TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213286-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Vehículos para desperdicios

2018/S 094-213286

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
AK02440
Asztalos Sándor út 4.
Budapest
1087
Hungría
Persona de contacto: Csonka Zoltán
Teléfono: +36 14554100-1420
Correo electrónico: csonkaz@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.fcsm.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: szennyvízelhelyezés és kezelés

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

2 db konténerszállító tehergépjármű beszerzése

II.1.2)Código CPV principal
34144510
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére két darab új konténerszállító tehergépjármű beszerzése az alábbiak szerint:

— 1 db 18 tonna össztömegű hátulrakodós, teleszkópos karú, 4-9 m3-es konténerek szállítására alkalmas szállító tehergépjármű, kéttengelyes alvázra építve,

— 1 db 26 tonna össztömegű hátulrakodós, teleszkópos karú, 5-12 m3-es konténerek szállítására alkalmas szállító tehergépjármű, háromtengelyes alvázra építve,

— Betanítás: A konténerszállító tehergépjármű szállítását követően legalább 1 napos betanítás, működési és kezelési tájékoztatás.

A részletes műszaki feltételeket, valamint a konténerszállító tehergépjármű gyártás közbeni ellenőrzésével,forgalomba helyezésével és átadásával kapcsolatos feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 62 900 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34144510
34140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1095 Budapest Soroksári út 31.

II.2.4)Descripción del contrato:

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére két darab új konténerszállító tehergépjármű beszerzése az alábbiak szerint:

— 1 db 18 tonna össztömegű hátulrakodós, teleszkópos karú, 4-9 m3-es konténerek szállítására alkalmas szállító tehergépjármű, kéttengelyes alvázra építve,

— 1 db 26 tonna össztömegű hátulrakodós, teleszkópos karú, 5-12 m3-es konténerek szállítására alkalmas szállító tehergépjármű, háromtengelyes alvázra építve,

— Betanítás: A konténerszállító tehergépjármű szállítását követően legalább 1 napos betanítás, működési és kezelési tájékoztatás.

A részletes műszaki feltételeket, valamint a konténerszállító tehergépjármű gyártás közbeni ellenőrzésével,forgalomba helyezésével és átadásával kapcsolatos feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kötelező 12 hónap garanciális idő felett vállalt többlet jótállási idő / Ponderación: 16
Criterio de calidad - Nombre: Az alvázra vonatkozó többlet jótállási idő (maximum 24 hónap) / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: A felépítményre vonatkozó többlet jótállási idő (maximum 24 hónap) / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: Az Előteljesítési napok száma (a teljesítési határidőhöz képest visszafelé számítottnaptári napban kifejezve) / Ponderación: 9
Precio - Ponderación: 75
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 016-032080
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: KSZ-2018000222
Denominación:

2 db konténerszállító tehergépjármű beszerzése

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Volvo Hungária Kft.
Cinkotai út 34.
Budapest
1172
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 67 000 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 62 900 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Ajánlattevők:

Eurotrade Kft. (Székhelye: 2854 Dad, Fő u. 54.,Adószáma: 10448979-2-11).

M-U-T Hungária Kft. (Székhelye: 2851 Környe, Iparcentrum 3., Adószáma: 10526093-2-11)

Volvo Hungária Kft. (Nyertes ajánlattevő, Székhelye: 1172 Budapest, Cinkotai út 34., Adószáma: 11841674-2-44).

Jumbo Log Kft. (Székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122., Adószáma: 11866031-2-42).

Scania Hungária Kft. (Székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 1., Adószáma: 10415577-2-44).

2. A nyertes ajánlattevő Volvo Hungária Kft. nem kíván alvállalkozót igénybe venni a szerződés teljesítéséhez.

3. Érvénytelen ajánlattevők

Jumbo Log Kft. (Székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122., Adószáma: 11866031-2-42) ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján, mivel ajánlattevő a hiánypótlási határidőig nem nyújtotta be a hiánypótlási felkérésben megadott hiánypótlásokat.

Scania Hungária Kft. (Székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 1., Adószáma: 10415577-2-44) ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ajánlattevő a hiánypótlási határidőig nem nyújtotta be a hiánypótlási felkérésben megadott hiánypótlásokat.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018