TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213295-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Equipo de emergencia y seguridad

2018/S 094-213295

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
AK16622
Mogyoródi út 43.
Budapest
1149
Hungría
Persona de contacto: dr. Zolnai Krisztina
Teléfono: +36 208200418
Correo electrónico: drzolnai@drzolnaikrisztina.com
Fax: +36 14694137
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.katasztrofavedelem.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.katasztrofavedelem.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

KEHOP-1.6.0/15-2016-00009 azonosító számú projekt keretében iparbiztonsági távmérőhálózat továbbfejlesztése

II.1.2)Código CPV principal
35100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

KEHOP-1.6.0/15-2016-00009 azonosító számú projekt keretében iparbiztonsági távmérőhálózat továbbfejlesztése.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 667 430 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1
Código NUTS: HU2
Código NUTS: HU3
Código NUTS: HUZ
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe.

II.2.4)Descripción del contrato:

KEHOP-1.6.0/15-2016-00009 azonosító számú projekt keretében iparbiztonsági távmérőhálózat továbbfejlesztése.

Alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemek körzetében országos kiterjedésű területi illetékességű, magas rendelkezésre állású redundáns működő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó (MoLaRi) rendszer bővítése további veszélyes üzemeknél EDR hálózati kommunikáción üzemelő kalibrált vegyi és meteorológiai mérő rendszerrel mintegy 11 helyszínen (üzemben), valamint további településeken EDR hálózati kommunikáción üzemelő lakossági riasztó és tájékoztató rendszer, illetve a BM OKF Radiológiai Távmérő Hálózat bővítése új, hitelesített és kalibrált végpontokkal, illetve meglévő végpontok bővítése új, kalibrált mérőeszközökkel, továbbá a BM OKF különböző távmérő és riasztó rendszereinek (MoLaRi, Radiológiai távmérő hálózat, Paks és 30k m-es körzetében telepített Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszer) integrációja a MoLaRi rendszerbe és a végpontok végleges átadásáig történő felügyelete (üzemeltetése).

Ajánlatkérő a 346/2010. kormányrendelet értelmében az az EDR rendszer használatára kötelezett. Az EDR rövidítés az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszert jelenti, amely TETRA technológián alapul. A szerződés teljesítése során szükséges az EDR (TETRA) rendszer alkalmazása (TETRA terminálok felhasználói műszaki támogatása), ezért ajánlattevőknek a fejlesztéshez szükséges speciális ismeretekkel szükséges rendelkezniük.

A szerződés időtartama alatt a teljes mennyiség összesen: 1 db központi alkalmazás, 4 db területi központ, 11 db helyi központ, 212 db lakossági riasztó-tájékoztató végpont, 154 db monitoring végpont, 4 db Aeroszol mérő egység, 30 db új RTH monitoring végpont, 26 db meglévő RTH monitoring végpontra mérőeszköz telepítés, 1 db adatgyűjtő központ megvalósítása.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Többlet szakmai tapasztalat / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: 2.1. "Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzésben" részesült sugárvédelmi szakember(ek) sugárvédelem területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (24 hónapon felül ......hónap, legfeljebb 48 hónap) / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: 2.2. "Bővített fokozatú sugárvédelmi képzésben" részesült sugárvédelmi szakember(ek) sugárvédelem területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (24 hónapon felül ...... hónap, legfeljebb 48 hónap) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: KEHOP-1.6.0/15-2016-00009
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 212-440048
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Keretmegállapodás

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MLR Tech Üzemeltetési és Szolgáltató Kft.
Illatos út 9.
Budapest
1097
Hungría
Teléfono: +36 30913811
Correo electrónico: infp@mlrtech.hu
Código NUTS: HU11
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 688 738 189.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 3 667 430 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Szakemberek biztosítása.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlattevők:

1./Ajánlattevő neve: TeleMetria Mérnökiroda Korlátolt felelősségű Társaság (1061 Budapest, Jókai tér 7.) adószám: 14598760-2-42.

2./Ajánlattevő neve: MLR Tech Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (1097 Budapest, Illatos út 9.) adószám: 14620577-2-43

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018