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on noin 6 000 EUR. PSHP:n arvioitu hankinta määrä on n. 150 kpl/vuodessa perustuen edellisvuosien hankintamääriin. Erittäin tukevaa rannetukea ei pääsääntöisesti lainata kunnallisista apuvälineyksiköistä.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset ja tuotteita koskevat yleiset vaatimukset on kerrottu kohdassa Tarjouspyynnön muut ehdot.

Tuotekohtaiset vähimmäisvaatimukset on kerrottu kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit kohderyhmittäin.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Kohdassa II.2.4) Kuvaus mainitut hankinnan arvioidut vuosivolyymit ovat arvioita hankintamääristä vuositasolla, eivätkä ne sido tilaajaa tiettyyn hankintamäärään, vaan tilaaja pidättää itsellään oikeuden hankkia tuotteita ainoastaan tarvitsemansa määrän. Puitejärjestelyyn tullaan valitsemaan kohderyhmittäin niin monta kokonaistaloudellisesti eniten pisteitä saanutta toimittajaa kuin kohdassa kohdassa II.2.4) Kuvaus on ilmoitettu, jos hyväksyttäviä tarjouksia tulee vähintään sen verran kuin on ilmoitettu. Puitejärjestelyn kaikki ehdot on vahvistettu.

Koska hankinnan kohteena on lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä tai hoitovälineenä asiakkaalle tarpeen mukaan lainattava apuväline, sopimuskauden aikaisissa tilauksissa ja valinnassa mahdollisen useamman valittujen sopimustoimittajien tuotteiden välillä huomioidaan käyttäjän tarpeet. Arvioinnin soveltuvammasta apuvälineestä tekevät avustaja ja avustettava yhdessä.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/06/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/06/2018
Hora local: 12:30

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finlandia
Teléfono: +358 295643300
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018