Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Ir-reġistrazzjoni hija miftuħa għar-4 Workshop tagħna mal-utenti mill-ġdid tat-TED, fl-14 ta’ Diċembru 2023

Servizzi - 213106-2021

30/04/2021    S84

il-Finlandja-Ħelsinki: Studju dwar ir-Rwol tas-Sommarju tal-Istudju Robust fil-Valutazzjoni tal-Perikli b’Suġġerimenti Prattiċi dwar it-Titjib tal-Kunċett tal-Mudelli Armonizzati tal-OECD

2021/S 084-213106

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Indirizz postali: Telakkakatu 6
Belt: Helsinki
Kodiċi NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Kodiċi postali: 00150
Pajjiż: Il-Finlandja
Posta elettronika: procurement@echa.europa.eu
Telefown: +358 9686180
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.echa.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar ir-Rwol tas-Sommarju tal-Istudju Robust fil-Valutazzjoni tal-Perikli b’Suġġerimenti Prattiċi dwar it-Titjib tal-Kunċett tal-Mudelli Armonizzati tal-OECD

Numru ta' referenza: ECHA/2021/46
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
90711100 Valutazzjoni tar-riskju jew tal-periklu għajr għall-kostruzzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) tipprevedi li tagħti kuntratt ta’ servizz għal studju dwar ir-rwol tas-sommarju tal-istudju robust (RSS) fil-valutazzjoni tal-perikli. L-għan huwa li jiġi identifikat titjib fil-formati tas-sommarju tal-istudju żviluppati fil-livell tal-OECD (Mudelli Armonizzati tal-OECD) li jistgħu jwasslu għall-possibbiltà li jiġi ssimplifikat jew imtejjeb il-format attwali u jiġu identifikati modi kif titjieb l-affidabbiltà fil-kunċett tal-RSS.

Ix-xogħol se jikkonsisti fit-twettiq ta’ riċerka, intervisti u stħarriġ tal-letteratura fost l-awturi u l-evalwaturi ta’ sommarji tal-istudju. Il-fornitur tas-servizz se jqabbel ukoll id-differenzi bejn is-sommarji ġġenerati mill-fornitur tas-servizz innifsu u s-sommarji diġà disponibbli fil-bażi tad-dejta tal-ECHA u sorsi oħra, jekk disponibbli. Il-ġenerazzjoni ta’ RSS se ssir għal diversi punti ta’ tmiem li jkopru l-oqsma li ġejjin: proprjetajiet fiżikokimiċi, destin u mġiba, ekotossikoloġija u tossikoloġija.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71241000 Studji ta' fattibbiltà, servizz ta' konsulenza, analiżi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: FI Suomi / Finland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi se jitwettqu fil-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Sejħa miftuħa għall-offerti. L-għan hu t-twaqqif ta’ kuntratt ta’ servizz dirett ma’ fornitur uniku għall-provvista tal-istudju.

Ir-riżultat tax-xogħol se jkun serje ta’ RSS f’għamla IUCLID u rapport b’sejbiet u rakkomandazzjonijiet għal aktar xogħol fl-oqsma tal-IUCLID u l-Mudelli Armonizzati tal-OECD.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 180 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 18
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Il-kriterji tal-għażla kif mistqarra fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2021/S 044-109054
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 26/05/2021
Ħin lokali: 14:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 27/05/2021
Ħin lokali: 14:00
Post:

Il-bini tal-ECHA jew mill-bogħod skont ir-rakkomandazzjonijiet tas-saħħa uffiċjali fis-seħħ.

Il-ħin lokali għandu jintfiehem bħala UTC +1 (Ħin tal-Ewropa Ċentrali).

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta’ żewġ rappreżentanti għal kull min jitfa’ l-offerta jistgħu jattendu s-seduta tal-ftuħ (id-dettalji għandhom jintbagħtu mill-inqas jumejn (2) ta’ xogħol minn qabel lil: procurement@echa.europa.eu). F’każ ta’ ftuħ mill-bogħod, id-dettalji ta’ konnessjoni se jintbagħtu lill-parteċipanti awtorizzati.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Il-ħin lokali kollu għandu jinftiehem bħala UTC +1 (Ħin tal-Ewropa Ċentrali).

Dawk li jitfgħu l-offerti u l-parteċipanti f'din il-proċedura tal-ksib huma mgħarrfa li għall-għanijiet tal-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, id-dejta personali tagħhom tista' tgħaddi għand is-servizzi tal-awditjar intern, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-penil dwar l-irregolaritajiet finanzjarji jew l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF), u bejn l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni tal-korpi tal-Unjoni, il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi. L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt u l-OLAF jistgħu wkoll jivverifikaw jew jeħtieġu awditu fuq l-implimentazzjoni tal-kuntratt li jirriżulta minn din il-proċedura tal-ksib.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +358 4303-1
Faks: +358 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Tista' tissottometti kwalunkwe osservazzjoni li tikkonċerna l-proċedura tal-għoti lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt indikata taħt l-Intestatura l.1). Jekk temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn (2) mid-data li fiha sirt taf dwar il-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu). Ilment bħal dan mhux se jwassal biex jew ikun sospiż il-limitu taż-żmien għat-tressiq ta' appell jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell. Fi żmien xahrejn (2) min-notifika dwar id-deċiżjoni tal-għoti inti tista' tressaq appell quddiem il-korp li għalih hemm referenza f'VI.4.1).

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Indirizz postali: Telakkakatu 6
Belt: Helsinki
Kodiċi postali: 00150
Pajjiż: Il-Finlandja
Posta elettronika: procurement@echa.europa.eu
Telefown: +358 9686180
Indirizz tal-Internet: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
19/04/2021