Suministros - 213269-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Finlandia-Savonlinna: Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara

2018/S 094-213269

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Savonlinnan kaupunki
0166906-4
Olavinkatu 27
Savonlinna
57130
Finlandia
Persona de contacto: Pirjo Rossilahti
Teléfono: +358 444174982
Correo electrónico: pirjo.rossilahti@savonlinna.fi
Código NUTS: FI1D1

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.savonlinna.fi

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Perunat, vihannekset ja juurekset

II.1.2)Código CPV principal
03200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Hankinnan kohteena ovat perunat, vihannekset ja juurekset Savonlinnan kaupungin seudullisen hankintatoimen jäsenorganisaatioille. Sopimuskausi alkaa 1.6.2018. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden sopijaosapuolten molemminpuolisella irtisanomisajalla.

Hankinnassa ei sitouduta etukäteen tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Tilaajaorganisaatiot tilaavat tuotteita sopimuskauden aikana tarpeen mukaan eri toimipisteisiin. Hankinnassa tilaajina ovat erityyppiset keittiöt, mm. koulut, päiväkodit, keskussairaala, terveyskeskukset, vanhainkodit, henkilöstöravintola, urheiluopisto ja opetusravintola.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 621 150.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1D1
II.2.4)Descripción del contrato:

Hankinnan kohteena ovat perunat, vihannekset ja juurekset Savonlinnan kaupungin seudullisen hankintatoimen jäsenorganisaatioille. Sopimuskausi alkaa 1.6.2018. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden sopijaosapuolten molemminpuolisella irtisanomisajalla.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Palvelun joustavuus / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 045-098035
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Perunat, vihannekset ja juurekset

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Vaaran Peruna
1212126-4
Hiukkajoki
Finlandia
Código NUTS: FI1D1
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 621 150.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 621 150.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Hankinnassa tullaan valitsemaan vähintään yksi (1) pääasiallinen perunoiden, vihannesten ja juuresten sopimustoimittaja, jolla on riittävän laaja ja kattava tuotevalikoima huomioiden erilaisten tilaajaorganisaatioiden tarpeet ja toiminta. Hankintaa ei jaeta osiin, koska hankintayksikön näkemyksen mukaan tarve koordinoida osien eri sopimuskumppaneita vaikeuttaa olennaisesti tilaajatoimipisteiden toimintaan johtuen säilytystilojen ja henkilökunnan vähyydestä sekä ruuanvalmistuksen ja jakelun aikatauluista. Tämän vuoksi useiden eri toimittajien toimitusten vastaanotto ja käsittely ei ole mahdollista.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finlandia
Teléfono: +358 295643300
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018