TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213156-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Estonia-Tallin: Sillas

2018/S 094-213156

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
10788733
Lelle 24
Tallinn
11318
Estonia
Persona de contacto: Agur Maandi
Teléfono: +372 0000000
Correo electrónico: agur.maandi@rkas.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.rkas.ee

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Ehitiste haldamine

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Uue Tallinna vangla sisustus

Número de referencia: 193847
II.1.2)Código CPV principal
39112000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

A osa: Ehitatava uue Tallinna vangla toolide ja diivanite hankimine ja paigaldamine.

B osa: Ehitatava uue Tallinna vangla kappide, riiulite, laudade ning voodite hankimine ja paigaldamine. Hanke B osa koosneb nii metall-, puit- kui ka kilpmööblist. Hanke B osa koosneb ostu- ning eritellimusmööblist.

C osa: Ehitatava uue Tallinna vangla seadmete hankimine ja paigaldamine (pesumasinad, külmkapid, jahekapid, sügavkülmikud, tolmuimejad, pesukuivatid, paberipurustajad, survepesurid, põrandapuhastusmasinad, mikrolaineahjud, veekeetjad, kohvimasinad jne).

D osa: Ehitatava uue Tallinna vangla muu sisustuse hankimine ja paigaldamine (tahvlid, prügikastid, triikimislauad, koristuskärud, nagid, kärud jne).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 579 148.21 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

A. Osa – „Toolid, diivanid“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39112000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

A osa: Ehitatava uue Tallinna vangla toolide ja diivanite hankimine ja paigaldamine.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

B. Osa – „Kapid, riiulid, lauad, voodid“

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Ehitatava uue Tallinna vangla kappide, riiulite, laudade ning voodite hankimine ja paigaldamine. Hanke B osa koosneb nii metall-, puit- kui ka kilpmööblist. Hanke B osa koosneb ostu- ning eritellimusmööblist.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

C. Osa – „Seadmed“

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39150000
39713200
39711130
30190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Ehitatava uue Tallinna vangla seadmete hankimine ja paigaldamine (pesumasinad, külmkapid, jahekapid, sügavkülmikud, tolmuimejad, pesukuivatid, paberipurustajad, survepesurid, põrandapuhastusmasinad, mikrolaineahjud, veekeetjad, kohvimasinad jne).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

D. Osa – „Muu sisustus“

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39150000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Ehitatava uue Tallinna vangla muu sisustuse hankimine ja paigaldamine (tahvlid, prügikastid, triikimislauad, koristuskärud, nagid, kärud jne).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 008-013162
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

A14621/18

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aktsiaselts Standard
10011051
Marja tn 9
Tallinn
10617
Estonia
Teléfono: +372 6509364
Correo electrónico: Kaie@standard.ee
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AJ Tooted Aktsiaselts
10585384
Paneeli tn 6
Tallinn
11415
Estonia
Teléfono: +372 53487615
Correo electrónico: kaire.kiin@ajtooted.ee, liine.kalmus@ajtooted.ee
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 579 148.21 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Hankija jätab endale õiguse kasutada RHS §52 lg-s 3 sätestatud võimalust (sh ka pärast pakkumuste esitamist) kontrollida pakkumuste vastavust riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele ning hinnata vastavaks tunnistatud pakkumusi käesolevas seaduses sätestatud korras enne pakkujate suhtes kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni kontrollimist.

Riigihanke alusdokumentide lisas 1 viidatud sisustusplaanide ning spetsifikatsioonide saamiseks peab hankemenetluses osalemisest huvitatud isiku seaduslik esindaja või huvitatud isiku poolt kinnituskirja vastuvõtmiseks ja selles märgitud tingimustega nõustumiseks volitatud esindaja saatma kontaktisikule Krista Ninaste riigihanke alusdokumentide lisas 3 toodud kinnituskirja.

Hankija väljastab hiljemalt kahe tööpäeva jooksul allkirjastatud kinnituskirja kättesaamisest hüperlingi ja ligipääsu projektmaterjalile, mis tuleb alla laadida 5 tööpäeva jooksul. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ligipääs aegub.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estonia
Teléfono: +372 6113713
Correo electrónico: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Dirección de internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estonia
Teléfono: +372 6113713
Correo electrónico: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Dirección de internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018