Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 213109-2021

30/04/2021    S84

Italien-Parma: Somministrazione di lavoratori interinali per l'EFSA

2021/S 084-213109

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 056-140308)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: Via Carlo Magno 1A
Ort: Parma
Nuts-kod: ITH52 Parma
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Upphandlarprofil: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Somministrazione di lavoratori interinali per l'EFSA

Referensnummer: OC/EFSA/HUCAP/2021/03
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är tillhandahållande av tillfälliga tjänster till Efsa. Förfarandet kommer att resultera i ett ramavtal i kaskadform.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/04/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 056-140308

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 05/05/2021
Lokal tid: 14:30
Ska det stå:
Datum: 25/05/2021
Lokal tid: 14:30
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 06/05/2021
Lokal tid: 14:30
Ska det stå:
Datum: 26/05/2021
Lokal tid: 14:30
VII.2)Övriga upplysningar: