TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213294-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Chándales

2018/S 094-213294

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polonia
Persona de contacto: Natalia Mosiądz
Correo electrónico: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261815093
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Número de referencia: D/06/2018
II.1.2)Código CPV principal
18235300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki) z podziałem na 12 części (zadań).

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie zadań nr: 3, 4, 10, 11 i 12. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.9.2018 r., wraz ze skorygowanym planem dostaw oraz specyfikacją rozmiarową.

3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 189 100.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18332000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszul koloru białego w ilości: 2 100 szt. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18332000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulo-bluz z długimi rękawami koloru khaki w ilości: 14 000 szt. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18332000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulo-bluz z długimi rękawami koloru stalowego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 4 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 3 000 szt. ilość opcjonalna: 1 000 szt.). Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulo-bluz z długimi rękawami koloru stalowego z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 4 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 3 000 szt. ilość opcjonalna: 1 000 szt.). Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.9.2018 r., wraz ze skorygowanym planem dostaw oraz specyfikacją rozmiarową.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18332000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulo-bluz z krótkimi rękawami koloru khaki z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 11 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 9 000 szt. ilość opcjonalna: 2 000 szt.). Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulo-bluz z krótkimi rękawami koloru khaki z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 11 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 9 000 szt. ilość opcjonalna: 2 000 szt.). Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.9.2018 r., wraz ze skorygowanym planem dostaw oraz specyfikacją rozmiarową.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18423000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krawatów koloru czarnego w ilości: 1 000 szt. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18423000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krawatów koloru khaki w ilości: 5 098 szt. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18423000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krawatów marynarskich w ilości: 300 szt. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18235300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa swetrów marynarki wojennej w ilości: 500 szt. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18235300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa swetrów sił powietrznych w ilości: 1 200 szt. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18235300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa swetrów wojsk lądowych z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 7 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 4 600 szt. ilość opcjonalna: 2 400 szt.). Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa swetrów wojsk lądowych z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 7 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 4 600 szt. ilość opcjonalna: 2 400 szt.). Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.9.2018 r., wraz ze skorygowanym planem dostaw oraz specyfikacją rozmiarową.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18422000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szalików letnich koloru khaki z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 4 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 3 050 szt. ilość opcjonalna: 950 szt.). Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szalików letnich koloru khaki z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 4 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 3 050 szt. ilość opcjonalna: 950 szt.). Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.9.2018 r., wraz ze skorygowanym planem dostaw oraz specyfikacją rozmiarową.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18422000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szalików zimowych koloru khaki z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 6 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 4 050 szt. ilość opcjonalna: 1 950 szt.). Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szalików zimowych koloru khaki z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 6 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 4 050 szt. ilość opcjonalna: 1 950 szt.). Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.9.2018 r., wraz ze skorygowanym planem dostaw oraz specyfikacją rozmiarową.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 020-041088
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 139/20/05/2018
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET
537-000-16-03
ul. Prosta 35
Biała Podlaska
21-500
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 140 700.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 136 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 139/20/05/2018
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET
537-000-16-03
ul. Prosta 35
Biała Podlaska
21-500
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 739 060.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 795 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 50 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

50 % zamówienia w zakresie usługi szycia z materiałów powierzonych.

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 140/20/05/2018
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET
537-000-16-03
ul. Prosta 35
Biała Podlaska
21-500
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 211 160.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 252 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 50 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

50 % zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego w zakresie usługi szycia z materiałów powierzonych.

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 140/20/05/2018
Lote nº: 4
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET
537-000-16-03
ul. Prosta 35
Biała Podlaska
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 594 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 594 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 50 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

50 % zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego w zakresie usługi szycia z materiałów powierzonych.

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 141/20/5/2018
Lote nº: 8
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Spółdzielnia Niewidomych „SAN MARKO”
777-00-02-180
ul. Lindego 4
Poznań
60-573
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 58 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 70 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 141/20/5/2018
Lote nº: 9
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Spółdzielnia Niewidomych „SAN MARKO”
777-00-02-180
ul. Lindego 4
Poznań
60-573
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 140 400.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 166 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 142/20/5/2018
Lote nº: 10
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Spółdzielnia Niewidomych „SAN MARKO”
777-00-02-180
ul. Lindego 4
Poznań
60-573
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 819 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 959 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 142/20/5/2018
Lote nº: 11
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Spółdzielnia Niewidomych „SAN MARKO”
777-00-02-180
ul. Lindego 4
Poznań
60-573
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 59 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 59 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 142/20/5/2018
Lote nº: 12
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Spółdzielnia Niewidomych „SAN MARKO”
777-00-02-180
ul. Lindego 4
Poznań
60-573
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 156 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 156 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna w dniu 22.3.2018 r. unieważnił postępowanie na dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (koszule, koszulo-bluzy, krawaty, swetry, szaliki), numer sprawy D/06/2018 w zakresie zadań nr 5, 6 i 7.

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w zakresie zadań nr 5, 6 i 7.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018