Storitve - 213106-2021

30/04/2021    S84

Finska-Helsinki: Študija o vlogi grobega povzetka študije pri oceni nevarnosti s praktičnimi predlogi o izboljšanju koncepta usklajenih predlog OECD

2021/S 084-213106

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za kemikalije
Poštni naslov: Telakkakatu 6
Kraj: Helsinki
Šifra NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Poštna številka: 00150
Država: Finska
E-naslov: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.echa.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o vlogi grobega povzetka študije pri oceni nevarnosti s praktičnimi predlogi o izboljšanju koncepta usklajenih predlog OECD

Referenčna številka dokumenta: ECHA/2021/46
II.1.2)Glavna koda CPV
90711100 Ocena tveganja ali nevarnosti, razen za gradbeništvo
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) namerava oddati naročilo storitev za študijo o vlogi grobega povzetka študije pri oceni nevarnosti. Cilj je opredeliti izboljšave oblik povzetka študije, razvitih na ravni OECD (usklajene predloge OECD), ki bi lahko sprožile možnost poenostavitve ali izboljšanja trenutne oblike, in opredeliti načine za izboljšanje zanesljivosti koncepta grobega povzetka študije.

Delo bo obsegalo raziskovanje literature, intervjuje in ankete med avtorji in ocenjevalci povzetkov študij. Ponudnik storitev bo tudi primerjal razlike med povzetki, ki jih je ustvaril sam ponudnik storitev, ter povzetki, ki so že na voljo v podatkovni zbirki ECHA, in drugimi viri, če so na voljo. Grobi povzetek študije bo izveden za več končnih točk, ki zajemajo naslednja področja: fizikalno-kemijske lastnosti, končno stanje in obnašanje, ekotoksikologija in toksikologija.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71241000 Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FI Suomi / Finland
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo izvajale v prostorih izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Odprti razpis za zbiranje ponudb. Cilj je sklenitev neposredne pogodbe o storitvah z enim samim ponudnikom za izvedbo študije.

Rezultat dela bo serija grobega povzetka študije v formatu IUCLID in poročilo z ugotovitvami in priporočili za nadaljnje delo na področjih IUCLID in usklajenih predlog OECD.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 180 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Merila za izbor, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 044-109054
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 26/05/2021
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 27/05/2021
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Prostori agencije ECHA ali na daljavo v skladu z veljavnimi uradnimi zdravstvenimi priporočili.

Lokalni čas se razume kot UTC +1 (srednjeevropski čas).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležita največ dva zastopnika na ponudnika (podrobnosti je treba poslati vsaj dva delovna dni vnaprej na naslov procurement@echa.europa.eu). V primeru spletnega odpiranja bodo pooblaščenim udeležencem poslani podatki o povezavi.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Vsi lokalni časi se razumejo kot UTC +1 (srednjeevropski čas).

Ponudnike in udeležence v tem postopku javnega naročila obveščamo, da se lahko za namene zaščite finančnih interesov Unije njihovi osebni podatki posredujejo službam za notranjo revizijo, Evropskemu računskemu sodišču, komisiji za finančne nepravilnosti ali Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) ter med odredbodajalci organov Unije, Komisijo in izvajalskimi agencijami. Naročnik in OLAF lahko poleg tega preverita ali zahtevata revizijo izvajanja naročila, ki izhaja iz tega postopka javnega naročila.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +358 4303-1
Telefaks: +358 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Natančne informacije o roku(‑ih) za postopke revizije:

Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz oddelka I.1). Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne preloži roka za vložitev pritožb in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb. Pritožbo lahko vložite pri organu iz oddelka VI.4.1) v dveh mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Poštni naslov: Telakkakatu 6
Kraj: Helsinki
Poštna številka: 00150
Država: Finska
E-naslov: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Internetni naslov: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/04/2021