TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213282-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Talonarios de recibos

2018/S 094-213282

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
AK16195
Váci út 73/A.
Budapest
1139
Hungría
Persona de contacto: Beleznai Gábor
Teléfono: +36 13502001
Correo electrónico: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982463
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.neak.gov.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.neak.gov.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében

Número de referencia: F042/35/2017
II.1.2)Código CPV principal
22814000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében: legfeljebb 576 000 000 db.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 898 560 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22814000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1
Código NUTS: HU2
Código NUTS: HU3
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország teljes területe, az orvosok megrendelései szerint.

II.2.4)Descripción del contrato:

Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében:

Legfeljebb 576 000 000 db.

Az orvosi vény (a továbbiakban: vény) orvos-specifikus (vagy megszemélyesítés nélküli ún. biankó vény), vonalkóddal is megjelölt, egyedileg, naptári éven belül folyamatosan sorszámozott, hamisítás elleni védelemmel ellátott formanyomtatvány, amelyet elsősorban támogatással történő rendelvényezésre biztosít a NEAK az erre jogosult orvosoknak. Ajánlatkérő ezen eljárás eredményeként legyártásra kerülő vények hátoldalára tájékoztatót kíván elhelyezni.

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bek. alapján legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja, mert az Ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban teljes részletességgel és konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő orvosi vény nyomtatvány felel csak meg kizárólagosan, és semmi más. Ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, más értékelési szempont választására nincs lehetőség.

A Keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi a szerződés(ek)ben a teljesítési biztosíték összege az egyes egyedi szerződés(ek) nettó ellenértékének 1 %-a, de legfeljebb 10 000 000 (tízmillió) forint.

A teljesítési biztosítékot az Eladónak az egyedi szerződés hatálybalépésekor kell az ott rögzített mértékben a Vevő rendelkezésére bocsátania.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 011-020340
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 83-149/SZE/2018
Denominación:

Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt
Halom u.5.
Budapest
1102
Hungría
Teléfono: +36 14311222
Correo electrónico: info@any.hu
Fax: +36 14311220
Código NUTS: HU11

Dirección de internet: http://www.any.hu

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 898 560 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 83-150/SZE/2018
Denominación:

„Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás keretében

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Szenzor Kft
Dévai u.14.
Budapest
1134
Hungría
Teléfono: +36 13401539
Correo electrónico: c.a@szenzor.hu
Fax: +36 13202439
Código NUTS: HU11

Dirección de internet: http://www.szenzor.hu

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 881 280 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Nyertes Ajánlattevők:

1. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5.

Adószám: 10793509-2-44.

Szerződéses nettó ár: 898560000,-.

2.Szenzor Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 14.

Adószám: 10229552-2-41.

Szerződéses nettó ár: 881280000,-.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018