Suministros - 213073-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Neumáticos para automóviles

2018/S 094-213073

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
Romania
Str. Victoriei nr. 19
Bucureşti
030023
Rumania
Persona de contacto: Dorina Mihai
Teléfono: +40 212113031
Correo electrónico: dorina.mihai@b.politiaromana.ro
Fax: +40 213136161
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://b.politiaromana.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Anvelope profil vară și iarnă

Número de referencia: 212581/17.04.2018
II.1.2)Código CPV principal
34351100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare anvelope profil vară și iarnă, prin încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic pentru fiecare lot de produse în parte, pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile respectării/îndeplinirii în totalitate a cerinţelor și caracteristicilor tehnice din: Fișa de date a achiziției, Caietului de sarcini și Anexa la acesta.

Valoarea estimată totală fără TVA: 1 440 000. Monedă: RON.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări este de 15 zile până la data de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 10-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 440 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 4
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Anvelope de vară 185/60 R 15 84 H

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34351100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Candiano Popescu nr. 59–61, sector 4, București.

II.2.4)Descripción del contrato:

Anvelope de vară 185/60 R 15 84 H.

1) Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul:

(a) acordului-cadru: minim 8 bucati, maxim 400 bucati,

(b) unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 2 bucati, maxim 100 bucati.

Valoarea estimată totală fără TVA acord-cadru: 120 000. Monedă: RON.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 40 000 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 120 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Anvelope de iarnă 185/65 R 15 88 T

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34351100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Candiano Popescu, nr. 59-61, Sector 4, București.

II.2.4)Descripción del contrato:

Anvelope de iarnă 185/65 R 15 88 T.

1) Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul:

(a) acordului-cadru: minim 8 bucati, maxim 2 000 bucati,

(b) unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 2 bucati, maxim 500 bucati.

Valoarea estimată totală fără TVA acord-cadru: 600 000. Monedă: RON.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 150 000 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 600 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lotul 1 - Anvelope de vară 185/65 R 15 88 T

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34351100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Candiano Popescu nr. 59-61, sector 4, București.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lotul 1 - Anvelope de vară 185/65 R 15 88 T.

1) Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul:

(a) acordului-cadru: minim 8 bucati, maxim 2 000 bucati,

(b) unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 2 bucati, maxim 500 bucati.

Valoarea estimată totală fără TVA acord-cadru: 600 000. Monedă: RON.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 150 000 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 600 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Anvelope de iarnă 185/60 R 15 84 H

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34351100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO32
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Candiano Popescu nr. 59-61, sector 4, București.

II.2.4)Descripción del contrato:

Anvelope de iarnă 185/60 R 15 84 H.

1) estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul:

(a) acordului-cadru: minim 8 bucati, maxim 400 bucati,

(b) unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 2 bucati, maxim 100 bucati.

Valoarea estimată totală fără TVA acord-cadru: 120 000. Monedă: RON.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 40 000 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 120 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Cuantumul garanţiei de participare: este de 1 % din valoarea estimată, fără TVA, a acordului-cadru aferent fiecărui lot în parte, conform art. II alin. (2) din HG 866/2016 după cum urmează:

— Lotul 1: Anvelope de vară 185/65 R 15 88 T – 6 000 RON,

— Lotul 2: Anvelope de iarnă 185/65 R 15 88 T – 6 000 RON,

— Lotul 3: Anvelope de vară 185/60 R 15 84 H – 1 200 RON,

— Lotul 4: Anvelope de iarnă 185/60 R 15 84 H – 1 200 RON.

2) Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei (art. 35, alin. (3), lit. b) din HGR nr. 395/2016), cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autorităţii contractante;

3) Modul de constituire a garanţiei de participare: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condiţiile legii.

4) Contul de trezorerie pentru constituirea garanţiilor de participare prin virament bancar: RO22TREZ7035005XXX000067, deschis la Trezoreria sector 3, Bucureşti;

Autoritate contractantă: Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Cod fiscal: 4221160;

5) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din HGR nr. 395/2016 garanţiile constituite vor fi irevocabile;

6) Garanția de participare va fi scanată și se va depune în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă de ofertant, până la data și ora- limită de depunere a ofertelor. Atentie: Garanția de participare se prezintă autorității contractante cel mai târziu până la data și ora limită de depunere a ofertelor;

7) Instrumentele de garanţie de participare se înapoiază participanţilor necâştigători sau celor care nu s-au prezentat, după semnarea acordului-cadru cu ofertantul câştigător;

8) Garanţia de bună execuţie se constituie potrivit art. 40 alin. (1) din HGR nr. 395/2016, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent de către ambele părţi şi devine anexă a contractului;

9) Cuantumul garanţiei de bună execuţie: garanţia de bună execuţie este exprimată la 5 % din valoarea fiecărui contract subsecvent fără TVA;

10) Garanţia bancară de bună execuţie se va elibera/restitui conform prevederilor art. 42 alin. (2) din HGR 395/2006, dacă nu s-a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;

11) Garanţia de bună execuţie se reține conform prevederilor HGR 395/2016.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Informaţii privind terțul susținător/subcontractanţii – dacă este cazul.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

— Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către tert/tertii sustinatori, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, acordul de asociere și acordul de subcontractare. Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare sau acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 14/08/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1) În cazul în care se constata ca exista oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea, prin intermediul SEAP, a unor propuneri financiare imbunatatite;

2) La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor incarca DUAE — Documentul Unic de Achizitie European care poate fi accesat la adresa url: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter urmand ca celelalte documente sa fie solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

3) Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către tert/tertii sustinatori, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, acordul de asociere și acordul de subcontractare.

Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare sau acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări este de 15 zile până la data de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 10-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

10 zile începand cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act emis de autoritatea contractantă care este considerat nelegal.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Juridic
Calea Victoriei nr. 19, sector 3
București
030023
Rumania
Fax: +40 213136161
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/05/2018