Tjenesteydelser - 213193-2016

24/06/2016    S120

Danmark-København: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser

2016/S 120-213193

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
Postadresse: Zeppelinerhallen, H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Thaiana Canavarros
E-mail: tca@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Fax: +45 33914144

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale 17.13 om udførelse af Managementkonsulentydelser.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder rammeaftale 17.13 om managementkonsulentydelser

De 3 delaftaler er:

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling

Delaftale 2: Effektivisering og forretningsprocesser

Delaftale 3: Analyser/evalueringer.

Det forventes at fordelingen af den anslåede samlede skønnede værdi, jf. VI.3), af indkøbene over 4 år på de 3 delaftaler bliver i størrelsesordenen:

— delaftale 1: 40 %

— delaftale 2: 40 %

— delaftale 3: 20 %.

Der påtænkes indgået rammeaftaler med 7 leverandører på hver delaftales område jf. pkt. II.1.4).

Under beskrivelsen af delaftalerne, jf. Oplysninger om delaftaler, er der angivet, hvilke ydelser hver af delaftalerne omfatter.

Denne udbudsbekendtgørelse angående Rammekontrakt 17.13 med delaftale 1-3 angår kun opgaver, som skal løses til fast pris, hvor priser fastsættes og opgaver tildeles efter fornyet konkurrenceudsættelse (miniudbud).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark ekskl. Grønland & Færøerne.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Strategi- og organisationsudvikling dækker over virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressource grundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og en organisationsstruktur, der understøtter strategien.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalerne har hver især en varighed på 4 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Effektivisering og forretningsprocesser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark ekskl. Grønland & Færøerne.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Effektivisering og forretningsprocesser dækker over virksomhedens/organisationens behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge samt bistå udlicitering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalerne har hver især en varighed på 4 år.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3: Analyser/evalueringer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark ekskl. Grønland og Færøerne.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Analyser/evalueringer dækker over virksomhedens/organisationens behov for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalerne har hver især en varighed på 4 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 175-318327
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 »Strategi- og organisationsudvikling«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Postadresse: Weidekampsgade 6
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 1 »Strategi- og organisationsudvikling«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EY Nordic
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ernst & Young AB
By: Stockholm,
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Sverige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ernst & Young AS
By: Oslo
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Norge
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ernst & Young Oy
By: Helsinki
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Finland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 1 »Strategi- og organisationsudvikling«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KPMG P/S
By: København Ø
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 1 »Strategi- og organisationsudvikling«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PA Consulting Group A/S
By: Nordhavn
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delaftale 1 »Strategi- og organisationsudvikling«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Pluss-Epinion-Teknologisk Institut-CEFU
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Epinion P/S
By: København N
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Teknologisk Institut
By: Taastrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aalborg Universitet — Center for Ungdomsforskning — CEFU
By: København SV
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delaftale 1 »Strategi- og organisationsudvikling«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
By: Hellerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Delaftale 1 »Strategi- og organisationsudvikling«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Management Consulting A/S
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 2 »Effektivisering og forretningsprocesser«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Accenture A/S
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 »Effektivisering og forretningsprocesser«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 2 »Effektivisering og forretningsprocesser«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Implement Consulting Group P/S
By: Hellerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 2 »Effektivisering og forretningsprocesser«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KPMG P/S
By: København Ø
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delaftale 2 »Effektivisering og forretningsprocesser«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CONEXUS
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Operate A/S
By: København N
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DTU Compute
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Spitze & Co A/S
By: Gentofte
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Workz A/S
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delaftale 2 »Effektivisering og forretningsprocesser«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
By: Hellerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Delaftale 2 »Effektivisering og forretningsprocesser«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Management Consulting A/S
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 3 »Analyser/evalueringer«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Accenture A/S
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 3 »Analyser/evalueringer«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EY Nordic
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ernst & Young AB
By: Stockholm
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Sverige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ernst & Young AS
By: Oslo
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Norge
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ernst & Young Oy
By: Helsinki
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Finland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 »Analyser/evalueringer«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CONEXUS
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Operate A/S
By: København N
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DTU Compute
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Spitze & Co A/S
By: Gentofte
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Workz A/S
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 3 »Analyser/evalueringer«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PA Consulting Group A/S
By: Nordhavn
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delaftale 3 »Analyser/evalueringer«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Pluss-Epinion-Teknologisk Institut-CEFU
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Epinion P/S
By: København N
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Teknologisk Institut
By: Taastrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aalborg Universitet — Center for Ungdomsforskning — CEFU
By: København SV
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delaftale 3 »Analyser/evalueringer«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PwC,Oxford Research A/S,CEBR (CBS) &SDU (IVØ)
By: Hellerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Oxford Research A/S
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Syddansk Universitet, IVØ (Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi)
By: Odense M
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CEBR, Copenhagen Business School
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Delaftale 3 »Analyser/evalueringer«

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Management Consulting A/S
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 50 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ad II.1.4) SKI påtænker at indgå rammeaftale med følgende antal leverandører

Delaftale 1 7 leverandører

Delaftale 2 7 leverandører

Delaftale 3 7 leverandører.

Ad III.1.3) En sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) skal afgive ansøgning/tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet mod karteldannelse.

Ad IV.1.2) Såfremt samme juridiske enhed deltager i flere ansøgninger om prækvalifikation, f.eks. ved at indgive egen ansøgning som enkeltstående virksomhed og samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger om prækvalifikation, skal de juridiske enheder (den enkeltstående virksomhed og konsortiet) sikre, at den samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører risiko for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige juridiske enheders tilbud. Dette gælder tilsvarende, når 2 eller flere virksomheder inden for samme koncern selvstændigt hver især ansøger om prækvalifikation. SKI forbeholder sig ret til at anmode om dokumentation herfor.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nummer 3 (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet for udbud inden 20 dage regnet fra dagen efter den dag ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret jf. Håndhævelseslovens § 7 stk.1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens § 12, stk.1. Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet for udbud inden 20 dage regnet fra den dag ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret jf. Håndhævelseslovens §7 stk.1. (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2016