TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213081-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Betún

2018/S 094-213081

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
AK15427
Fényes Elek utca 7-13.
Budapest
1024
Hungría
Persona de contacto: Dr. Falucskai Zoltán
Teléfono: +36 18199171
Correo electrónico: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kozut.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.kozut.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: országos közutak üzemeltetése

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Bitumentermékek beszerzése-2017.

II.1.2)Código CPV principal
44113610
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Bitumenemulzió, modifikált bitumenes öntapadó repedésjavító szalag, bitumenalapú hézagkiöntő anyag,továbbá hígított bitumen szállítása (adás-vétele), a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségi telephelyeire az Ajánlati felhívásban megjelölt részek szerint, a szerződés hatályba lépésétől, a részek szerint meghatározott nettó keretösszeg - vagy Ajánlatkérő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege -kimerülésének időpontjáig, vagy:

a) az 1-3. és 10. részek esetében a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig;

b) a 4-9. részek esetében 31.5 2020. napjáig (a szerződés időbeli hatályának lejárati napjáig),adásvételikeretszerződéssel szabályozva. A 4-9. részek esetében, a szerződés hatályba lépésének napja: 1.6 2018.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 846 153 848.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bitumenemulzió- Közép-Magyarország

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44113610
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1
Código NUTS: HU12
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-magyarországi régió mérnökségei. A területileg érintett mérnökségek pontos címeit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bitumenemulzió szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-Magyarországi régióba tartózó mérnökségei részére, a nettó szerződéses keretösszeg - vagy Ajánlatkérő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege - kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig, az adásvételi keretszerződés szerint.

Szállítandó anyagfajták: bitumenemulzió C65B4, C60B1, C60BF4, C40B1,C69B4.

Szerződés főbb mennyisége a teljes beszerzésre vetítve:

(Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiség csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának):

Szállítandó mennyiség - valamennyi emulzió típus-összesen: 440 tonna.

A szállított termék(ek) feleljenek meg az alábbi útügyi műszaki előírásoknak:

— e-UT 05.02.42:2008. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek,

— e-UT 05.01.21:2009. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek.

A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő szállítása Ajánlattevő feladatát képezi.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződéses keretösszeget a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció fejezete) tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen 23 076 923 nettó forinttal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő.

Teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés hatálybalépésétől számított 24 hónap határozott időtartamot. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles a szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelés(ek) alapján.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bitumenemulzió - Közép-Dunántúl

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44113610
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU211
Código NUTS: HU212
Código NUTS: HU213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-dunántúli régió mérnökségei. A területileg érintett mérnökségek pontos címeit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bitumenemulzió szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-dunántúli régióba tartózó mérnökségei részére, a nettó szerződéseskeretösszeg - vagy A opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege - kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig, az adásvételi keretszerződés szerint.

Szállítandó anyagfajták: bitumenemulzió C65B4, C60B1, C60BF4, C40B1,C69B4.

Szerződés főbb mennyisége a teljes beszerzésre vetítve:

(Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiség csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának):

Szállítandó mennyiség - valamennyi emulzió típus-összesen: 1310 tonna.

A szállított termékek feleljenek meg az alábbi útügyi műszaki előírásoknak:

— e-UT 05.02.42:2008. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek,

— e-UT 05.01.21:2009. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek.

A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő szállítása Ajánlattevő feladatát képezi.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződéses keretösszegeket a közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció fejezete) tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen 67 153 846 nettó forinttal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő.

Teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartamot Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles a szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelés(ek) alapján.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bitumenemulzió - Nyugat-Dunántúl

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44113610
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Código NUTS: HU223
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-dunántúli régió mérnökségei. A területileg érintett mérnökségek pontos címeit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bitumenemulzió szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-Dunántúli régióba tartózó mérnökségei részére, a nettó szerződéses keretösszeg - vagy a Vevő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege - kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig, az adásvételi keretszerződés szerint.

Szállítandó anyagfajták: bitumenemulzió C65B4, C60B1, C60BF4, C40B1,C69B4.

Szerződés főbb mennyisége a teljes beszerzésre vetítve:

(Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiség csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának):

Szállítandó mennyiség - valamennyi emulzió típus-összesen: 1960 tonna.

A szállított termékek feleljenek meg az alábbi útügyi műszaki előírásoknak:

— e-UT 05.02.42:2008. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek,

— e-UT 05.01.21:2009. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek.

A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő szállítása Ajánlattevő feladatát képezi.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződéses keretösszegeket a közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció fejezete) tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen 103 846 154 nettó forinttal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartamot Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles a szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelés(ek) alapján.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bitumenemulzió - Dél-Dunántúl

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44113610
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU231
Código NUTS: HU232
Código NUTS: HU233
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dél-dunántúli régióba tartozó mérnökségei. A területileg érintett mérnökségek pontos címeit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bitumenemulzió szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dél-dunántúli régióba tartózó mérnökségei részére,a szerződés hatályba lépésének napjától, a nettó szerződéses keretösszeg - vagy a Vevő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege - kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződésidőbeli hatályának lejárati napjáig (Szerződés hatálya: AF. II.2.7) pontja szerint).

Szállítandó anyagfajták: bitumenemulzió C65B4, C60B1, C60BF4, C40B1,C69B4.

Szerződés főbb mennyisége a teljes beszerzésre vetítve:

(Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiség csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának):

Szállítandó mennyiség - valamennyi emulzió típus-összesen: 910 tonna. A szállított termékek feleljenek meg az alábbi útügyi műszaki előírásoknak:

— e-UT 05.02.42:2008. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek,

— e-UT 05.01.21:2009. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek.

A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő szállítása Ajánlattevő feladatát képezi.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződéses keretösszegeket a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció fejezete) tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több(korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen 48 000 000 nettó HUF-tal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes Ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés időbeli hatályának lejárati napját, azaz 31.5 2020. napját. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles a szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelés(ek) alapján.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bitumenemulzió- Dél-Alföld

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44113610
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU331
Código NUTS: HU332
Código NUTS: HU333
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Magyarország, Dél-alföldi régióba tartozó mérnökségei. A területileg érintett mérnökségek pontos címeit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartal.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bitumenemulzió szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dél-alföldi régióba tartózó mérnökségei részére,a szerződés hatályba lépésének napjától, a nettó szerződéses keretösszeg - vagy a Vevő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege - kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződésidőbeli hatályának lejárati napjáig (Szerződés hatálya: AF. II.2.7) pontja szerint).

Szállítandó anyagfajták: bitumenemulzió C65B4, C60B1, C60BF4, C40B1,C69B4.

Szerződés főbb mennyisége a teljes beszerzésre vetítve:

(Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiség csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának):

Szállítandó mennyiség - valamennyi emulzió típus-összesen: 1 755 tonna.

A szállított termékek feleljenek meg az alábbi útügyi műszaki előírásoknak:

— e-UT 05.02.42:2008. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek,

— e-UT 05.01.21:2009. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek.

A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő szállítása Ajánlattevő feladatát képezi.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződéses keretösszegeket a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció fejezete) tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több(korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen 90 461 539 nettó HUF-tal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés időbeli hatályának lejárati napját, azaz 31.5 2020. napját. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles a szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelés(ek) alapján.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bitumenemulzió - Észak-Alföld

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44113610
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU321
Código NUTS: HU322
Código NUTS: HU323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Magyarország, Észak-alföldi régióba tartozó mérnökségei. A területileg érintett mérnökségek pontos címeit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció)tartal.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bitumenemulzió szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Észak-alföldi régióba tartózó mérnökségei részére a szerződés hatályba lépésének napjától, a nettó szerződéses keretösszeg - vagy a Vevő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege - kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződésidőbeli hatályának lejárati napjáig (Szerződés hatálya: AF. II.2.7) pontja szerint).

Szállítandó anyagfajták: bitumenemulzió C65B4, C60B1, C60BF4, C40B1,C69B4.

Szerződés főbb mennyisége a teljes beszerzésre vetítve:

(Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiség csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának):

Szállítandó mennyiség - valamennyi emulzió típus-összesen: 1 120 tonna.

A szállított termékek feleljenek meg az alábbi útügyi műszaki előírásoknak:

— e-UT 05.02.42:2008. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek,

— e-UT 05.01.21:2009. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek.

A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő szállítása Ajánlattevő feladatát képezi.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződéses keretösszegeket a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció fejezete) tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több(korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen 60 230 769 nettó HUF-tal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés időbeli hatályának lejárati napját, azaz 31.5 2020. napját. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles a szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelés(ek) alapján.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bitumenemulzió - Észak-Magyarország

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44113610
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU3
Código NUTS: HU311
Código NUTS: HU312
Código NUTS: HU313
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Magyarország, Észak-magyarországi régióba tartozó mérnökségei. A területileg érintett mérnökségek pontos címeit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció).

II.2.4)Descripción del contrato:

Bitumenemulzió szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Észak-magyarországi régióba tartózó mérnökségei részére, a szerződés hatályba lépésének napjától, a nettó szerződéses keretösszeg - vagy a Vevő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege - kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés időbeli hatályának lejárati napjáig (Szerződés hatálya: AF. II.2.7) pontja szerint).

Szállítandó anyagfajták: bitumenemulzió C65B4, C60B1, C60BF4, C40B1,C69B4.

Szerződés főbb mennyisége a teljes beszerzésre vetítve:

(Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiség csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának):

Szállítandó mennyiség - valamennyi emulzió típus-összesen: 1 210 tonna.

A szállított termékek feleljenek meg az alábbi útügyi műszaki előírásoknak:

— e-UT 05.02.42:2008. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek,

— e-UT 05.01.21:2009. Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek.

A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő szállítása Ajánlattevő feladatát képezi.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződéses keretösszegeket a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció fejezete) tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több(korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen 63 461 539 nettó HUF-tal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés időbeli hatályának lejárati napját, azaz 31.5 2020. napját. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles a szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelés(ek) alapján.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Modifikált bitumenes öntapadó repedésjavító szalag - országos

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44113610
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1
Código NUTS: HU2
Código NUTS: HU3
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Közúr Nonprofit Zrt. mérnökségei, Magyarország teljes területe. A Mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza.

II.2.4)Descripción del contrato:

Modifikált bitumenes öntapadó repedésjavító szalag szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Mérnökségei részére, a szerződés hatályba lépésének napjától, a nettó szerződéses keretösszeg - vagy a Vevő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege - kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés időbeli hatályának lejárati napjáig (Szerződés hatálya: AF. II.2.7) pontja szerint).

Szerződés főbb mennyisége a teljes beszerzésre vetítve:

(Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiség csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának):

Szállítandó mennyiség: 633 500 méter (becsült, tájékoztató adat).

A szerződés szerinti termék csomagolása, Mérnökségekre történő szállítása Ajánlattevő feladata.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerződéses keretösszegeket a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció fejezete)tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több(korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen 35 538 462 nettó HUF-tal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés időbeli hatályának lejáratinapját, azaz 31.5 2020. napját. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles a szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelés(ek) alapján.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bitumenalapú hézagkiöntő anyag - országos

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44113610
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU3
Código NUTS: HU1
Código NUTS: HU2
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségei, Magyarország teljes területe. A Mérnökségek pontos címeit a.

Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bitumenalapú hézagkiöntő anyag szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségei részére, az ország egész területére, a szerződés hatályba lépésének napjától, a nettó szerződéses keretösszeg - vagy a Vevőopciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege - kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés időbeli hatályának lejárati napjáig (Szerződés hatálya: AF. II.2.7) pontja szerint).

Szerződés főbb mennyisége a teljes beszerzésre vetítve:

(Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiség csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának):

Szállítandó mennyiség: 540 tonna.

A szerződés szerinti termék csomagolása, Mérnökségekre történő szállítása Ajánlattevő feladata.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerződéses keretösszegeket a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció fejezete)tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több(korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen 41 307 692 nettó HUF-tal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés időbeli hatályának lejárati napját, azaz 31.5 2020. napját. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles a szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelés(ek) alapján.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Higított bitumen HB-R 150/300 - országos

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44113610
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU2
Código NUTS: HU1
Código NUTS: HU3
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségei, Magyarország teljes területe. A Mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza.

II.2.4)Descripción del contrato:

Higított bitumen HB-R 150/300 szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Mérnökségei részére, az ország egész területére, a nettó szerződéses keretösszeg - vagy a Vevő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege - kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig, az adásvételi keretszerződés szerint.

Szerződés főbb mennyisége a teljes beszerzésre vetítve:

(Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiség csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának):

Szállítandó mennyiség: 350 tonna (becsült, tájékoztató adat).

A szerződés szerinti termék csomagolása, Mérnökségekre történő szállítása Ajánlattevő feladata.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerződéses keretösszegeket a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció fejezete) tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen 20 769 231 nettó forinttal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát az adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartamot. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles a szállítási feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelés(ek) alapján.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 144-296682
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Bitumenemulzió- Közép-Magyarország

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 99 687 800.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 76 923 077.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Bitumenemulzió - Közép-Dunántúl

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 290 957 800.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 223 846 154.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Bitumenemulzió - Nyugat-Dunántúl

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bitubau Magyarország Kft.
Fő út 75.
Mekényes
7344
Hungría
Código NUTS: HU231
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 449 438 800.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 346 153 847.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Bitumenemulzió - Dél-Dunántúl

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 207 874 500.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 160 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Bitumenemulzió- Dél-Alföld

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 391 514 200.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 301 538 462.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Bitumenemulzió - Észak-Alföld

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Colas Út Zrt.
Bocskai út 73.
Budapest
1113
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 260 002 832.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 200 769 231.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Bitumenemulzió - Észak-Magyarország

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Colas Út Zrt.
Bocskai út 73.
Budapest
1113
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 274 849 039.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 211 538 462.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 8
Denominación:

Modifikált bitumenes öntapadó repedésjavító szalag - országos

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 153 307 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 118 461 539.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Lote nº: 9
Denominación:

Bitumenalapú hézagkiöntő anyag - országos

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Tendix Hungária Kft.
Kiss Ernő u. 33/b.
Vecsés
2220
Hungría
Código NUTS: HU120
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 178 200 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 137 692 308.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 10
Lote nº: 10
Denominación:

Higított bitumen HB-R 150/300 - országos

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Recom Park Kft.
Ürömi u. 47.
Budapest
1023
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 85 155 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 69 230 769.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlattevők neve, címe adószáma:

8.-9. részek tekintetében:

TIRO Kereskedelmi Kft.

1037 Budapest, Bojtár utca 36. 19812/9. ép.

10944080-2-41.

10. rész tekintetében:

Recom Park Kft.

1023 Budapest, Ürömi u. 47.

13632427-2-41

8.-9. részek tekintetében:

Tendix Hungária Kft.

2220 Vecsés, Kiss Ernő u. 33/b.

24230524-2-13

1.-7. részek tekintetében:

Colas Út Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 73.

14904134-2-44

1.-6. valamint 8.-9. részek tekintetében:

B-S/2017 Konzorcium

Vezető tag neve: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.

Címe:1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület).

14008850-4-43

Tag neve:STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.

Címe:1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület).

Adószám: 12155949-2-43.

3.-4. részek tekintetében:

Bitubau Magyarország Kft.

7344 Mekényes Fő út 75.

11006433-2-02

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018